בין גזענות ל'אתה בחרתנו'

כיצד אפשר להשוות בין המתרחש במדינת ישראל ובמאבקה הצודק על קיומה לבין מה שהתרחש בגרמניה הנאצית?

הרב אברהם מלמד , כ"ז באדר תשע"ט

ההשוואה המקוממת שערך הרב בני לאו בין יהודים לנאצים, בין רעיונותיה של מפלגה יהודית בישראל לרעיונות המפלגה הנאצית. היא הזדמנות ניאותה לחזור ולברר לעצמנו את ההבדל התהומי בין הגזענות של הנאציזם לבין בחירת ישראל להבדיל בין אור לחושך.  

אם ניקח את דבריו של הרב לאו ברצינות ונלך לפי דבריו נראה את התהום הפעורה בין מעשי הנאצים לבין הרעיונות של הרב כהנא ותלמידיו.

נצייר לעצמנו כדבריו שבגרמניה בשנים של ערב מלחמת העולם השניה, שולטת מפלגה שרעיונותיה ופעולותיה הם בדיוק כמו הרעיונות של הרב מאיר כהנא, מה היה קורה? לא הייתה שואה! ולא היו נרצחים שישה מיליון יהודים! מה שהיה זה עידוד הגירה של יהודי גרמניה בתשלום! (כהצעת הרב מאיר כהנא בראשית הגעתו לארץ) סבו של הרב בני לאו, הרב מפיוטרקוב, היה מקבל תשלום ועולה לארץ ישראל עם רכושו ומשפחתו, לבד ממעבר זה, לא היה לו ולילדיו סבל אפילו יום אחד! לא היו לא מחנות ריכוז ולא מחנות השמדה, לא סלקציות ולא שריפת בתי כנסת, לא עינויים ולא תאי גזים.

לא ליל בדולח, ולא גיטאות. בנוסף אזרח יהודי בגרמניה שהיה מקבל את חוקת המדינה ונאמן לה היה מקבל מעמד של 'גר תושב', ויתירה מיזו כאלו מהיהודים שהיו רוצים להיות גרמנים ממש, היו עוברים 'גיור' בבית דין ונהפכים לגרמנים. אלו הם דעותיו של הרב מאיר כהנא המבוססות כמובן על מקורות רבים בתורה בהם משנה תורה להרמב"ם בהלכות עבודה זרה ובהלכות מלכים.

האם ציור זה יכול להתקרב במשהו למה שעשו הנאצים הארורים ימ"ש שסגרו את היהודים בגיטאות על מנת להשפילם ולרמוס את זכויותיהם כבני אנוש, והשמידו לבסוף שישה מיליון יהודים? והביאו למלחמה שהביאה למותם של עשרות מיליוני בני אדם, והיה להם מטרה מוצהרת להכחיד עמים שלמים שאינם נמנים על 'הגזע הגרמני'?

זאת ועוד כיצד אפשר להשוות בין המתרחש במדינת ישראל ובמאבקה הצודק על קיומה לבין מה שהתרחש בגרמניה הנאצית. האם בגרמניה היו פיגועי טרור נגד האוכלוסיה הגרמנית מצד המיעוט היהודי? האם על גרמניה ניטש סכסוך טריטוריאלי עתיק על האדמה בין שני העמים? האם היה מצב מלחמה ביניהם? האם היה מאבק דמוגרפי מי ישלוט בארץ? לא ולא. לגרמנים הייתה שנאה אנטישמית תהומית ליהודים למרות שהם היו האזרחים הנאמנים ביותר למולדת ולא עוללו להם דבר.  

האם אפשר להשוות דעות אלו של הרב כהנא המבוססות על תורת ישראל ביחס למעמד הנכרי בארץ, לשואה? לנאציזם? לגזענות?

אכן איננו יכולים להתכחש ל'בחירת ישראל', אנו מאמינים בני מאמינים שעם ישראל הוא העם הנבחר מכל העמים להיות ל'עם סגולה' ככתוב בתורה: 'והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" (שמות יט, ה') וכן נאמר: 'כי עם קדוש אתה לה' אלקיך, בך בחר ה' אלקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה' (דברים ז' ו'), איננו מתביישים בבחירה זו כי היא בחירה אלקית.

עם ישראל נבחר בבחירה אלקית להיות העם הנבחר מכל העמים, בחירה שיש בה שליחות וייעוד עבור כל העולם כולו, על מנת להיות 'אור לגויים' ולהביא את הברכה לכל האנושות. עם ישראל נקרא 'ממלכת כהנים' כשם שהכהנים בישראל נבחרו להיות קדושים יותר ותפקידם להעלות ולרומם את עם ישראל, כן תפקיד עם ישראל שקיבל מעלה מיוחדת היא כדי לרומם את העמים כולם. בחירה זו שהיא לטובת כל העולם היא ההפך הגמור מהגזענות הנאצית. אצל הנאצים ימ"ש מטרתם הייתה להגביה גזעם כדי להשפיל ולדכא ולהשמיד עמים אחרים שאינם נמנים על הגזע הגרמני.

אם 'גזענות' הייתה הכוונה שיש עם שה' בחר בו מכל העמים ותפקידו לתקן עולם במלכות שדי, ולהטיב לכל העמים, היה אפשר לומר שיש 'גזענות נכונה', אך כיום בלשון המקובלת: 'גזענות' הכוונה לשנאת הזר באשר הוא, לאפלייה מכוונת כלפי עמים אחרים על מנת לפגוע בהם ולהשפילם. גזענות כזאת לא קיימת בעם ישראל. וכל השוואה בין דעות תלמידי חכמים בישראל לגזענות כזאת, היא חיזוק לתעמולת האנטישמיות בעולם נגדנו.

אקווה כי הרב לאו יחזור בו מההשוואה המזעזעת, ובפרט כבן לניצול שואה שיודע את מוראות השואה הנוראה. ונוציא אחת ולתמיד את מושגי 'הנאצים' ו'השואה' מהוויכוחים בינינו, ונדע להתווכח בסוגיות השונות העומדות על הפרק באופן ענייני מתוך כבוד הדדי לדעות השונות בעם ישראל. ובפרט לדעות השונות שבין תלמידי חכמים שבבית המדרש לכבודה של תורה.