מנהיג ראוי

הרב דב ביגון , כ"ב באדר תשע"ט

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

מבחירתו של בצלאל בן אורי לומדים כיצד בוחרים מנהיג הגון! "אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור, שנאמר (שמות ל"ה) ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו: רבונו של עולם, אם לפניך הגון - לפני לא כל שכן? אמר לו: אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון - לפנינו לא כל שכן?" (ברכות נה, א).

המנהיג שנבחר צריך להיות הגון בעיני הקב"ה, בעיני משה ע"ה, ובעיני הציבור.

הקב"ה, שהוא בוחן כליות ולב, יודע אם בצלאל הוא באמת בעל לב טהור, בלי שום אינטרסים ונגיעות פרטיות. גם משה רבינו, שהוא גדול הנביאים והחכמים, מכיר ויודע אם בצלאל הוא באמת חכם והגון להנהיג בחכמה ובתבונה את הציבור. הציבור עצמו אשר אין לו אלא מה שעיניו רואות ואינו יודע מה לפני ולפנים בלבו ובמוחו של המנהיג, מקבל ומאשר את קביעתם של הקב"ה ומשה. מנהיג טוב צריך להיות ישר לב והגון, חכם ונבון, ודווקא בסדר הזה, ואהוב על הציבור

נכון לעכשיו מדינת ישראל ראויה למנהיג דוגמת בצלאל, חכם ונבון, אוהב את עמו וארצו ואהוב על עמו, שיודע להרים את הדגל שמסביבו תתאחד האומה, ולעמוד כנגד אויבינו החורשים עלינו רעה בעוז ובגבורה. ישראל זקוקה למנהיג בעל סבלנות עצומה ועצבים של ברזל, המכבד את השורשים של עם ישראל ויונק מהם. מנהיג זה יוכל לעמוד בע"ה מול הקשיים והלחצים מבית ומחוץ וינווט את המדינה ברוח טובה בים הסוער לחוף מבטחים לגאולה השלמה.

מהמצפה לישועה השלמה