הרי את מקודשת לי כדת משה פייגלין

אני קורא למר פייגלין, לא להיכנס לתחום שאין לו שום סמכות לעסוק בו, ולקדם רעיונות שמנוגדים לתורה, לחז"ל ולכל גדולי ישראל.

ידידיה שילה , א' בניסן תשע"ט

דעות פייגלין
פייגלין
צילום: iStock

מפלגת "זהות" של משה פייגלין מייצרת הרבה כותרות. ברצוני להתייחס לנושא אחד - סמכות הרבנות הראשית בענייני נישואין, ורישומם.  כך מופיעים הדברים במצע המפלגה באתר האינטרנט של "זהות".

"זהות מאמינה כי המדינה אינה צריכה לקבוע מה הם נישואין, מי נשוי ומי לא. החלטות אלה שייכות לחברה ולקהילה שאליהן משתייך האדם".  

'זהות' תבטל את רישום הנישואין הממלכתי המתקיים כיום...

מי שרוצה שנהיה עם אחד, ולא קהילות נפרדות כמו בגלות, חייב למחות על הרעיון השלילי הזה. משמעות הרעיון הזה הוא, שייווצרו כאן בארץ ישראל כמה סוגים של עמים, שיתקשו לקיים קשרי חיתון זה עם זה. איש או אישה שיחזרו בתשובה, לא יוכלו להתחתן עם בחור או בחורה דתיים, כי מי יודע מי היו ההורים ומה הייחוס שלהם? אולי היא בת של כהן וגרושה, ומי שהוא כהן אינו יכול להתחתן איתה? אולי האימא שלה גויה, ואי אפשר להתחתן איתה? אולי אדם גירש את אשתו, נשא את אחותה והוליד ממזר? הרי זה עניין פרטי של הקהילה אליה הוא שייך, שלא מתעניינת בשאלות "פולשניות" כאלו. ביטול הרישום של הנישואין ברבנות הראשית, יימנע נישואין עם מי שלא רשום בקהילה אורתודוכסית.

מר פייגלין חושב שאם לא תהיה כפייה, יתפתח רנסנס יהודי, וכולם ירוצו להתחתן כדת משה וישראל, כמו שמקיימים ברית מילה, ומשביתים את הרכב ביום כיפור, מבלי שיש חוק שמחייב את שני הדברים.

אולם, אי אפשר להשוות בין קשר זוגי לשאר הנושאים. בקשר זוגי, המשיכה החושנית והרומנטית חזקה ביותר, והסיכון בהתאם.  היום, אדם יודע מראש, שאם הוא יתאהב בגויה, הוא לא יוכל להתחתן ברבנות, ויצטרך לנסוע לחו"ל על מנת להתחתן. במצב הזה לפחות יש מודעות לעובדה שהנישואין הללו הם לא הנישואין המקובלים במדינת ישראל, ובנו לא יוכל לשאת יהודיה. אם תילקח הסמכות מן הרבנות הראשית, שום דבר לא ימנע נישואי תערובת. מי יימנע נישואין של  כהן וגרושה, ששניהם יהודים, ואין שום מניעה לממש נישואין כאלו, אם יהיו חוקיים למהדרין?

אני לא מבין כיצד ניתן מצד אחד לדבר על בית המקדש, ומצד שני לסכן כוהנים רבים בפסול בלתי הפיך של כל זרעם אחריהם. מי שיטרח לעיין בספר עזרא, יראה כיצד עזרא מתענה, צועק אל ד' ובוכה על כך שאנשים מהעלייה של בית שני נשאו נשים נכריות. (עזרא פרק ט) אם היה מתבונן בספר מלאכי, היה רואה כיצד הנביא זועק על זה. (מלאכי פרק ב')

המסר הברור העולה מספר עזרא הוא שאי אפשר לבנות מדינה מחדש, אם הנגע הזה לא ייבלם באופן מיידי. אחר כך מקים עזרא בתי דין מתוקף סמכותו, עובר מעיר לעיר, ודואג לגרש את כל הנשים הנכריות ואת ילדיהן, על מנת להציל את העם מהתבוללות. (עזרא ט-י) עזרא היה "הרב הראשי" בתחילת הבית השני.

ייאמר לזכותו של פייגלין, שבנושא הגיור, הוא משאיר את הסמכות בידי הרבנות הראשית. הוא מבין היטב שכל מסתנן יוכל להתגייר ולהתאזרח במדינת ישראל, ללא הסמכות הבלעדית של הרבנות הראשית. אולם, ישנה תלות מוחלטת בין הסמכות לחתן, לסמכות לגייר. אם תיקח מהרבנות הראשית את הסמכות לחתן, לא יהיה שום צורך בגיור. מי שירצה להתחתן עם גויה, יוכל לעשות את זה בנישואין קהילתיים, והגויה תהיה אזרחית חוקית של מדינת ישראל.

