שמור את השבת - היא תשמור עליך

הרב שמואל רסקין , כ"ג באדר תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

היה זה עוד יום שגרתי במשרדו של מר דיויד סלומון, יהודי אמיד שתחת שליטתו כמה חברות ומפעלי ענק, עד לשיחת טלפון בהולה שהתקבלה עם בשורה שלא משתמעת לשתי פנים: המכונית בה נסעה שרה בתו היחידה התהפכה, ומאושפזת במצב קריטי בבית הרפואה. דיויד איבד נשימה, בתו היחידה והאהובה בת ה-18 הייתה כל עולמו.

כשהגיע לבית הרפואה וראה את בתו בתרדמת, מחוברת למכשירים, החל לייבב בבכי. איש הברזל התרסק לרסיסים, כל עושרו הרב לא יכול לסייע בידו. הימים חלפו ללא שיפור במצבה, הרופאים היו פסימיים והייאוש החל לבצבץ מעיניהם. ברגע של משבר קיבל דיויד הצעה: פנה לרבי מליובאוויטש. בימים כתיקונם, דיויד לא היה מוכן לשמוע על פגישה עם אישיות תורנית, אך כשחיי בתו מוטלים על כף המאזניים, היה מוכן אפילו לזה.

כשהגיע דיויד אל הרבי מליובאוויטש הוא לא התרגש. כדרכו בעסקים, שלף את הצעת הזהב: רבי, אני אתרום 20 אלף דולר והרבי יברך את בתי. הרבי התעלם מדבריו ושאל: מה בקשר לשמירת שבת? למען בריאות בתך עליך לשמור שבת. דיויד לא התלהב: רבי, אני אדם עסוק ועסקיי מדי מסועפים מכדי שאוכל להשביתם בשבתות. אני מוכן להגדיל את הסכום לחמישים אלף – בסדר?

כשראה שהרבי חוזר על עניין השבת זעק: רבי, אתרום 100 אלף דולר, זוהי תקוותה האחרונה של בתי! אך הרבי השיב: הקדוש ברוך הוא ה"אחראי" על הנעשה בעולם, אליו צריך להתפלל והוא זה שיעזור. אני יכול רק לעזור בתפילה, אך גם עליך לעשות את שלך - לכל הפחות להתחיל לשמור שבת. דיויד ניסה בפעם האחרונה: רבי, אתן כמה שתרצה... אך הרבי ענה לו: שמור על השבת ואז תהיה בתך בריאה! עוד תזכה לראות ממנה דור ישרים מבורך!

דיויד יצא מהחדר מבולבל. בפעם הראשונה הוא פוגש אדם שכלל לא מתעניין בכספו. הלילה הבא עבר על דיויד בהרהורים כואבים, אך בבוקר כששב אל מיטתה של שרה בתו הבין שאין לו ברירה אחרת, הוא חייב לנסות לשמור שבת. יום שישי הגיע, ועסקיו של דיויד נסגרו לראשונה. הוא לא האמין למראה עיניו: חל שיפור ראשון במצבה של הבת. לאחר השבת השניה חלה התקדמות פלאית נוספת, וכך השתפר מצבה באופן נסי עד שהחלימה לגמרי. דיויד זכה לרוות ממנה נחת רב, ולחבוק נכדים יהודיים בריאים ושלמים. הוא תמיד נהנה לבוא לבקר אותם, אך ביום אחד בשבוע היה לביקור משמעות מיוחדת: שבת קודש, עליה המשיך לשמור מכל משמר.

בתחילת פרשת 'ויקהל' מספרת התורה, שמשה רבנו הקהיל את בני-ישראל והתחיל לצוותם על שמירת השבת. בתוך הדברים מופיע הפסוק: "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש". בשבת אנו זוכרים כי העולם איננו שלנו וכי אין אנו יכולים לעשות בו כרצוננו, אלא הוא יצירתו של האלוקים. בשבת אנו אף זוכרים כי ה' הוציאנו ממצרים וציווה כי לעולם לא נהיה עבדים לאדון זר כלשהו – עבודתנו, מחויבויותינו הכספיות והמעורבות שלנו בענייני החומר אינם אדונים לחיינו, אלא הכלים שבעזרתם אנו מגשימים את ייעודנו הרוחני.

שבת היא כלת ישראל, ידידת הנפש של העם היהודי. זוהי אחת הדרכים רבות העוצמה ביותר לממש את יהדותנו ולהעביר אותה הלאה לילדינו. שמרנו על נאמנותנו לשבת בכל מקום, בכל תרבות ובכל נסיבות במהלך 4,000 שנות ההיסטוריה. כפי שאמר זאת סופר יהודי מפורסם: "יותר משהיהודים שמרו על השבת, שמרה השבת על היהודים".


שבת שלום ומבורך,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט