מדינת הלכה למעשה

הרב יעקב יקיר מסביר למה דוקא אהרון ברק הוא זה שסלל את הדרך למשפט על פי התורה במדינת ישראל.

הרב יעקב יקיר , א' בסיון תשע"ט

דעות הרב יעקב יקיר
הרב יעקב יקיר
צילום: עצמי

בשיעור בישיבה שעסק במהפכה החוקתית של התורה במדינת ישראל, שאל הרב את תלמידיו מי לדעתם קידם משמעותית את השבת משפט התורה בישראל בדורות האחרונים?

התלמידים נקבו בשמם של הרב קוק שיסד את הרבנות הראשית, הרב הרצוג שניסח את 'תחוקה לישראל', הרב וולדינברג שחידש את 'הלכות מדינה', הרב גורן שכתב את 'תורת המדינה' והרב שאול ישראלי שחיבר את 'עמוד הימיני' - גדולי תלמידי החכמים והמנהיגים, שפעלו להשבת משפט התורה לישראל ולהפיכתו לחוקת המדינה. הרב הנהן בהסכמה, אך הוסיף ואמר: "שכחתם מישהו נוסף, מרכזי ביותר, שפעל רבות למרות שהוא רחוק מלהיות תלמיד חכם. כוונתי לשופט אהרן ברק! אין לי ספק, שהוא זה, שבלי להתכוון, פרץ את הדרך למשפט התורה".

המהפכה החוקתית של אהרן ברק, אכן פרצה את הדרך להשבת משפט התורה.

מזה כ-40 שנה מתחולל בדמוקרטיה הישראלית תהליך ההופך אותה מדמוקרטיה המונהגת על ידי הרוב בציבור, למדינת הלכה, המונהגת על ידי שופטי בג"ץ, על פי עקרונות וערכים שהם קובעים לציבור. העקרונות הללו נתפסים על ידם כגוברים על הדמוקרטיה הרובנית וכמחייבים גם את רצון הרוב. הם מגדירים זאת כ'דמוקרטיה מהותנית' וכמשפט חוקתי המחייב את כולם. דהיינו, אהרן ברק חידש בישראל את העיקרון, כי מעבר לרצון העם, קיים בדמוקרטיה גם קוד אתי חוקתי יסודי מחייב העומד בבסיס השיטה. במילים אחרות, ההלכה של בג"ץ היא אמת המידה הבוחנת את רצון הציבור וקובעת את הלגיטימיות שלו.

אמנם בשלב הנוכחי, השיטה הזו היא ממש הגשמה של דברי השיר: "מדינת הלכה-הלכה המדינה", התהליך של הפיכת ישראל למדינת הלכה ע"י ברק, הוביל את ישראל לאיבוד האמיתות הבסיסיות של הקיום. אבל העיקרון שחידש ברק הוא חשוב ביותר.

המהפכה החוקתית של התורה בוא תבוא.

נקעה נפשו של הציבור ממשטר ההלכות של בג"ץ, זמנו עבר. הדמוקרטיה אינה סובלת דיקטטורה של מיעוט הקובע עקרונות וערכים עבור הרוב.

איסור ההפרדה בין גברים לנשים באירועים ציבוריים, גם כאשר מדובר בציבור הרוצה בכך, בבני ברק בירושלים ובכל מקום אחר, הוא דוגמה מצוינת לחוצפה הדיקטטורית של מדינת ההלכה מיסודם של בג"ץ והפרקליטות. הרוב השפוי של הציבור מתקומם כנגדה וישמיע את קולו בחקיקה בכנסת. מכל מקום, הדמוקרטיה הישראלית הפנימה את הצורך בעקרונות ושיטה ערכית בבסיס השלטון העממי.

חלק גדול בציבור בישראלי רואה בתורה את החוקה ואת העקרונות והערכים הצריכים לעמוד בבסיס המדינה הישראלית. מארג הערכים האלוקי העומד בבסיס התורה הוא נכון, מוסרי, מאיר ומקדם את החיים הלאומיים והפרטיים, לתפארת מדינת ישראל והעולם כולו.

מדינת ההלכה הנוכחית מנוהלת על ידי מיעוט קטן, הבודה ערכים מליבו ללא כל סמכות, זו הסיבה לכך, שעידן שלטון בג"ץ תם.

חוקת התורה, לעומת זאת, היא אלוקית, ותיעשה לחוקת המדינה רק בהסכמה רחבה. כשתיעשה התורה לתרבות המרכזית של מדינת ישראל, היא תתבטא גם בחקיקה ובשפיטה.

המהפכה החוקתית של התורה תתרחש, כפי שהתקיימו השלבים הקודמים בגאולת ישראל. רבותינו, שהוזכרו בתחילת הדברים, חזרו והדגישו על פי הגמרא במגילה, כי לאחר שהקב"ה מקבץ את הגלויות יגיע שלב השבת המשפט. גאולת המשפט מתקדמת וכפי שנאמר גם אלו המתנגדים לה תורמים לצמיחתה.

המהפכה החוקתית של התורה תתרחש, כי אנחנו נשתדל לפעול עם אל ולהגשים אותה. למדנו מהגר"א מוילנה כי ציון נבנית 'תעשה ולא מן העשוי', כי עלינו לפעול למעשה לבניינה. כך נהגנו בהקמת המדינה ובקיבוץ הגלויות וכך נפעל להשבת המשפט. המעש הציוני הזה מוטל על כתפי הציונות הדתית, ועליה להוביל אותו ולהגשימו. אם נרצה אין זו אגדה.