מצב זה יפתח פתח לנישואין פיקטיביים, שיתפרקו אחרי שהגוי והגויה המעוניינים בכך, יקבלו אזרחות. מדיניות כזו תוביל אותנו במדרון חלקלק אל "מדינת כל אזרחיה".  הרעיונות של מר פייגלין לקוחים מבית מדרשם של אומות העולם ותרבות אדום המערבית. שם באמת אין משמעות קריטית לקשר בין המדינה לבין הנישואין של אזרחיה. (ע.ע. מלאניה טראמפ) אולם, אצל העם היהודי, הדת והלאום כרוכים זה בזה בקשר מוחלט. מי שמסכן את הקשר בין השניים, ואומר שלמדינה אין שום עניין להתערב בשאלה כיצד מתחתנים, כורת את הענף שעליו יושבת המדינה, והעם כולו.

בעניינים הרגישים הללו, אי אפשר לסמוך על סברות אישיות, ואפילו לא על רבנים שהם בדעת מיעוט. במשפחתיות הישראלית חייבים ללכת על פי דרכם של רבני ישראל, מהרב קוק, דרך הרב עובדיה יוסף הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, ושאר גדולי הפוסקים. לא ייתכן שאדם פרטי יעשה לו רב, ויחליט על דעת עצמו, שדעתו של רבו היא הדעה הנכונה, למרות שהיא מנוגדת לדעתם של גדולי ישראל, ולמה שהיה מקובל בכל הדורות. דרך זו של מפלגת זהות, תביא ח"ו לאובדן זהות מוחלט, של עם ישראל.  

אני קורא למר פייגלין, לא להיכנס לתחום שאין לו שום סמכות לעסוק בו, ולקדם רעיונות שמנוגדים לתורה, לחז"ל ולכל גדולי ישראל. מי שמכיר באמת את משנתו של הרב קוק זצ"ל, יודע כמה היה מקפיד על טהרת הנישואין בעם ישראל. באגרות הראי"ה (חלק א' עמ' י"ד אגרת ט"ז) ישנה אגרת חריפה של הרב קוק על חתונה מהסוג שמר פייגלין רוצה לאפשר.

"שמועה שמעתי שבראשון (לציון) נמצא איש אחד, שמו ח.ה. שנשא אשה אחת מקישינוב שאומרת שהיא אלמנה. והנה אישה הבאה ממרחק כזה בתור אלמנה צריכה דווקא היתר על פי בית דין, וחלילה חלילה לעשות העולם הפקר, שכל הרוצה יבוא ויתעסק בעניינים חמורים כאלה. והנה שמעתי שמסדר הקידושין היה איש אחד שמו ט. שהוא פועל ביקב, והנה ראוי הוא להיענש בקנס כראוי לו על עזותו, שהחציף לסדר קידושין בלא הרמנא ורשות מבית דין...וראוי ההדיוט הזה לגערה ונזיפה גדולה...ואקווה לשמו יתברך שיעזרנו להוציא לאור משפט, ולא להניח לנחלת השם יתברך להיות נרמסת ברגלי כל קלי עולם".

אגרת זו צריכה להדהד באוזניו של כל מי שחולם להוציא את הסמכות של הקידושין מידי הרבנות, ולהפריט אותה.

וקל וחומר למי שמתיימר לדבר בשם הרב קוק!

הרב קוק הקים את הרבנות הראשית ומסר את נפשו על כבודה. המטרה שהציב הרב זצ"ל היא שתהיה רבנות אחת ממלכתית שמחייבת את כל האומה, בדיוק בשביל לפרק את שדה המוקשים שדרכו של פייגלין הולכת להצעיד את מדינת ישראל היישר אליו.  

אסיים בציטוט מדבריו של הרב קוק בעין אי"ה: (שבת א' עמ' 189) "הכוח הראשי הפועל בחיי הכלל לקבוע להם צורתם הנאותה והמתאימה אל יסודות החיים הראויים להתכונן לאורך ימים ולהתעלות ביתר מעלה מדור לדור, היא קדושת המשפחה כבודה ושלומה, והשאיפה הפרטית העמוקה לראות חיים טובים כשרים שלווים ומלאים תם ויושר בחוג משפחתו. כשהיסוד הזה פורח יפה הוא הולך ומתערה, ומתענף אחר כך לחיי עם שלם בתור משפחה אחת קדושה וטהורה, נאורה ומלאה עוז של צדק..."

המצע של זהות בענייני נישואין הוא חלומו המתוק של כל רבאיי רפורמי. גוש הימין ייאבד כל משמעות, אם יחליט לאמץ את הרעיונות הללו. הוא יהפוך להיות "הגוש הרפורמי", והוא לא יעניין אפילו את הסבתא שלי.