יש ימין ויש שמאל וישראל לפני הכל

תגיות: אלדד איובי
אלדד איובי , י"ט באדר תשע"ט

המערכת הפוליטית עוסקת לאחרונה בהגדרות. מי ימין ומי שמאל, אם יש בכלל דבר כזה. אז איפה התחילו בכלל ימין ושמאל?

על פי הקבלה, ימין ושמאל מייצגים מידות שונות. ימין מקושר למידת החסד – לב רחב, נתינה, פתיחות. מידה זו מיוחסת לאברהם שהיה איש חסד גדול. השמאל מקושר למידת הגבורה – איפוק ושליטה עצמית. מידה זו מיוחסת ליצחק. יצחק שנעקד על גבי המזבח, בעצם לא עשה מעשה ממשי בעקידה, אלא נהג באיפוק ושליטה עצמית ונתן לאברהם לעקוד אותו. יצחק הוא גם היחיד מבין האבות שלא יצא מארץ ישראל – נשאר בתוך הגבולות.

איך מאברהם איש החסד, יצא יצחק איש הגבורה? ומהי למעשה הדרך הנכונה?

מאברהם יצא יצחק, אך לפני כן יצא ישמעאל. ישמעאל לקח את גישת הימין של אברהם והקצין אותה. הלב הרחב והפתיחות הפכו להפקרות וחוסר מוחלט בגבולות. עליו נאמר "פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו". אחר כך בא יצחק, שהבין את הצורך בגבולות. יצחק איש הגבורה הביא את הגישה השמאלית שאיזנה את הגישה הימנית של אברהם.

מיצחק יצאו יעקב ועשיו. עשיו, בדומה לישמעאל, לקח את הגישה של אביו והקצין אותה. השליטה העצמית והגבורה של יצחק, הפכו אצל עשיו לדרישה חריפה לדין, תקיפות חריגה כלפי אחרים ורצון להחמיר בכל דבר, כפי שאמרו חכמים שהיה שואל איך מעשרים את המלח (למרות שהמלח פטור ממעשרות). גם כאן הגישה הקיצונית הביאה דברים שליליים. עשיו היה תוקפן כלפי אחרים, אך לא עמד בעצמו בדרישות שהציב לאחרים. היה עושה עצמו כצדיק ליד אביו יצחק, אך למעשה היה רשע.

ואז בא יעקב. יעקב "הלך ימינה" מהגישה של יצחק, ולמעשה הגיע לאיזון בין ימין ושמאל. האיזון בין מידותיו של אברהם למידותיו של יצחק. לכן, המידה המיוחסת ליעקב היא מידת האמת.
יעקב לא נולד עם השם "ישראל". את השם הזה קיבל יעקב רק לאחר שהגיע לרמה הרוחנית הגבוהה. מכאן ניתן להבין את דברי המדרש שאומר שישראל קדמו לבריאת העולם. העולם נברא בכוונה שיהיה בו עם שיקרא עם ישראל ויקבל את התורה. כשהגיע יעקב עם האיזון הנכון ומידת האמת, קיבל את "התפקיד" להיות ישראל. תפקיד שהיה בתכנון עוד לפני הבריאה.

אז יש ימין, ויש שמאל, וישראל – לפני הכל.

ומה לזה ולדור שלנו? לעולם של היום?

קודם כל קצת גיאוגרפיה. בתפיסה היהודית, הצד הצפוני של העולם הוא צד שמאל, והצד הדרומי הוא צד ימין. לכן צד המזרח נקרא קדמה (קדימה). כשעומדים עם הפנים למזרח, הדרום נמצא מימין והצפון משמאל.
בצפון העולם – צד שמאל – יושבים האירופאים. מקובל בעם ישראל שהאירופאים הם צאצאי עשיו – איש השמאל. גם מידותיהם תואמות למידות שיוחסו לו. קפדנות גבוהה, דיוק, גבולות ברורים. הכנסת אורחים היא דבר נדיר באירופה. כל אחד שומר על גבולותיו. וכמו עם עשיו, הגבורה והקפדנות יוצאים לפעמים מידי שליטה, והופכים לצביעות, למוסר מעוות, ולרצחנות כפי שהוכיחה אירופה בעבר.

בצד הדרומי של העולם – צד ימין – יושבים הערבים. מקובל שהערבים הם בני ישמעאל, והם גם מייחסים את עצמם אליו. בדומה לתפיסת הימין של אברהם, הכנסת אורחים היא ערך חשוב מאוד בעולם הערבי, אך כמו אצל ישמעאל "הגבולות הפתוחים" של הכנסת האורחים, הופכים לחוסר מוחלט בגבולות. הערך לרכוש ואפילו לחיי אדם נמוך מאוד. אין כמעט שלטון יציב ללא שימוש באלימות. למעשה, חלק גדול מהגבולות בין המדינות הערביות, שורטטו על ידי האירופאים.

הערבים גם כותבים מימין לשמאל בניגוד לאירופאים שכותבים משמאל לימין.

ומה עם הפוליטיקה? 

גם בפוליטיקה שלנו הכיוונים הם אותם כיוונים.

מבחינה מדינית: ב- 1948 מדינות אירופה (שמאל) קבעו את הגבול הראשוני בין ישראל לערבים. הערבים (ימין) לא קיבלו את הגבול ויצאו למלחמה. ישראל שרדה ולאחר מלחמה נוספת ב 67 אף הרחיבה את גבולותיה. אירופה מצפה מישראל לסגת לגבולות המצומצמים. זוהי גם עמדת השמאל הישראלי.

הערבים (ימין) עדיין לא הסכימו לשום גבול שהוצע להם. הימין הישראלי רוצה לשמור על הגבולות הרחבים של אחרי 67.

מבחינה כלכלית: צד ימין רוצה כלכלה חופשית, עם מינימום מגבלות. צד שמאל רוצה כלכלה מתוכננת עם הרבה בקרה והגבלות.

גם מבחינת האוכלוסייה, התפיסה הימנית חזקה יותר אצל עדות המזרח – יוצאי ארצות ערב, והתפיסה השמאלית חזקה יותר אצל עדות אשכנז – יוצאי אירופה.

ואיפה האיזון הנכון? איפה האמת של יעקב? איפה ישראל?

איזון הוא אתגר לא פשוט. אולי כולנו נמצאים ימינה מדי ועלינו ללכת שמאלה? ואולי כולנו נמצאים שמאלה מדי? אין תשובה פשוטה, מכיוון שהאתגר הזה הוא בעצם האתגר של עם ישראל. זה התפקיד שלנו בעולם והוא תפקיד שדורש עבודה.

אז שוב - יש ימין, ויש שמאל, וישראל לפני הכל!