לעלות קומה ביום ירושלים

לקראת יום ירושלים יוזמת, רינה אריאל, אמה של הלל הי"ד, עלייה המונית להר אך חוששת שההר יהיה סגור ליהודים בחגה של ירושלים בגלל הרמאדן.

רינה אריאל , י' באייר תשע"ט

בעוד כשבועיים נחגוג את יום ירושלים ה52 שלנו. מאורע עוצמתי ומרגש. לכאורה יום זה היה צריך להיות יום שיא בציבוריות הישראלית אבל לצערנו הוא הצטמצם מאד והחוגגים המרכזים של יום זה הם אנשי ירושלים ובני הציונות הדתית. 

היום מאופיין בעיקר במסע לעבר הכותל והתכנסות בו. זה בנוסף לתפילות הלל ופרקי הודיה הנאמרים בכל מקום.

אבל צורת ביטוי זאת אינה מספיקה. יש לעלות קומה ולשאוף לגבוה מכל- לשחרור ירושלים המלא שיבוא רק כשנזכה לבנות את המקדש, ולכן ברצוני להציע שביום זה המסע לא יסתיים בכותל, על ידי חגיגות דגלים, סיורים לימודים ושירים וריקודים, אלא ימשיך לעליה המונית לעבר הר הבית.

כיום ישנו שער אחד בלבד, דרכו יכולים היהודים להיכנס, שער הלל (ע"ש בתי הלל אריאל שנרצחה לפני 3 שנים). שער זה אינו פתוח לרווחה תמיד, להפך, שעות הכניסה מצומצמות מאד, הימים מוגבלים.

ופתאום נודע לנו שיתכן והבלתי אפשרי יקרה.

יום ירושלים השנה יוצא בימים האחרונים של הרמאדן. ישנו חשש אמיתי שהר הבית יהיה סגור ביום ירושלים! הדבר כבר ארע בעבר! יום חגה של עיר הבירה, יום השחרור יהפך יום בו אנו מנועים ואסורים להתקרב למקום המקדש.

הדבר אינו ברור, ולמרבה הצער הערפל סביב המצב בהר הוא חלק מהמציאות בו אנו נמצאים.

ביום ירושלים אנו מתכננים עליה המונית, עליית "הרבבה". המוני יהודים יכולים להביע תודות ותפילה במקום המקדש. החשש שההר יהיה סגור הוא בלתי נתפס ובלתי הגיוני. גם אנו, קבוצת "נשים למען המקדש", שותפות לעליית הרבבה ונקיים את העליה החודשית ביום זה לזכר הלל, והעירפול קשה לנו הנשים שבעתיים בגלל ההכנות המורכבות לעליה בטהרה.

האם ניתן לפעול למניעת הביזיון הזה? התשובה כמובן חיובית. ככל שיהיו יהודים רבים יותר שיביעו רצון לעלות ומחאה על המצב הנוכחי, ככה האתערותא דלתתא תוביל לאתערותא דלעילא. בידינו להביע תביעה ברורה שהר הבית חייב להיות פתוח ביום ירושלים לכל יהודי באשר הוא שם. יש בידינו הכח להביא רבבת יהודים להר ולשנות את המציאות. אין צורך להמתין עוד 52 שנה וניתן לפעול לגאולה.