הכל מתחיל מהר סיני

הרב חגי לונדין , י"א באייר תשע"ט

יהדות הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
צילום: קהלים

בפרשת בהר, העוסקת בעיקר בדיני שמיטה ויובל, ישנו דגש על כך שהציוויים הללו נאמרו דווקא "בהר סיני". חז"ל מסבירים שאנו לומדים מכאן את הגישה העקרונית שהמצוות כולם הן המשך ישיר של מעמד הר סיני.

מצוות שמיטה ויובל הן מצוות שיש בהן צד אינטרסנטי - אלו מצוות שמסייעות לאיזון כלכלי בחברה, לשחרור עבדים וקרקעות ובכלל ל'צמצום פערים חברתיים'.

ישנו חשש שאדם שמקיים את המצות הללו ישכנע עצמו שזהו תפקיד התורה - לדאוג לבעיות האישיות שלו; לכן מדגישה התורה שהציוויים הללו הם המשך ישיר למעמד הר סיני שבו למדנו לומר 'נעשה ונשמע' - גם אם הדברים לא יסתדרו בעולם הזה לטובתנו. התרבות בתוכה אנו חיים הרגילה אותנו למדוד כל דבר רק במידת התועלתנות שהוא מביא לאדם הפרטי.

לאט לאט מחלחל הלך-רוח זה אף לעולם האמונה: האידאלים העליונים ביותר נאלצים לעבור את מבחן 'הכספומט' האינטרסנטי  - תפילה, קיום מצוות, נתינת צדקה – כל אלה נעשים מתוך התניה שהדבר יביא לאושר פרטי, זיווג ופרנסה.

בפרשת בהר אנו לומדים להביט על המציאות בעומק אמוני, הבוחן דברים מצד האמת שבהם ולא מצד הרווח האישי. בימים הללו, בהם אנו צועדים מימי הזיכרון ויום עצמאות לקראת חג מתן תורה - השאלות שאמורות להטריד אותנו הן לא מהי הנוחות בה נחיה את חיינו או מתי נסיים אותם, אלא רק השאלה - מה עשינו בחיים הללו? וכולנו תקווה שבבא היום נוכל להצהיר בפני בוראנו שחיינו חיים של הר סיני, של נעשה ונשמע!

הרב חגי לונדין - הכל מתחיל מהר סיני