תרים את עצמך, אתה בפירסט קלאס

קיבלנו את הזכות להיות מחוברים אל חכמתו המופלאה של הקדוש ברוך הוא ולהתרומם בזכותה, עלינו לזכור זאת בכל עת ולנהוג בהתאם

הרב שמואל רסקין , י"א בסיון תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

המשפיע החסידי הנודע ר' מענדל פוטרפס סיפר פעם על איכר שגר בכפר נידח, והיה עליו להגיע למוסקבה לסידור עניניו. הוא היה אדם כל כך פשוט, עד שהתכוון לרכוב על סוס עד מוסקבה, אך חבריו אמרו לו שזה ייקח חודשים ועדיף שיסע ברכבת. "מה זה רכבת?" שאל, "מעולם לא ראיתי דבר כזה". תיארו לו חבריו את המכונה הגדולה בה יש קרונות מפוארים ופשוטים".

האיכר החליט שלכבוד הפעם הראשונה הוא מתפנק, ורכש כרטיס למחלקה הראשונה. כשהגיעה העת, נעמד ברציף וחיכה לרכבת. מכיון שלא ידע למה לצפות, החליט להתנהג כמו שלושת האנשים שעמדו יחד לצידו. מה שהוא לא ידע, ששלושתם עולים בלי כרטיס...

הרכבת הגיעה והם זנקו יחד במהירות אל המחלקה השלישית, שם התחבאו מתחת לספסל רעוע, בתוך לכלוך, אבק וקורי עכביש. האיכר חשב שככה נוסעים ברכבת. כך עשו בכל תחנה, עד שפעם אחת אחד מהם לא הסתתר טוב והמבקר תפס את כולם ודרש לראות את הכרטיס.

כשהגיע לאיכר שלנו, הוא הוציא את הכרטיס מהכיס, והמבקר היה המום: "אם יש לך כרטיס למחלקה ראשונה, למה אתה נוסע במחלקה שלישית ועוד מתחת לספסל?". ר' מענדל סיים את הסיפור ואמר: "אנשים חיים את כל החיים שלהם במחלקה שלישית עם קורי העכביש, למרות שיש להם כרטיס למחלקה ראשונה...".

השבת אנו קוראים בחו"ל את פרשת נשא, הנקראת בדרך כלל בשבת שלאחר חג מתן תורה. שמה של הפרשה מבטא את המעלה הנפלאה שלימוד התורה מקנה לאדם: נשא, מלשון להינשא למעלה, להתרומם. אחרי שניתנה התורה לבני-ישראל, הם הגיעו ל'נשא' - להתרוממות ולהתעלות. כשיהודי לומד תורה, היא גורמת לו להתרומם ולהתעלות מעל גדרי המציאות הארצית.

כשיהודי לומד תורה, אין זה סתם לימוד והבנה של סוגיה. זהו חיבור בין שתי מהויות הקשורות זו בזו. נשמתו של יהודי היא "חלק א-לוה ממעל ממש", והתורה היא הגשר המחבר בין הנשמה האלוקית לבין ה' יתברך, כך על ידי לימוד התורה נוצרת התאחדות גמורה בין שכלו של האדם לבין חכמת ה' המלובשת בתורה, ונוצרת התמזגות מושלמת בין השכל האנושי לבין חכמת ה', מה שמרים את האדם לרמה עליונה ביותר, למעלה מגדרי העולם, עד שהגבלות העולם אינן מגבילות אותו.

קיבלנו את הזכות להיות מחוברים אל חכמתו המופלאה של הקדוש ברוך הוא ולהתרומם בזכותה, עלינו לזכור זאת בכל העת ולנהוג בהתאם - לרתום את כל כשרונותינו ללימוד התורה וקיום המצוות כפי שמתאים לעמו של הקדוש ברוך הוא, להנשא ולהתרומם מעל הלכלוך שבעולם הזה ולעשות אותו דירה ראויה לה' יתברך.

שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט