הם רוצחים. אנחנו משלמים

אדוני ראש הממשלה, כשתגיע לנחם את משפחתה של אורי, אל תגיד להם "ידינו הארוכה השיגה את הרוצח", כי בכך לא די.

אורית סטרוק , ד' באדר תשע"ט

אדוני ראש הממשלה,

קול דמי אחותנו זועקים אלינו מן האדמה! אורי אנסבכר הי״ד בת ה 19, שנרצחה באכזריות תהומית בסוף השבוע בירושלים היא קורבן נוסף של משכורות המחבלים, המשולמות ע"י אבו מאזן מידי חודש בחודשו לפי הכלל הבא:

The more you slay - the more they pay.

כלומר: ככל שהרצח אכזרי יותר - כך התשלום גבוה יותר. אתה מכיר את הכלל הזה, אתה עצמך הסברת אותו מעל כל במה כמעט. הרוצח המתועב ידע בוודאות שעתידו מובטח. החוק ברשות הפלסטינית מסדר לו משכורת שמנה.

מול החוק הפלסטיני האנטישמי והמחריד הזה, גם לנו יש חוק - החוק לקיזוז משכורות מחבלים, שנכנס כבר לספר החוקים. אלא שאתה מסרב לפעול לפי החוק החשוב הזה, ולפני מספר ימים העברת לאבו מאזן את מלוא הסכום ללא שום קיזוז. 

אדוני ראש הממשלה, כשתגיע לנחם את משפחתה של אורי, אל תגיד להם "ידינו הארוכה השיגה את הרוצח", כי בכך לא די. הרוצח השפל הזה ישב בכלא הישראלי בתנאי לוקסוס, ויקבל משכורת שמנה שאתה עצמך העברת לאבו מאזן, כדי שיעביר לו.

ידך הארוכה צריכה לעצור את משכורות המחבלים, זה המינימום שאתה יכול וחייב לעשות על פי חוק. הכניעה שלך ללחצים של אבו מאזן הופכת אותך לשותף פעיל בתעשיית הטרור שלו. למען אורי הי"ד שכבר איננה איתנו, ולמען כל אזרחי ישראל שאתה מופקד על ביטחונם - הפסק לשלם לאבו מאזן את משכורות המחבלים.