הרב אחיעד, איש הלכה והליכות

הרב אחיעד למד בישיבה הקדושה בקדומים שנים רבות. איש הלכה היה הרב אחיעד, אך כיצד זה לא נשאר בד' אמות של הלכה בלבד?

הרב אביעד גדות , י"ב באדר ב תשע"ט

דעות "עברנו ממצב של מחאות והפגנות לאקטיביות חיובית, לבנייה בתוך השכונה". הרב אחיעד אטינגר
"עברנו ממצב של מחאות והפגנות לאקטיביות חיובית, לבנייה בתוך השכונה". הרב אחיעד אטינגר
צילום: עצמי

זכורני כיצד סיפר לי בתמימות כי כאשר נבחן ב"איסור והיתר", אחד ממבחני הרבנות הקשים אליהם מתכוננים אברכים למעלה משנה, המתין ארוכות לתוצאות המבחן בעוד לשאר האברכים התוצאות כבר הגיעו. כאשר התקשר למחלקת הבחינות והסמכה של הרבנות הראשית, התבשר כי המבחן שלו.. אבד. אדם רגיל היה נלחם בבירוקרטיה ומפעיל קשרים, אך לא הרב אחיעד. הוא מצידו ראה בכך הזדמנות פשוט ללמוד שוב ולהבחן במועד הבא בשנית..

כאשר יזם חבורה של אברכים צעירים ללימוד קבוע בהלכות נידה אחרי תפילת מנחה, סיפר לנו בהתלהבות על הספר "בדי השולחן" והאיץ בנו לקנות אותו, כאילו מראה לנו שזוהי ההשקעה הכי טובה שיהודי יכול להשקיע.

והוא השקיע.
לא חיפשת קיצורי דרך, רק הלכה – והליכות. חיית חיים קצרים – שהם ארוכים.

רכון על ערימות מבהילות של ספרים היה לומד את ההלכה, ממקורה. ומסכם לעצמו בכתב קטן וצפוף סיכומים. לימוד תורה של שעות, ושנים, בעמל ובשקידה. ובהגיע עת התפילה היה הגוף הגדול מתרומם ועומד בהכנעה.

אשתו תמר תבדל"א היתה מנהלת ביד רמה את ביתה ואת השבט הגדל של ילדי החמד, ואנו היינו מתבוננים בהם בהשתאות.

בהשקעה זו רכש ידיעות בתורה ולא פחות מכך את המידות, בהן התורה עצמה הולכת ונקנית. לאט לאט הלך והתברר כי הדביקות בהלכה ובירורה באה מתוך ישרות, מתוך שאיפה לתיקון עולם, תיקון מלא בוודאות ובהירות.

העיניים של הרב אחיעד שצדו שורות שורות של דברי תורה ומשמעותם, פיתחו התבוננות של תורה על העולם, גם על המציאות הקשה והמסובכת ביותר.

כמידותיו של קונו "איסתכל באורייתא וברא עלמא" – הסתכל בתורה, וברא עולם.

אין מגבלות

אין עייפות

אין יאוש.

גם על דברי חולין בהם ראה ערך, היה מספר בהתלהבות וחיוניות של ילד, בענווה ודיבור שקט.

כאשר למד רפואה סינית וסיפר לי על כך באחת השיחות, היה מפרט את עשרות הנקודות השונות בגוף האדם שאותן כמובן הוא שינן באותה יסודיות ושקידה מוכרת.

והנה עיניו התרוממו מן הספר והגיעה העת לחשב מסלול – ראה את המרחב וזיהה בו אתגר והזדמנות.

עבור הרב אחיעד אין קו ירוק, כי התורה הקדושה מוחקת אותו ואומרת: עליי להופיע בכל עם ישראל, בכל ארץ-ישראל. אין הבדל בין שאיפת אווירה המחכים של תורת ארץ ישראל שנים ארוכות בישיבה בקדומים, לבין האוויר הלח של דרום תל אביב הכבושה בידי פולשים. עבור הרב אחיעד זאת פשוט עוד סוגיה שצריך לברר, אליבא דהלכתא, למעשה.

וסוד התרופה למכה, טמון בשורש המחלה – במקום בו מיעוט תורה, יעסוק הרב אחיעד במפעל ריבוי תורה, באותה דביקות ושקידה.

לפני חג הסוכות האחרון התקשרתי אליו להזמינו לכנס הבוגרים של ישיבתנו. נבצר ממנו להגיע עקב בר המצווה לבנו יהודה, אך הוא ניצל את השיחה לספר לי, שוב, על כמה חשוב ונצרך להפיץ תורה בתל-אביב ומה הדרכים שיובילו למטרה.

הרב אחיעד, ה' יקום דמך.

לא חיפשת קיצורי דרך, רק הלכה – והליכות. חיית חיים קצרים – שהם ארוכים. היית בן נאמן לתקופה זו של גאולת ישראל וחבליה. נפגעת מרוצח ערבי האוחז בנשק צה"לי חטוף, מכדורי-נקודות התורפה שלנו, מהחולשות הבלתי-נסבלות של האומה אותן חשת כל ימיך ועליהן הסתערת בכל נפשך כגיבור בחייך – ובמותך.