מספרים לעצמם סיפור

הרב יהודה מלמד , ג' בסיון תשע"ט

דעות הרב יהודה מלמד
הרב יהודה מלמד
צילום: ישיבת רמת גן

תומכי מערכת המשפט טוענים כל הזמן שהיא היחידה שמגינה על זכויות האדם. היחידה שמגינה על המיעוטים. המתנגדים לה טוענים שהיא מוטה אידיאולוגית ובעצם כופה את הרוב לנהוג נגד ערכיו.

המציאות בזמן האחרון הראתה לנו שההטיה האידיאולוגית הזו פוגעת במיעוטים ובזכויות האדם. בשם הדאגה לזכויות האדם ובשם ההתנגדות להדרת נשים הרשתה לעצמה המשנה ליועץ המשפטי להורות על ביטול אירועים שיש בהם הפרדה בין גברים לנשים, שנעשו בכספי ציבור או בנכסי ציבור.

המשפטנים מספרים לעצמם ספור שיש כאן קבוצת מיעוט הנשים [הן מיעוט?] שנמנע מהן שימוש חופשי במרחב הציבורי והם מערכת המשפט מושיטים להם סעד וכביכול מונעים את הפגיעה הזו. הדבר הפשוט הוא שהם מתעלמים מכך שבאירועים אלו השטח מחולק במידה שווה בין גברים לנשים והגברים לא נכנסים לאזור הנשים באותה מידה שהנשים לא נכנסות לאזור של הגברים. הם מתעלמים מכך שהקהל שבא לאירועים אלו בא מרצונו והוא מעוניין בהפרדה, או לפחות משלים איתה כדי להיות שותף עם אלה שזה חשוב להם.

אבל האמת שהסיפור הוא אחר לגמרי. יש כאן קבוצת מיעוט שהיא החרדים וחלק מסוים מן הדתיים התורנים שמעוניינת בהפרדה. ההפרדה מאפשרת לקבוצה זו לקיים אירועים של מוזיקה של שירה על פי אורחות החיים שהיא נוהגת בה. ההפרדה מאפשרת לאדם חרדי שרוצה לשמור על אורחות חייו, ללכת ללמוד לימודים אקדמאים בלי שהדרך שלו לשמירת הצניעות תיפגע.

את כל אלה מנסים למנוע המשפטנים. הם ששייכים לקבוצת הרוב מנסים לכפות את עצמם ואת ערכיהם על המיעוט. הם שבוודאי מוכנים לממן אירועי 'גאווה' מכספי ציבור ברחובות העיר מתוך הערך של קבלת השונה. אינם מוכנים לקבל את השונה שרוצה לשמור על צניעות כפי מנהגיו. לא רק שאינם מגנים עליו אלא הם מונעים ממנו להשתמש באופן יחסי לחלקו בציבור בנכסי הציבור כפי אורחותיו.

מלבד הניכור לממד היהודי שמתבטא בגישה זו, יש כאן עיוורון גמור גם לערכים של זכויות האדם ושמירה על זכויות המיעוט שהם דוגלים בהם.

עוד מתברר שדווקא המשא ומתן הפוליטי, דווקא הפרלמנט ונציגיו הפוליטיים, שלעיתים מזולזלים, דווקא על ידם נשמרים זכויות המיעוטים הרבה יותר מאשר בדרך המשפטית האקטיביסטית. לענ"ד הדבר נכון לגבי כל קבוצות המיעוט [הן ביחס לחרדים הן ביחס לאנשי אצל הן ביחס למזרחיים והן ביחס לערבים -כל אותם קבוצות שהזכיר היועץ המשפטי במאמרו שפורסם כאן כדוגמאות לאלו שהבג"ץ אמור לסייע להם] הם מקבלים ויכולים לקבל מהכנסת הרבה יותר ממה שמערכת המשפט היומרנית נותנת להם.