בזכות הלא נורמליות ובעד המשפחה

השפל המוסרי אליו מוליכים אותנו ארגוני הלהט"ב מוביל ליאוש והכחדה עצמית כפי שניתן לראות במדינות רבות באירופה ובאמריקה.

תגיות: מיכאל פואה
מיכאל פואה , ד' בסיון תשע"ט

בחודשים האחרונים אנו עדים למסע פרסומי חשוב של תנועת חזון בעד המשפחה ועל כך יש לברך בפה מלא. יחד עם זאת המסר המלווה את מסע הפרסום "האומץ להיות נורמלי" הוא שגוי ומטעה.

יש לומר את האמת המאבק לחיזוק המשפחה נולד מתוך תחושה שעולם המושגים והערכים שהצליחו להנחיל ארגוני הלטה"ב בשיח הציבורי, מוביל לפירוק התא המשפחתי. יש להודות כי מוסד המשפחה המודרני והמתירני מאותגר לא רק מארגוני הלהט"ב.

העליה במספר הרווקים והרווקות הגרושים והגרושות, הוא תוצאה של מעבר מחיים של שרידות בהם המשפחה הייתה כמעט המסגרת היחידה האפשרית לקיום, לחיים מתוך רווחה בהם הקמת משפחה היא עול. אך יחד עם זאת התחושה היא שארגוני הלטה"ב השתלטו על סדר היום הציבורי, ומנסים להכניס את המשפחה לארון.

לא אכנס לשאלה מי קובע את הנורמליות, אך ברור שקריאתו של אברהם אבינו להאמין בא-ל אחד הייתה בזמנו לא נורמלית ונשארה במובנים רבים כזו עד היום. יהודי במהותו הוא שונה מרוב העולם ועל פי ציווי התורה הוא נדרש להיות כזה ו"הייתם קדושים", וקדוש הוא נבדל – לא נורמלי. הקריאה לנורמליות היא במהותה אנטי יהודית, ולכן בסופו של דבר היא יכולה לחזור כבומרנג לטוענים אותה.

אם יתברר שרוב הציבור בארץ ובעולם חושב שלהיות להט"ב זה נורמלי, האם יחזרו בהם ראשי חזון מהאמירה הנחרצת שמשפחה = אבא אמא וילד? ברור שלא. אינני מבין מדוע בחרו מנהלי חזון בנורמליות כהצדקה למאבק במקום בתורת ישראל, במוסר ובצדק.

הסיבה שאנו מחזקים את המשפחה, ומתנגדים לעולם הערכים הלהטב"י (ולא לאדם הפרטי הסובל ממשיכה לבן מינו), היא האיסור החד משמעי של התורה למעשים אלו שמוגדרים בתורה כתועבה וכסיבה לחורבן. זה ממש לא משנה אם זה נחשב נורמלי או לא.

תורתנו היא המקור למוסר ולצדק ובמקרה זה קל להוכיח זאת. ארגוני הלהט"ב נושאים את שם זכויות האדם לשווא. הם מסלילים נערים ונערות שיש להם משיכה טבעית גם לבני מינם לדרך חיים שתמנע מהם להקים משפחה.

הם מטעים אותם לחשוב שאין להם יכולת להתגבר על נטיה זו, ומפחידים ומאיימים על כל מי שמציע להם עזרה. ארגוני הלהט"ב לוחמים בעד הזכות להורות, בשעה שהם מעודדים סחר ביצור ילדים, וברחמי נשים, תוך מחיקת קולם של הילדים שהם קונים כיתומים מהולדה. במקום להתווכח על מי נורמלי ומי לא, יש לתקוף את חוסר המוסריות של מי שמייאש נערים ונערות מהתמודדות. יש לפעול להפסקת הסחר המביש בנשים הנאלצות להשכיר את רחמם, ויש לדרוש אחריות הורית מליאה מכל בעל זרע ובעלת ביצית שהביאו ילד לעולם.

השפל המוסרי אליו מוליכים אותנו ארגוני הלהט"ב מוביל ליאוש והכחדה עצמית כפי שניתן לראות במדינות רבות באירופה ובאמריקה.

המשך השתלטותם על השיח הציבורי כאן עלולה להיות סכנה קיומית עבורנו. ישראל היא המדינה היחידה בעולם המפותח בה המשפחה היא ערך חשוב שגדל ומתפתח. צריך רק לתת לציבור בישראל את הכלים להתמודד עם שטיפת המוח שמנסים לעשות לנו, והוא יחזק את בחירתו במשפחה.