הטעם בטעם

השמירה על הכשרות דורשת מאמץ מסויים, כמו כל דבר בעל ערך שאינו מושג בחינם, אולם היא קלה הרבה יותר ממה שחושבים. שווה כל מאמץ.

הרב שמואל רסקין , כ"א באדר ב תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

שר לא יהודי משרי המדינה שאל את החכם המפורסם, רבי יהונתן אייבשיץ: היכן החכמה והתבונה בתורתכם, כפי שאתם מתפארים תמיד? הלא יש בתורתכם חוקים שאינם מובנים כלל - הנה למשל, תרנגולת שאכלה קערה מלאה בדברי חלב, כשרה. ואילו תרנגולת המתבשלת בקדירה ונפל קורטוב חמאה בתוך הקדירה, התרנגולת טריפה?

השיב רבי יהונתן: אף אתם נוהגים בדומה לכך. השר השתאה - הכיצד? המשיך רבי יהונתן: הנה למשל, החזיר שרוי כולו בטינופת ואוכל כל מיני סחי ומאוס, והוא עולה על שולחן מלכיכם. אך בכל זאת, כאשר חזיר מתבשל בקדירה ונופל קורטוב טינופת לתוך הקדירה, כל התבשיל נפסל לאכילה.

לקראת סיומה של פרשת 'שמיני' מפרטת התורה את סימני הבהמות והחיות המותרות באכילה ואת אלה שנאסר עלינו לאכלן. עיקר הסיבה לאכילת מאכלים כשרים היא: כך ציוה הקדוש ברוך הוא. אך מובא בספרים שאחת הסיבות על פי שכל לכשרות המאכלים - בכדי לעדן ולזכך את המדות, ועל ידי זה יהיה בהם טבע ישראל "ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים".

אכילת מאכלים לא כשרים ח"ו, לדוגמה - עוף או חיה טורפת, הרי זה משפיע על מדת האכזריות של האדם. ואילו כאשר האדם אוכל מאכלים כשרים, הרי זה מעדן את מדותיו, ומצליחו שתפילותיו וקיום המצוות שלו תהיינה מזוככות כראוי. כך גם מאכלים כשרים משפיעים רבות על חינוך הילדים, שהרי חינוך הילד תלוי לא רק בחומר הנלמד - אלא גם בכשרות המאכלים שהוא אוכל, מה שמחיה אותו ומזין את מידותיו. 

נכון, השמירה על הכשרות דורשת מאמץ מסויים, כמו כל דבר בעל ערך שאינו מושג בחינם, אולם היא קלה הרבה יותר ממה שחושבים. המזון הכשר בריא יותר לגוף ובריא עוד יותר לנפש. שווה כל מאמץ.

שבת שלום ומבורך,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט