אורי אריאל לראשות הבית היהודי

הרב ישי אביעזר , כ"ד בשבט תשע"ט

אין הבדל בין הבית היהודי לאיחוד הלאומי-תקומה. אף אחד גם לא מבין היום את הניו-אנסים בין שתי המפלגות.

גירוש ימית וגירוש קטיף שהטילו כתם בל יימחה על המפד"ל, שהייתה אמורה להגן על ארץ ישראל ונרדמה בשמירה, הן נחלת העבר. יש להסתכל קדימה, ובעיקר לחשוש לגורלה של הציונות הדתית. אל נאזין למלל המתפתח, כאילו עבר זמנה של הציונות הדתית וטוב שכך, כיוון שאין ואיננו זקוקים לסקטוריאליות שעבר זמנה. אלו הם דברי הבל.

ציונות דתית אינה מפלגה. ציונות דתית היא דרך חיים שאותה התווה הרב קוק זצ"ל לפרטי פרטים. אליבא דכולי עלמא, אין כל ספק שההשגחה העליונה שלחה לכאן את רואה האורות הזה למטרה זו. התעשיה הפוליטית מעוורת עיני חכמים ומסלפת דברי צדיקים. "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ". ארץ ישראל היא צדק של חסד ואמת, שאינה סובלת שחיתות ועקמימות. התנועה הציונית עשתה גדולות ונצורות, אך לא יכולה להתקדם בלי הציונות הדתית. את הדברים האלה כתב הרב קוק במלחמת העולם הראשונה, עוד קודם השואה, ולבטח קודם שידע על הקמת המדינה.

הציונות הדתית במשבר הנהגה, ובמשבר נשיאה בעול הלאומי. זה לא התחיל עם גירוש קטיף. זה התחיל עם גירוש ימית, והמשיך בהסכמי אוסלו האוויליים. שלושים וחמש שנים של הרפיה מהרסן האמוני-תורני-לאומי, שהביאה אותנו לאחוז החסימה. לא עת ויכוחים ולא עת פלגנות היא זו. עת לעשות לה' היא. הזמן דוחק והמלאכה מרובה. יש לאחד כוחות היום ולצאת מחר עם רשימה של נושאי עול כשאורי אריאל בראשה, ולהתייצב בחזית הבית היהודי מול העם.

אורי אריאל הוא מנהיג עתיר זכויות. ארץ ישראל חבה לו חוב לאומי שנסתר מעיני המצביעים בקלפי. יש לו ותק וניסיון בכנסת ובממשלה לא מעט שנים. הוא חדור אהבת התורה ואהבת הארץ ומראה את הדרך הפרטית והציבורית  ל-ואהבת את ה' אלוקיך. אירועי הימים הביאו אותו למקום השני ברשימת תקומה, וזו סיבת נטישתו. ואנחנו מחפשים מי יהיה לנו לראש ולמנהיג. הנה זימנה לנו ההשגחה את אורי ללכת לפני המחנה.

אין כל ספק שהוא האדם המתאים במקום המתאים. וגם אם אין הוא המתאים, לעת הזאת יש להתאחד סביבו בכל הכוחות המבורכים שיש לנו, ליצור מחנה דתי לאומי של בית יהודי ולחתור קדימה בכל הכוחות. אין ספק שמחנה כזה יכול ליצור עשרה מנדטים. כוחות גדולים של דתיים לאומיים המיישבים בהמוניהם את נחלת אבותינו בארץ התנ"ך, יודעים ומבינים שזו הדרך. אין זמן להתמהמה. אסור להמתין. יש לצאת בקמפיין גדול וסוחף, שימשוך אחריו מאות אלפים של אוהבי תורה וארץ ישראל.

רשימה מאוחדת עם כוחות מובילים של תורה ועבודה, יראת שמים ומסחר, אמונה והייטק, היא החיבור שלנו לעם, והיא שיכולה ללכת לפני המחנה. היא גם תיצור חיבורים נוספים, שירצו לחבור אליה ולמשוך במרץ את העגלה. די לפילוגים ודי לאגו. לא עת היא לוועדות ולבחירות. בנפשנו הדבר. למחרת הבחירות זה יהיה יום בכי של תאניה ואניה. היו לנו כבר מספיק דוגמאות כאלה בעבר. כעת גלגלה לנו ההשגחה את המצב, ועלינו לגלות כוחות מיוחדים שייאספו את העם סביבנו.

אורי אריאל הוא המתאים לעשות את המהלך. יש בו כוחות של מנהיגות שלא נולדו היום, ויש בו כוחות אמוניים שהעם הזה זקוק להם. נתאחד כולנו היום כדי שמחר תהיה רשימה מכובדת, המנווטת את הספינה בין הגלים לחתירה למטרה האחת: עשרה מנדטים לבית היהודי הכנסת הבאה.