הלכה יומית: איסור כיבוס בתשעת הימים

אסרו חכמים לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב (תענית כו, ב). וזה אחד מביטויי האבלות, שמתוך צער והזדהות עם הנפטר או החורבן האדם מפסיק לטפח ולפנק את עצמו. ואפילו לכבס בגדים כדי ללובשם אחר תשעה באב - אסור, משום שהוא נראה כמי שמסיח את דעתו מאבלות על החורבן. ובכלל האיסור גם גיהוץ בגדים, או כיבוסם בכיבוס יבש.

אורח באתר , ה' באב תשס"א

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
אסרו חכמים לכבס בשבוע שחל בו תשעה באב (תענית כו, ב). וזה אחד מביטויי האבלות, שמתוך צער והזדהות עם הנפטר או החורבן האדם מפסיק לטפח ולפנק את עצמו. ואפילו לכבס בגדים כדי ללובשם אחר תשעה באב - אסור, משום שהוא נראה כמי שמסיח את דעתו מאבלות על החורבן. ובכלל האיסור גם גיהוץ בגדים, או כיבוסם בכיבוס יבש.

כשם שאסור לכבס, כך אסור ללבוש בימים אלו בגד מכובס. וכל הבגדים בכלל זה. וכן אסור לפרוס בימים אלו מצעים מכובסים על המיטה, או מפה מכובסת על השולחן. וכן אסור להתחיל להשתמש במגבות או מפיות מכובסות.

הספרדים נוהגים כפי שמבואר במשנה לאסור כיבוס ושימוש בדברים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. אולם האשכנזים מחמירים בכל זה מראש חודש אב. אבל לכבוד שבת חזון, גם האשכנזים נוהגים ללבוש בגדי שבת מכובסים.

וכיוון שהאיסור ללבוש בגדים מכובסים נמשך כמה ימים, [למנהג אשכנזים כל תשעת הימים, ולמנהג ספרדים בשבוע שחל בו תשעה באב], ואנשים רגילים להחליף בגדים בתוך זמן זה, נוהגים להכין כמה בגדים שמתחילים ללובשם לפני זמן האיסור, כל בגד כשעה ויותר, ועל ידי כך אותם הבגדים כבר לא יחשבו מכובסים ואפשר יהיה ללובשם בזמן האיסור. ומי שלא הכין לעצמו בגדים לפני זמן האיסור, יכול לקחת בגד מכובס ולזורקו על הרצפה ואף לדרוך עליו או ללכלך אותו מעט באופן אחר עד שלא יחשב מכובס, ואח"כ יוכל ללובשו (כרם שלמה, מנח"י י, מד).

מי שהתלכלכה חולצתו בכתם כך שלא ראוי להראות בו לפני אנשים, ואין לו בגד אחר שיכול ללובשו, משום כבוד הבריות יכול לשטוף את הכתם במים. ואם הכתם לא ירד במים יוכל להעזר בסבון.
אין לובשים בגדי שבת בימים אלו ואפילו אם אינם מכובסים (שבוע שחל בו לספרדים, תשעת הימים לאשכנזים). אבל לקראת ברית מילה האב והאם, המוהל, הסנדק והאשה המביאה את התינוק לברית, לובשים בגדי שבת (מ"ב תקנא, ג).

הרב אליעזר מלמד הוא רב הישוב וראש ישיבת ההסדר שבהר ברכה שבשומרון