זהות תביא חירות?

הרב יצחק סבתו , ג' בניסן תשע"ט

דעות הרב יצחק סבתו
הרב יצחק סבתו
צילום: ישיבת מצפה יריחו

הבשורה הגדולה שמפלגת זהות מציעה לעם ישראל היא חירות. במאמר  זה נבדוק אם הבסיס התודעתי לרעיונות המפלגה הוא תורת ישראל השלמה כפי שהיא מכונה במצע, או רעיונות ליברליים שאינם קשורים ליהדות ואפילו מנוגדים לה...

ראשית, העיקרון היסודי שמהווה את התשתית לפרק העוסק בקשר בין היהדות למדינה, הוא כי "אורח חייו של האזרח שבתותיו נישואיו תרבותו השכלתו ודתו הם ענייניו הפרטיים וענייני הקהילה בה בחר לחיות".  התורה לעומת זאת מלמדת כי ישראל כולם ערבים זה בזה, ויש לנו אחריות לאומית ואישית על כל יהודי מישראל. וכמו שלא מתקבל על הדעת שקהילה מסוימת תחנך את בניה לרעיונות תורת הגזע או לרצח עם, בחסות מדינת ישראל, מכיוון שאנו עם אחד כך תורת ישראל מגדירה את העיר שבוחרת לעבוד עבודה זרה במודע ובמזיד כעיר הנידחת שאין לה זכות לגיטימית.

לפי רעיון החרות המוצג במצע זהות, הרי אין תרבותו ודתו של אדם עניין המדינה אלא עניין הקהילה. כלומר 'המרחב הציבורי' הוצא- אליבא דזהות- מהמרחב  הממלכתי אל המרחב האישי. אך היהדות רואה בין שאר תפקידי הממלכה לעצב את המרחב הציבורי באורח התואם את קדושת התורה וקדושת ישראל. אם במרחב הציבורי מתרחשות עבירות, הם מוגדרות כחילול הפרהסיה של מדינת ישראל. וחילול ד'.

שנית,  החרות אליבא דהיהדות  אינה מסתכמת אך ורק ביכולת הבחירה החופשית,  אלא גם ובעיקר בנאמנות לעצמיות של האדם ושל האומה. אם אדם יבחר לעשן סמים קלים או קשים כל ימיו אין הוא בן חורין, הוא עבד ליצריו ולחולשותיו. יעוד האדם הוא לגלות  את נשמתו וללכת לאורה לעיתים זו עבודה קשה הדורשת שחרור מתאוות והרגלים חיצוניים ובאה רק בעקבות התפתחות אישית ורוחנית.

עתה אנו עומדים בפתחו של חג הפסח חג החרות. אם עם ישראל היה יוצא ממצרים אך נשאר אחוז באותם דפוסי התנהגות ותודעה מצריים, הוא לא היה יוצא לחרות אמת. התורה שניתנה בהר סיני  השלימה את מהלך היציאה לחרות של העם היהודי, ושחררה גם את רוחו.

אמנם אם תטען מפלגת פייגלין כי אכן אנו צריכים לחתור לייהד את  המרחב הציבורי של מדינת ישראל אלא שעכשיו אין המצב במדינת ישראל מאפשר זאת, ניחא. אך הטענה היסודית היא שכך נכון לחיות, משמע  שאידאל החרות כפי שהוא מוצג כאן הוא היעד אליו יש לשאוף. ודבר זה הוא זר ליהדות. לבד מכך, אם מודים בזהות שהדרך המוצגת במצע אינה לכתחילה אזי לכל הפחות צריך לשמר את מה שכן קיים ולחזקו, מה שמכונה 'סטטוס קוו', ולא לנסות להפר אותו ולמוססו. במיוחד שהוא מוסכם על רוב אזרחי ישראל.

גם ההצגה של היהדות בגלות בתפקיד משמרת זהות של העם ותו לא , היא מנוגדת לכל הכיוון של התורה. ישראל בגלות שמרו מצוות בראש  ובראשונה כי כך צוו על ידי בורא עולם. אמנם שמירת זהות היא אחד הטעמים לכך כפי דברי הרמב"ן הידועים, אך בשום אופן לא הטעם היחידי.

אגב המושג מצוות לא מופיע(כמעט או בכלל) במצע של זהות ולא בכדי, הרבה יותר קל לדבר על תרבות, זהות, ואפילו על בורא עולם אך לא על מצוות. פייגלין אינו הראשון ואינו האחרון בניסיון זה. ויש כאן נקודה למחשבה.

