חינוך הילדים לעצמאות והמשכיות

יהודית אפרתי , כ"א באייר תשע"ט

יהדות יהודית אפרתי
יהודית אפרתי
צילום: עצמי

פרשת בחוקותי שקראנו השבת פותחת בתיאור מציאות של פריחה פיזית, חברתית ומדינית של האומה.

ברכה זו, שתלויה בקיום המצוות מצידינו מתוארת בפסוקים הראשונים של הפרשה, כשהיא מלווה בתיאור הרעה שתבוא עלינו אם לא נקיים את מצוות התורה.

הברכה מתאפיינת בתיאורים פיזיים רבים המתארים הרמוניה בין הטבע לבין סיפוק צרכי האדם כפי שמאיר הרש"ר הירש בפירושו.

לאחר תיאור של ברכת הארץ שמבטיחה הצלחה כלכלית והצלחה מדינית מול אויבים - מגיעה ברכת האדם - "ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם". בברכה זו ישנה לכאורה כפילות - ברכה של פריון ובנוסף, הבטחה שאנו נרבה. האם זוהי כפילות או שאולי יש כאן עוד עניין?

רש"ר הירש מסביר את מילת הברכה "והרביתי": "בניכם יהיו כדמותכם מבחינה רוחנית ומוסרית." ברכה נפלאה ללא ספק!

בחומש בראשית ישנו ציווי על אדם וחוה שבו מופיע אותו צמד: "פרו ורבו".  

פרו - פריון פיזי שמצווה על חיבור המינים במטרה להוליד את פרי האדם שגדל בצורה הטובה ביותר כנבט עצמאי.

לברכה פיזית זו מצמיד הקב"ה ציווי משלים - "ורבו" - אין זה מספיק רק להוליד ילדים כדי להרבות את מין האדם!

לאחר רחם ביולוגי שנמשך תשעה חודשים עובר התינוק לרחם סוציולוגי שבו האם והאב שוקדים על קיומו והתפתחותו הגופנית. אך על גבי טיפוח פיזי זה יש להורים תפקיד נוסף.

הרש"ר מנסח את חובתם באופן נפלא: "חובת ההורים להתרבות בבניהם - הם יקומו בדמות בניהם והבנים יהיו דומים להוריהם - לא רק מבחינה גופנית, אלא מבחינה רוחנית מוסרית".

על ההורים לעצב ולחנך את בניהם כך שעל ידי ההמשכיות של הבנים ההורים יקיימו את מצוות "רבו".

צמד המצוות פרו ורבו מתקיימים רק כאשר הם צמודים, רק כאשר הילד שנולד קיבל חינוך כזה שבו הוא ממשיך את הכיוון של הוריו. צמד מצוות זה מדגיש שאין התורה מכירה בפיצול חיי האדם - בין צרכי דת שמופרדים מצרכי חול. כל החיים משועבדים לעבודת ה' ולמילוי ייעודנו כ"אדם".

ניתן לראות הורים רבים שהשקיעו רבות בחינוך ילדיהם - עסקו בבית בענייני יראת שמים, העניקו אהבה רבה, שלחו אותם לבתי מדרש ולמוסדות לימוד שישלימו את העשייה הרבה של הבית ולמרות כל זאת, ילדיהם לא יצאו כפי שההורים מצפים. הם לא ממשיכים את הכיוון המוסרי-רוחני של הוריהם.

בשלב זה - כאשר ההורים עשו את כל מה שיכלו לעשות, ולאחר ההשקעה הרבה ברחם הביולוגי ולאחריו ברחם הסוציולוגי עליהם להיות מלאים באמונה בקב"ה שגם אם הילדים לא יצאו כפי שמצופה ונראה שהם לא ממשיכים את הכיוון הרוחני-מוסרי של הוריהם - הקב"ה עוד ימלא את הבטחתו המופיעה בראשית פרשת בחוקותי - "והרביתי אתכם"! ה' יסייע לנו ובנינו יהיו כדמותינו מבחינה רוחנית ומוסרית ובכך - אנחנו נתרבה דרכם.

זה תפקידם של ילדינו - לפתח אישיות עצמאית ולממש את כשרונותיהם השונים מהוריהם באופן עצמאי כמו זרע של צמח שעל מנת לצמוח היטב עליו קודם כל להיפרד מהצמח שממנו הגיע. הן על העץ והן על הזרע יש ציווי עצמאי של צמיחה נפרדת כדי לממש יכולות ספציפיים של הזרע בנפרד מהעץ ממנו הגיע. ציווי זה הינו -  פרו, אך לצד זה על הילדים גם להמשיך את דרכינו בתיקון עולם - ורבו.