להחזיר עטרה ליושנה

הרב אריאל לוי , כ"ט בשבט תשע"ט

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

מאז חרב בית מקדשנו, נפלה עטרת ראשנו. ובמשך שנות גלות קשות וארוכות, הלב היהודי היה מלא כיסופים לציון, כיסופים וגעגועים לחזור לארץ ישראל, היא ארץ החיים.

יהודים מכל העדות והזרמים התגעגעו לפקוד את ארצנו הקדושה. יהודים רבים קמו באישון לילה בכו בדמעות שליש על חורבן הבית, על הריחוק מאדמת הקודש.

בגלות, נרמס כבודנו הלאומי עד עפר. "היינו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבותינו".

והנה זכינו והתקבצנו חזרה לארצנו. הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את כבודנו הלאומי שהוא כבוד ה' למקומו הראוי. הגיע הזמן שיכירו וידעו כל יושבי תבל שעם ישראל לא יהיה עוד נתון לבז כפי שהושפל עד עפר בגלות! להחזיר לעם ישראל את עוצמתו, להכניע את אוייבי ישראל שהם אויבי ה', כי "שפלותם של ישראל חילול שמו הוא"!

הגיע הזמן להחזיר את עטרת היהדות ליושנה, ללא הבדלים ומחיצות בין עדות! כפי שהיה אומר מורנו הרב יעקב יוסף זצ"ל: "עד מתי לעדה- הרעה הזאת", כלומר: עד מתי תימשך הרעה הזאת של חלוקה לעדות והיבדלות מעדות אחרות? הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה, למחוק את חרפת הגלות מעלינו! ברוך ה' אנחנו רואים עין בעין בשוב ה' ציון, הותרו שבטים לבוא זה בזה, ובני עדות שונות מתחתנים זה בזה, בלי להיבדל. בלי להיפרד. זו החזרת העטרה ליושנה באמת!

גם את מורשת יהדות ספרד המעטירה הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה! במשך שנים רבות נהגו בני עדות המזרח לשורר בקול נעים בשירת הבקשות: "השיבנו ונשובה אל תוך ציון העלובה, ונהיה שם בעלי תשובה"...  (רק בארץ ישראל אפשר להיות בעלי תשובה באמת). זה החינוך האמיתי שקיבלו יהודים מארצות המזרח, לאהוב את ה', את התורה, ואת הארץ הקדושה. ואת עטרת ראשנו שנפלה, עטרת אהבת הארץ, עטרת הדרישה לציון, צריך להחזיר ליושנה!  להדגיש את שחינכו אותנו לשיר מידי ליל שבת באישון לילה בשירת הבקשות, בעת רצון נפלאה של כיסופים ליוצר ערב ובוקר: " למען ציון לא אחשה, עד בתוכה אל תתנשא, ובצר אפך יחר!"

הגיע הזמן להחזיר את עטרת העוצמה לעם ישראל, כפי ששרים בני עדות המזרח בשירת הבקשות ומבקשים מה' יתברך: "באויבי עשה נקמה, כי קמו עלי ביד רמה, כי לא יירש בן האמה עם בן הגבירה"!

הגיע הזמן להחזיר את עטרת החינוך שחינכו אותנו גדולי ישראל למאוס בשונאי ישראל, ליושנה:

"אל שדי, קבץ נדחי ידידי, וגרש משנאי, נפשי בהם געלה"

או כדברי הפייטן המבקש מה':

"לחם את האוייב כי ידו גברה, אכל את פריה ועוד ידו לא קצרה. שלח בו חימה, זעם ונקמה, ידעו העמים כי שמך נקרא, אל נורא"!

הגיע הזמן להחזיר את עטרת אהבת ישראל ליושנה. לא לכנות יהודים בשם עמלק, לא לבזות תלמידי חכמים ולקרוא להם כל ה"קוק- קוקואים" אלא לאהוב כל יהודי באמת. כך תחזור העטרה ליושנה, באמת!

בחטא המרגלים, חטא המאיסה בארץ חמדה, נפלה עטרת ראשנו. גם בדורנו לצערנו, היו שהשתתפו בפשע אוסלו הנורא ומאסו בארץ חמדה. הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה, להיות עבדי ה', לקום ולחונן את עפרה של הארץ, לרצות את אבניה.

מאז חדרו מכשירים לא מסוננים לבתי ישראל, נפלה עטרת ראשנו, עטרת הקדושה והטהרה. הגיע הזמן לחנך את עצמנו שרק בקדושה והטהרה אפשר להתנהל  בעוצמה מול האוייב. "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך"!

הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה!