השפלה ועליבות

למה במדינת היהודים הערבים קרויים אדם והיהודים עפרא דארעא?

פרופסור יואל אליצור , ג' באדר תשע"ט

חדשות אורח
חדשות אורח
צילום: iStock

גופתה של נערה ערביה שנדקרה בכל חלקי גופה נמצאה בחורשה ליד יצהר. האדמה רועדת בכל חלקי הארץ. ביהודה ושומרון בגליל ובנגב הערבים חוסמים את כל הכבישים בצמיגים בוערים, וזורקים אבנים ובקבוקי תבערה על כל מה שזז.

נשיא המדינה: בני עמי ממשיכים בדרך הטרור! ראש הממשלה הפסיק את ביקורו בארצות הברית וכינס את הממשלה והכנסת לישיבה דחופה שלא מן המנין. 30 תלמידי ישיבת "עוד יוסף חי" עצורים ונמנעה מהם פגישה עם עורך דין עד שיימצא הרוצח המתועב שעשה את מעשה הנבלה ...

כל זה לא קרה. בסך הכל נמצאה צעירה בת 19 שנרצחה בדקירות סכין על יד גן החיות התנ"כי בירושלים. ידיעה לקונית בחדשות: "המשטרה חוקרת בכל הכיוונים ולא מוציאה מכלל אפשרות גם רקע לאומני". יש גם איזו ידיעה נוספת על התקדמות אפשרית בעניין הזוג כדורי שנמצאו הרוגים בדירתם לא מזמן (רגע, מי אלה? במה מדובר? מי זוכר?).

למה זה ככה? למה במדינת היהודים הערבים קרויים אדם והיהודים עפרא דארעא? יש כאן מסר א-לוהי שכתוב בתורת משה פעמים רבות אבל אסור לומר אותו היום. מותר לקרוא אותו בטעמי המקרא ולפזר סביבו דרשנויות שמעקרות אותו ומשכיחות את תוכנו, רק לא להאזין אליו כפשוטו וכמשמעו. אז ננסה אנחנו להשתחרר מהכבלים, לקרוא דברים ככתבם ולהתייחס למציאות שלנו בלי משקפי כזב.

משה מתחיל את הקריירה שלו כשהוא הורג איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ומסיים את חייו בפסוק "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרוך". מה עובר על האיש הזה, שבמקום לדבר איתנו על יהדות ואידישקייט כולו פוליטיקה לאומנית? שאין בו טיפה של חמלה על האויב?

בתורה מודגש: "וָאומַר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני ה' א-להיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים", "כי עם קדוש אתה לה' א-להיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה", "ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ותפארת ולהיותך עם קדוש לה' א-להיך כאשר דבר". כאשר בא ר' שמעון בן יוחי וניסח "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם" הוא בסך הכל ניסח בלשון חריפה וחדה את האמור בתורה.

בדורותינו החלטנו שאיננו רוצים בכך. לא רוצים להיות גוי קדוש, ובטח לא נעלים מעל מישהו. רוצים להיות נורמליים, להתבולל כיחידים בגירסה הקדם-ציונית, או להיות עם במשפחת העמים בגירסה הציונית. הקב"ה וההיסטוריה היהודית מודיעים ברורות ומזכירים לנו שוב ושוב שזה לא אפשרי: או עם נבחר לתהלה ולשם ולתפארת, או עם נבחר לשמה למשל ולשנינה.

בדורנו, אחרי מיצוי כל הקללות שבתורה בצורה האיומה ביותר, ה' משפיע עלינו רק שפע של חסד, נצחונות ופריחה שלא היתה כמוה מעולם, בתקוה שנמצא סוף סוף את הדרך לשוב אל עצמנו ואל יעודנו. את הבחירה בהשפלה ובעליבות הוא משאיר לבני ישראל עצמם.