האחדות- צו השעה

עלינו להעביר מסר לכלל נבחרי הציבור, נאמני  אהבת התורה העם והארץ: תתאחדו!! אנחנו נבחר בכם רק אם תתאחדו!

הרב אריאל לוי , י"ז בשבט תשע"ט

דעות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

באחרית ימיו של מורנו ורבינו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, את חליינו הוא נשא ומכאובינו הוא סבל. ובתוך ים ייסוריו, השקיע הרבה מאד בעבודת ה' שתהיה בשמחה.

היו רוקדים לפניו ושרים לו הרבה והוא היה מעודד את השירה. יותר מכל ביקש הרב לחזור שוב ושוב על השיר שמילותיו לקוחות מההגדה של פסח: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו".

כמדומה שחזרו בביתו על השיר הזה מאות פעמים, שוב ושוב. ולא סתם. לרב זצ"ל הייתה חשובה מאד האחדות.

והיה הרב דורש כך: שלא אחד - שלא היינו באחדות, זה בלבד עמד עלינו לכלותינו!

כך גם דרש הרב לפני שבת שירה: מדוע פחדו עם ישראל שראו את המצרים רודפים אחריהם, הרי ראו עין בעין איך ה' הפלה והבדיל בין מצרים ובין ישראל, היכה במצרים ולא בעם ישראל, אז למה לפחד?

והיה עונה הרב: על מצרים כתוב בלשון יחיד: והנה "מצרים נוסע אחריהם". ופרש רש"י: "כאיש אחד בלב אחד". המצרים היו מאוחדים, ואילו עם ישראל במצוקתם, היו מפורדים. נחלקו לארבע כתות. ועם ישראל הבינו שאם הם לא מאוחדים, חסר להם זכויות.

התורה היא נצחית. וזה לנו מסר לדורות: האחדות נצרכת תמיד. ובשעה זאת יותר מתמיד. עלינו להעביר מסר לכלל נבחרי הציבור, נאמני  אהבת התורה העם והארץ: תתאחדו!! אנחנו נבחר בכם רק אם תתאחדו! אל תביאו אותנו למצב של בזבוז קולות והחמצה גדולה! אם הערכים עליהם חונכנו חשובים לנו באמת, עלינו להתעלות מעל כל חשבונות אישיים וקטנוניים ולהתאחד.

לפחות בלוק טכני. אם חלילה לא נתאחד, כולנו עלולים להפסיד הרבה מאד. כפי שדרש מורנו הרב זצ"ל: שלא אחד, שלא היינו באחדות, זה בלבד עמד עלינו לכלותינו. האחדות היא הכרחית, היא צו השעה!