מכאן נבוא לנושא הנישואין. מפלגת זהות חפצה לבטל את החובה על פי החוק להינשא בדיני ישראל. ניתן רק לדמיין כמה קושי , צער, וסבל יתרחשו אם אכן מהלך זה יצא לפועל. נניח שאחד התחתן, ומי שחיתן אותו היה יהודי נכבד אך ללא היכרות מספיקה עם ההלכות ולכן ללא אישור מהרבנות וללא רישום. אך הנישואין היו כפי הדין הבסיסי טבעת עדים וכו'. ואחר כך התגרש לא כדת משה בישראל הרי האשה היא עדיין אשת איש מבחינה הלכתית, והבן שייוולד יהיה ממזר. מה יתרחש אם אותו ממזר ישוב בתשובה הרי לא יוכל לבוא בקהל. כמה צער יהיה מנת חלקו?! כמה אנשים ימנעו מלהתקרב ליהדות בעקבות בעיות אישיות כאלה?!

השלכות של הפירוק הזה הן הרסניות לעם ישראל. כל חיבור דתי עם חילוני באופן שעלול לצאת ממנו נישואין ימנע מראש. מחיצות בלתי נראות ובלתי עבירות יחתכו את העם. ואם ילדים לבנים שומרי תורה ומצוות יינשאו לפסולי  חיתון גם בניגוד לדעת הוריהם הרי הטרגדיות המשפחתיות יהיו עצומות. אנשים ימנעו מלהזמין ומלהתחבר עם משפחות חילוניות מראש מחשש לקשרי חיתון, והשסעים בעם ידממו, חלילה.

בזהות טוענים שהסרת חוק החובה יגרום רצון גדול יותר וחופשי , וודאי שיש בזה  אמת אך מנגד היו כאלה שיטרחו להסביר לרבים שלא כדאי להתחתן ברבנות כי אחר כך יהיה קושי גדול במתן גיטין וכדומה ולכן מדוע להם להתחייב. לחלק מהציבור  נימוק זה יספיק לא להיכנס מראש לנישואין כדת משה וישראל, במיוחד שהנישואין החלופיים יפרחו על ידי משווקים למיניהם שיחפצו בפרנסה ראויה.

אין לכחד שישנם גם דברים ראויים ומרעננים במצע של זהות כפרק העוסק בריבונות על כל ארץ ישראל ופתרון נושא המיעוטים בצורה ראויה  שמתאימה לחזון התורה כמעט בכולו. וכן לצעדים קדימה במערכת המשפט העברי. ובקריאה להסדרת מעמד בג'ץ והשבתו למקומו הראוי.

יש במצע אומץ וקריאה לשינוי ותיקון וגם פייגלין עצמו אדם אידיאליסט ובעל חזון.

אך מנגד נראה כי יהיו כאלו שיחברו לזהות רק משום הסמים שהיא מציעה לשחרר לכל דכפין, כאילו לא מספיק לנו עישון ואלכוהול אז נוסיף עוד מהמינים הממכרים  לצעירים שלנו. ויהיו כאלו שיתמכו בה במחשבתם שאולי דרך זהות הם יתקדמו עוד צעד לחזון מדינת כל אזרחיה, ולחורבן החלק היהודי הממלכתי שעוד קיים בדמות הסטטוס קוו, אך ימשכו את ידם מהבניין שפייגלין חותר אליו בדמותה הממלכתית היהודית של המדינה כמוסר הלחימה ויחסי החוץ וכן יתנגדו לקידום  כל נושא הריבונות, ונמצאנו לוקים מכאן ומכאן.

כל זאת עוד מבלי לקחת בחשבון את הניסיון  הלא מחמיא בלשון המעטה ליכולת של מובילי זהות להגשים את חזונם במרחב הפוליטי, וביכולת לקדם מהלכים עם אנשים דומים וקרובים החושבים באופן מעט שונה.

לאור כל האמור , אלו האמונים על תורת ישראל,  ייטיבו לעשות אם יבחרו במפלגות שדרכם התורנית ברורה והם בעד ארץ ישראל, ויהדות המדינה, משפט עברי, וכו', ולא יתנו ידם לאפשרות של  הרס האחדות והתורה בישראל.

ואנו תפילה שריבונו של עולם יתן עצה טובה בלב בניו ובלב מנהיגיו להביא ברכה וגאולה לישראל .