מחל או חלם?

רק אם הליכוד יהיה מחובר לערכים הגדולים שלנו, המחברים תורה ומדינה, ספר וחרב, שמרנות ויצירה אזי הוא ילך כסדר המתוקן.

מתנאל פרנקל , ג' בניסן תשע"ט

דעות מתנאל פרנקל
מתנאל פרנקל
צילום: עצמי

הצבעה לליכוד מהציונות הדתית מזיקה לטווח הקצר והארוך. רק אם הליכוד יוביל את המדינה בסדר העולם שלנו, הוא ילך כסדר ולא יהפוך לחלם.

לסדר האותיות ישנה משמעות מיוחדת. מצד אחד, אם הן מופיעות כסדרן המציאות שלמה והמילה מבטאת את תוכנה, אולם אם היא מתבלבלת נוצרת מילה חדשה שמשמעותה שונה לחלוטין מהסדר הקודם. כך למשל לימדו אותנו חכמים על מילים רבות כדוגמת- ענג/נגע, פאר/אפר, הוד/דוה וכו'.

הציונות הדתית היא הסדר של העולם. תפיסת עולם סדורה וישרה, הרואה במדינת ישראל התגשמות חלום הנביאים, ורצון לחיי עשייה ויצירה מפותחים ושלמים.

הליכוד יוכל ללכת בדרך הישרה, רק אם לצידו יהיה מצפן של עולם מתוקן ומסודר. רק אם הליכוד יהיה מחובר לערכים הגדולים שלנו, המחברים תורה ומדינה, ספר וחרב, שמרנות ויצירה אזי הוא ילך כסדר המתוקן.

ההצבעה לליכוד אולי מפתה לאור דברי רה"מ, אבל היא מסוכנת לטווח הקצר והארוך.

בטווח הקצר, כל אחד מאיתנו שיתן את קולו לליכוד יוכל לגלות למחרת שהוא נתן את קולו ללפיד ולגנץ. אם הליכוד ביחד עם כחול לבן יוכלו להקים ממשלה בלי עזרת שום מפלגה, הם יעשו במדינה כרצונם, הם יהפכו אותנו, את הציבור שלנו עם כל ערכינו למדינת חלם שלהם.

בטווח הארוך, בכדי להנהיג את המדינה אנו זקוקים לסבלנות. לא ביום אחד מתקנים עולם, אפילו לא ביומיים. זה יקרה לאט אבל בטוח, אם כולנו נחזור למפלגה אחת שמאחדת בתוכה את עולם הערכים הגדול שלנו. אם נאמין, ואנחנו מאמינים, בצדקת דרכנו הגדולה, שיכולה להוביל את מדינת ישראל כסדר העליון, אנחנו רק נגדל ונפרח עד שכולם יכירו כי זוהי דרך הישר, בזו הדרך נפגשים להם עולם האידיאל ועולם המעשה.

אל לנו לסמוך על כמה נציגים שנעשים לתפאורה ובטלים ברוב. עלינו להעמיד מתוכנו נציגים ראויים שיהוו המושכים בחוטים, ויתנו את קולם המכריע בסדרה של המדינה, שהיא סדר העולם.

בשביל להחזיק את הליכוד כסדר, ולהתחיל לבנות הנהגה ציונית דתית אמיתית, עלינו להצביע עבורנו, עבור עולם גדול של ערכים שכלולים כולם תחת הגדרה אחת- הציונות הדתית.