הלב שמתחת לחושן המשפט

הרב חגי לונדין , כ"ה בשבט תשע"ט

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

פרשת משפטים עוסקת בדיני ממונות ונזיקין, בסידור מערכות היחסים בחברה.

החלק בתורה שעוסק בכך מכונה בשם 'חושן משפט' על שם תכשיט החושן שהיה מונח על ליבו של אהרון הכהן. בחושן היו משובצות אבנים טובות שבהן היו חקוקים שמותיהם של השבטים.

בכל פעם שהיה צריך להכריע בדין היו מתנוצצים אורות באותיות שהיו חקוקות באבנים. לכל אחד ואחת מישראל ישנה אות בתורה; אור מיוחד משלו.

חושן המשפט בא לוודא שכל אחד תופס את הנפח המדויק שלו בעולם ללא לדחוק את רגלי השני. אם יש אות אחת שלא מאירה - הסיפור לא שלם.

החושן היה על ליבו של אהרון הכהן. רק למי שיש לב כמו לאהרון, אוהב שלום ורודף שלום; שמכיל את כולם - יכול לדון במשפט.

רק למי שיש את מבט החסד יכול להיכנס לדין; רק מי ששמע את פרשת יתרו, את התמונה הכוללת של מטרת ה' בעולם שהתגלתה במעמד הר סיני להיטיב לעולם - רק הוא יכול לקרוא את פרשת משפטים.