לא תנאף

הרב עמיחי אליאש , כ"ה בשבט תשע"ט

דעות מחאה מול בר אילן
מחאה מול בר אילן
ערוץ 7

לאחר לחצים גדולים מצדדים שונים, שינתה אוניברסיטת בר-אילן קצת מתכני כנס הניאוף (פוליאמריה), ודימתה שיצאה בכך ידי חובתה. אך באמת שינוי קוסמטי זה אינו מועיל מאומה, ואין תקנה לכנס זה אלא ביטולו המוחלט, כי ניאוף איננו נושא לדיון, הוא מוקצה מחמת מיאוס לכל נפש ישרה, והיחס היחיד כלפיו הוא פסילתו ושלילתו מכל וכל בלי שום פיתולים והתחכמויות.

בתגובתה לטענות נגדה טוענת אוניברסיטת בר-אילן: "האקדמיה במהותה עוסקת רבות בסוגיות חברתיות שנויות במחלוקת. אנו עושים את זה במגוון תחומים, ואין בעצם הדיון נקיטת עמדה כל שהיא". אך האמת היא שיש ויש בעצם הדיון נקיטת עמדה. נתאר לעצמנו שאיזה פסיכולוג היה ממציא שיטת טיפול במתח שנגרם מהמצב הבטחוני, על ידי זריקת אבנים על ערבים. האם אוניברסיטת בר-אילן היתה מעלה על דעתה לערוך כנס מקצועי על שיטת טיפול כזו בשם החופש האקדמי?!

ניאוף אינו חמור פחות מזריקת אבנים על ערבים. נאמנות זוגית היא הטבע הבריא של כל נפש ישרה, היא אחד העקרונות הבסיסיים של המוסר האנושי, היא אחד ההבדלים המהותיים בין הבהמה ובין האדם אשר נברא בצלם אלקים, ובעם ישראל היא גם קדושה, "המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין". וגם מבחינה טיפולית, כל הפסיכולוגים על כל תאריהם לא יוכלו לשנות את מה שיודע ומרגיש כל בעל שכל ישר ולב בריא, שנאמנות זוגית היא הבסיס לבריאות נפשית, לשלוה, לבטחון, לאמון וליציבות.

והנה באה אוניברסיטת בר-אילן, ותחת מסווה של מילים מלומדות וחליפות מגוהצות רוצה להחזיר אותנו לתקופות פרימיטיביות, בהן היצר והתשוקה היוו את עיקר אישיותו של האדם, ולא שאר הרוח המיחד אותו מכל החיה אשר על פני האדמה.

לכן לא נשקוט ולא נשתוק עד לביטולו המוחלט של כנס תועבה זה, ובקול גדול נקרא בשם הטבע הישר, בשם המוסר והצדק, בשם דבר ה' בעשרת הדברות, שהן גם הבסיס הערכי של כל האנושות המתקדמת: לא תנאף!