סוד הניצחון

בשבת זו שבה מברכים את חודש סיון נהוג לומר בהשכמה את כל ספר התהילים, ומובא שזהו צינור לשפע גדול לאדם ואף לכל הדורות הבאים אחריו.

הרב שמואל רסקין , כ"ו באייר תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

מספרים על רב חשוב בירושלים שהיה לומד חברותא עם יהודי שלא שמר תורה ומצוות. הם הקפידו על הקביעות וכמעט לא פספסו אותה.

ערב אחד המתין הרב לחברותא, אך הלה לא מגיע. הרב התפלא, הוא אף פעם לא פספס בלי לעדכן מראש. לאן הוא נעלם? הרב לא הצליח לתפוס את האיש בטלפון וקיווה שהכול כשורה. בפעם הבאה שהם נפגשו הרב התפלא שהוא לא הגיע, אך הלה היה עוד יותר מופתע שהרב לא הבין לבד איפה הוא.

"הרב לא יודע שהיה באותו יום משחק גביע המדינה בכדורגל והלכתי לצפות במשחק? הייתי בטוח שזה מובן מאליו ואיני צריך לעדכן שאינני מגיע...". הרב אמר בחיוך שהוא לא עוקב אחרי חדשות הספורט, ואז ביקש הסבר על מהלך המשחק. היהודי הסביר כי שתי קבוצות משחקות וכל אחת מנסה להבקיע גול לתוך שער הקבוצה היריבה. זו שמצליחה זוכה בגביע.

"אינני מבין את ההיגיון של המשחק", אמר הרב, "למה שאחת הקבוצות לא תבוא למגרש באמצע הלילה, כשהשער השני ריק ותבקיע לתוכו כמה גולים שהיא רוצה?". "כבוד הרב, אתה תמים", הגיב בפליאה, "האתגר במשחק הוא להתגבר על הקושי מצד היריבה. לפרוץ לשער מלא, ובכל זאת לגבור על היריב. להבקיע באמצע הלילה מול שער ריק? זאת לא חכמה...".

"זה הסוד של החיים", אמר הרב בחיוך, "לבוא לשיעור בכל שבוע כשזה קל ונעים, זאת לא חכמה. האתגר של החיים בעולם הזה הוא להיאבק מול שער מלא, כשהיצר פועל במלוא העוצמה ומנסה להסיט אותנו מהדרך. אז, אתגר החיים הוא לגבור עליו ולמרות כל המאמצים שלו - לגבור ולנצח, לעשות מהעולם דירה ראויה לה' יתברך".

בפרק החמישי של פרקי אבות, אותם נקרא בעזרת ה' בצהרי השבת הקרובה, אומרת המשנה: "יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים". איך מתגבר היהודי על הקשיים המפריעים לו בעבודת ה'? כמו אריה. מדוע ללמוד דווקא ממנו? מבאר בעל ה"טורי זהב" על פי המובא בספר ישעיהו: "כי טבע הארי אשר אין לו יראה משום בריה". האריה אינו החיה החזקה היחידה בטבע, אך כולם יפחדו להתעסק איתו, כי אין בו פחד. כך גם במלחמה עם היצר הרע, גם אם לכאורה הוא חזק מאיתנו, ברגע שניישר אליו מבט ללא מורא, נוכל לנצחו.

ספר היסוד ההלכתי של העם היהודי, ה"שולחן ערוך" נפתח במילים: "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו". בשבת זו הנקראת "שבת מברכים" ובה מברכים את חודש סיון הבא עלינו לטובה, נהוג לומר בהשכמה את כל ספר התהילים, ומובא שזהו צינור לשפע גדול לאדם ואף לכל הדורות הבאים אחריו. זו הזדמנות מצויינת ליישם: הבה נגבר על היצר כארי, נשכים קום לאמירת התהילים ונזכה להתברך בכל המצטרך.

שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט