הדרת הציבור הדתי ברמת גן

עו"ד ד"ר שפרה מישלוב , ח' בסיון תשע"ט

היום פרסם ראש העיר רמת גן מר כרמל שאמה הכהן פוסט בפייסבוק וזו לשונו:

'מסקנות פרשת בימת העצמאות ברמת עמידר. הבטחנו לבדוק עד הסוף ללא פשרות וללא מריחות וכך עשינו תוך עדכונכם לאורך כל הדרך.

לאחר שהסתמנו מסקנות הפוכות הצלחנו בדקה ה-90 לשכנע את הנערה להעיד ולהשיג את צילום הוידאו של האירוע התבררה האמת.

מנהל מחלקת תרבות יהודית עובד ותיק ומוערך הוא זה שעל דעת עצמו ביקש מהזמר לא לאפשר לנערה לשיר בשל היותה אישה.

על אף שהנערה העידה בפני שנהנתה לאורך כל הערב כולל ממה שקרה על הבמה המבחן בעיני הן הנורמות שלנו כעיר והדרת נשים היא חציית קו אדום. גם אם האישה לא נפגעה ולכן הוחלט על העברת העובד מתפקידו.

מעתה כל אירוע פומבי באחריות העיריה מנהלו יחתום על תדרוך ותוכנו יצריך את אישור המנכ"לית או יועצת ראש העיר למעמד האישה.

ברמת גן שלנו כולם שווים'.

'הפשע הנורא' בו מדובר שהעסיק בחודש האחרון את ראש העיר, סגנו ואישים נוספים בכירים בעירייה, הינו אירוע שהתרחש בליל יום העצמאות האחרון, במהלכו הזמין הזמר נתן גושן נערה לשיר עמו על הבימה, והתבקש להימנע מכך משום שהבימה יועדה לציבור דתי.

סרטון 'מפליל' המתעד האירוע אף הועלה היום לאתר ynet. בסרטון נראה מנהל מחלקת התרבות היהודית בעיר, מר טוביה עזורי, מזכיר בעדינות רבה לזמר כי מדובר בבמה לציבור הדתי. בתגובה לכך התנצל הזמר באזני הנערה ואף 'פרגן' לה בהקדשת שיר מיוחד. כפי שנזכר בפוסט של ראש העירייה, הנערה כלל לא נפגעה מהתנהלות זו, ולא הייתה מעוניינת לשתף פעולה עם הניסיון לצייר את האירוע כמאופיין באפליה והדרה. היא אולצה לכך בעל כורחה בלחצי ראש העיר והוועדה שמינה לכך – 'הצלחנו בדקה ה – 90 לשכנע את הנערה.....הנערה העידה בפני שנהנתה לאורך כל הערב כולל ממה שקרה על הבמה'.

יש להדגיש כי ברחבי רמת גן התקיימו באותו ערב מספר רב של אירועים על בימות גדולות ומתוקצבות היטב. הבמה המדוברת הייתה הבימה היחידה לציבור הדתי והמסורתי בעיר, שאף תוקצבה מתקציבה הדל יחסית של המחלקה לתרבות תורנית, בשונה משאר הבמות אשר תוקצבו ישירות מתקציב העירייה.

הדחתו הנמהרת (בדקה ה – 90...) של מנהל התרבות התורנית מתפקידו, וההתנגדות להבא לקיום אירועים בעלי צביון דתי, אשר יאפשרו לציבור הדתי המתגורר ברמת גן ליהנות גם הוא מתרבות המתאימה להשקפת עולמו, הינם מבישים ומנוגדים לססטוס קוו שהיה נהוג בעיר מזה שנים רבות, סטטוס קוו שראש העיר מנסה לכרסם בו גם באופנים נוספים. בין השאר הוא הודיע לאחרונה על כוונתו לפתוח בשבת מרכזי בילוי בעיר ולממן מתקציב העירייה תחבורה ציבורית בשבת.

מעבר לכך, התנהלות זו הינה גם בלתי חוקתית, שכן שהיא מנוגדת לזכויות אדם בסיסיות הכוללות חופש דת וחופש עיסוק.

חופש דת הינו אחד מהערכים המוזכרים במגילת העצמאות: 'מדינת ישראל...תבטיח חופש דת'. בהעדר חוקה במדינת ישראל מהווה מגילת העצמאות כיום לדעת רבים את חוקתה ה'רעיונית' של המדינה. חופש הדת אף הוגדרה כזכות חוקתית, כלומר כבעלת תוקף נורמטיבי גבוה על ידי בית המשפט העליון בפס"ד מגדל (ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט (4)) . ובאופן מובהק יותר בפס"ד חורב (בג"צ 5016/96 , 5025 , 5090 , 5434 חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' פ"ד נא (4)).

הספרות המחקרית המשפטית כוללת בזכות לחופש דת מתן אפשרות לאדם לבחור לו את האמונה בה יחיה, והיא מבוססת על שני יסודות: חופש המצפון והזכות לתרבות (גדעון ספיר ודני סטטמן, דת ומדינה בישראל: עיון פילוסופי משפטי, ישראל – 2014). מתן אפשרות זו מחייבת את המדינה ורשויותיה לספק תנאים נאותים לקיומם של חיי דת הן במישור הציבורי והן במישור הפרטי למעוניינים בכך.

מתן אפשרות לציבור הדתי ברמת גן ליהנות מתרבות התואמת את ערכיו הדתיים, כל עוד אין בכך משום למנוע מתושבים אחרים להשתתף בבמות אחרות המתאימות להשקפת עולמם הם, הינה לכן ממחויבותה של עיריית רמת גן כגוף שלטוני. איש לא אילץ את הנערה להשתתף באירוע, איש לא אילץ אותה לעלות על הבמה, האילוץ היחיד שהופעל כנגדה היה אילוצו של ראש העירייה כי תשתף פעולה עם 'החקירה', תוך שימוש פסול בה להגשמת המטרה שסומנה מראש.

העברת מנהל המחלקה לתרבות תורנית הותיק והמוערך מתפקידו (כפי שהודה אף ראש העיר בפוסט האמור), ומניעת קיום להבא של אירועים אשר יאפשרו לציבור הדתי והמסורתי להשתתף בהם על פי השקפת עולמו, מנוגדת לזכות בסיסית זו ויש לשער שהיא לא תעמוד במבחן משפטי.

צעד זה של ראש עיריית רמת גן, כמו גם צעדים נוספים עליהם הכריז, מביאים את הציבור הדתי בעיר לידי תחושה של הדרה קשה ורצון מכוון לדחוק את רגליו.

מעבר לכך, פיטוריו של מנהל המחלקה לתרבות תורנית בעיר, על רקע התנהלותו הלגיטימית למימוש זכותו של הציבור הדתי בעיר לתרבות מותאמת, נוגדת זכויות עבודה קוגנטיות (בלתי ניתנות להתנאה ולהפרה) המעוגנות בחוקי העבודה וכן את חופש העיסוק, שאף הוא הוגדר על ידי בית המשפט העליון כזכות חוקתית, בעלת מעמד נורמטיבי שלא ניתן לפגוע בה בהעדר תכלית ראויה ובחוסר מידתיות כבענייננו.

ראש העירייה נקרא להשיב לאלתר את מנהל המחלקה לתרבות התורנית המסור לתפקידו ולאפשר קיום אירועים תואמים לאופיו ולאורח חייו של הציבור הדתי בעיר, ובכך לממש את קריאתו בסיום הפוסט: 'ברמת גן שלנו כולם שווים' – כולם, כולל כולם – חילונים, דתיים, מסורתיים וחרדים. לכולם יש מקום, ולכולם הזכות לממש את רצונם בתרבות, בין השאר בשותפות בחגיגות עם ישראל ביום עצמאותו.