מותר לחשוב בגדול

מאז ועד עולם, חולם עמנו על תיקון עולם במלכות שדי, "חזון אוטופי" אך מעשי, מתווה ובורא דרך לעולם כולו.

ידידיה זלינגר , כ"ו באייר תשע"ט

דעות קוראים לעלות להר הבית ביום ירושלים
קוראים לעלות להר הבית ביום ירושלים
ערוץ 7

אולי תקראו את זה ותאמרו שאני נאיבי, והרעיון, הינו רעיון אוטופי תלוש מהמציאות. אך לא איכפת לי. את הדברים הללו אני מוכרח לומר.

תנועת "דגל ירושלים", מכירים? האמת, שעבר זמן, לצערי, מאז הפעם האחרונה שהעמקתי בסוגיא זו, ולכן אינני זוכר כרגע את הפרטים ומסוגל לכנס ראיות לדברי, אך מי שרוצה לעיין בנושא מוזמן.

מ"מ, את ה"שורה התחתונה" הנני זוכר- תנועת "דגל ירושלים", הייתה תנועה פוליטית שמטרתה המעשית הייתה לחבר את נושאי דגל התורה בעם ישראל אל הרעיון הציוני ו"לזרוק בו נשמה"- כמדומני לשון הרב זצ"ל. 

אמנם, לבסוף נסגרו מוסדותיה של התנועה ואף הרב התבטא כמה פעמים על מה שהוא מעכב את דגל ירושלים, כדי לא לפגוע במזרחי. במילים אחרות, החזון עוד לא נגמר.

מסופר, כי הרב זצ"ל, על מיטת חוליו אמר כי נשמתו נשלחה לעולם שבע דורות קדימה והיא ניצוץ מנשמת חזקיהו מלך יהודה. "שבע דורות קדימה"- לא מבין בזה, אך ברור שמה שידענו אז על ענקיותו של מרן הרב, הוא כאין וכאפס לעומת מה שאנו יודעים היום ולמה שעוד נדע. תפקידנו לא תם, תנועת דגל ירושלים מתעוררת לתחיה, הדברים נראים בחוש- הציבור החרדי במדינת ישראל הינו חלק בלתי נפרד מ"דגל ציון", הוא לב הסוגיא, הוא נדרש בכוח להכריע. 

מנהיגנו היקרים, מספיק לחשוב בקטן! היו תלמידים של מרן הרב ובנו, אל תפחדו לומר את האמת! גם קריאתנו ומלחמתנו על שלמות ארצנו, אינה ניכרת דיו בדיון הציבורי ובשדה המעשי, נדמה לי עד שתשוב  להתאחד בפנימיותה עם  מגמתה העכשווית, מגמתנו- "דגל ירושלים". "ציון וירושלים, הן זו אצל זו...(לשון הרב זצ"ל)"-היום יותר מתמיד! 

בבואנו אל קריאות האחדות השונות שנפוצות לכל עבר, בואו ונתאחד סביב דגל ירושלים- מגמתנו המאחדת מאז ועד עולם!. מפלגה אחת גדולה המכילה את כל אשר מוכן לשמוע את דבר ה' מן המאורעות האחרונים. דבר ה' הקורה אותנו להבין שבירורנו רוחני הוא! לא שאלת ימין מול שמאל אלא המחוברים ומכירים את עצמנו מול אלו ששכחו, לפחות בפן הנראה לעין, מי אנחנו ולאן אנו הולכים. 

צריך יותר מתמיד -ורק כך יהיה אפשר לשוב אל שדות העשייה הפוליטית- שידעו ת"ח שבארץ ישראל, ה"מנעימים זה לזה בהלכה" לדבר זה עם זה ולהורות לאנשי המעשה את הדרך בה ילכו.

זה אפשרי! צריך רק לחלום בגדול, לקחת את הרוח שמקדימה את זמנה ומכוללת את המציאות ממנהיגים כמו משה פייגלין, להידבר דיון מהותי ולא ציני, פרטי-אישי של גחמות ופולחן לכוכבים פוליטיים. לתקן את הדרוש תיקון בכל מפלגה ומפלגה אשר מחויבת לתורה ומצוות ולהתאחד תחת הנהגה רבנית מוסכמת! זה אפשרי, גם אם לא מחר, וגם אם לא בבחירות הקרובות זוהי הדרך זוהי המגמה, לשם צריך ללכת- חיבור אמתי בין הציונות הדתית לציבור החרדי. 

מאז ועד עולם, חולם עמנו על תיקון עולם במלכות שדי, "חזון אוטופי" אך מעשי, מתווה ובורא דרך לעולם כולו.

ואסיים במילותיו של הרב-"ההרגשה הפנימית, שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיום היהדות, בדעותיה ומעשיה יחד עם גויתה ואדמתה, נובעת מההכרה הכללית של הצבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר החלונו. התחלנו להגיד איזה דבר גדול, בינינו לבין עצמנו ובאזני העולם כולו, ולא גמרנוהו עדיין. הננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה ולא נוכל.

לא נעזוב בשום אופן את ארחות חיינו המיוחדים ולא את שאיפותינו המופשטות, שמעל כל חוג פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה, כשם שלא נעזוב את תקותנו לשוב להבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כימי עולם, - לא נוכל לעזוב את כל אלה. אף אם אינה נכרת כל-כך תפיסת-המקום- בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל, - הם הם הנם המחיים את החיים כולם, וכשהם מסתלקים נשמת החיים מסתלקת. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאנו על דבר משא נפשנו אין החסרון בבהירות הרעיון ואמתתו.

האמת בקרבנו חזקה היא למדי, אבל עשירה היא כל כך ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה, ומשום כך לא נסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכח הדבור שלנו ירשה לנו, בתוכיותנו אנו מבינים את הגיונינו ובהמשך הזמן יצא גם דבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהויתנו השלמה. אמנם עד תור הזהב ההוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית, לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל, לחזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עולם. להתחיל ולא לגמור זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות..."