על גרי הצדק ועלינו

אם חבר הכנסת לשעבר, נפתלי בנט, כל כך חושש מזינוק במספרי ההתבוללות, יש לו בהחלט כיצד לפעול.

תגיות: דוד וכטל
דודי וכטל , כ' בסיון תשע"ט

1. מסמך 'הגיור המקרב', זה שפורסם בסוף השבוע האחרון על ידי מפלגת 'הימין החדש' והעומד בראשה נפתלי בנט, מלמד מדוע ראוי לכל אחד לעסוק בענייניו. תחום הגיור הינו תחום תורני הלכתי, וכמו שלא היינו מעלים על דעתנו לקבל עצות רפואיות מטכנאי מזגנים, כך ראוי שנימנע מלקבל עצות ביחס לגיור מפוליטיקאים (בטח בתקופת בחירות בה כולם עסוקים בשאלה – איך לוקחים מנדטים מליברמן...).

2. כשמוציאים סוגיה רוחנית / הלכתית מחוץ לכותלי בית המדרש, כשהופכים אותה להיות עוד דבר ש'ראוי ליצור שיח פורה סביבו', הסכנה הראשונה היא איבוד האטמוספירה הנכונה והראויה שמשליכה על כל הדיון. בכל השיח סביב מעמדם של הגרים הפוטנציאליים, האם הם זכאים להקלות בגיור, כן או לא, כמעט ולא מדברים על הנקודה העיקרית של הגיור, הלא היא: 'כניסה תחת כנפי השכינה'. הגיור איננו שינוי פורמלי בתעודת הזהות של המתגייר, הגיור איננו תהליך בירוקרטי טכני שנועד לזכות אדם בנקודות מס וכדומה, הגיור הוא בטח לא הדרך בה עוזרים לאדם להתחתן. הגיור הינו שער הכניסה היחידי לאומה הישראלית ושייכות לקדושתה.

3. הטענה העיקרית של נפתלי בנט היא, שישנם הרבה מאוד ישראלים שהיו רוצים להיות יהודים ולא נותנים להם. "הם רואים עצמם יהודים, הולכים לבתי ספר יהודיים... עומדים בצפירה ביום הזיכרון... חלקם גם עושים קידוש בשבת". טוב, אז מה חסר להם? רק דבר אחד: "על פי ההלכה הם אינם יהודים". סתם עניין שולי.

ואם תשאלו את עצמכם, מדוע אם כן שלא ילכו לרבנות ופשוט יתגיירו? התשובה היא פשוטה: הם לא יכולים להתגייר ברבנות כיוון שהם אינם עומדים בדרישות הסף המוקדמות – מוכנות לקיים מצוות. כלומר, הם רוצים להיות יהודים, רק שהם לא רוצים להיות יהודים. משהו זניח כזה.

4. אם כן, מה תועיל לאותם החפצים ב'גיור פורמלי', הצעתו של נפתלי בנט לאפשר לרבני ערים להקים בתי דין לגיור? ניחשתם נכון – הוא סבור ששם יהיו לו שותפים רעיוניים, כאלו שיראו את עצמם כ'גדולי הדור' ובשם שיקולים לאומיים ורצון להציל את האומה מסופה המר, יוותרו על הדרישות המינימליות שהגרים נדרשים לעמוד בהן ויגיירו גויים שלא על פי ההלכה ובסיטונאות.  

5. מי אמר למי ובאיזה עניין: "באמת הלא קבלת המצוות היא העיקר של הגירות, שהרי היא מעכבת... וכיוון שחסרה קבלת המצוות אין זו גירות כלל"? זהו איננו האדמו"ר מסאטמר, זהו גם לא הרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מנהיגה המיתולוגי של העדה החרדית ואפילו לא סגן השר יעקב ליצמן בשם האדמו"ר מגור שליט"א. את הדברים הנ"ל כתב הראי"ה קוק זצ"ל בתשובה לשאלה שנשלחה אליו על ידי רבה של גלזגו. שם, בתשובה ארוכה ומפורטת, עוסק הרב בדינו של אב יהודי שרוצה לגייר את ילדו שנולד לו מגויה.

הניסיון להפוך את המחלוקת בנושא הגיור למחלוקת בין רבני הציונות הדתית לרבני הציבור החרדי, לא רציני ולא אמתי, ומי שמרוויח ממנו בעיקר, הוא  מי שרוצה לשים את השאלה ההלכתית הזו למשפט הציבור ולשאלה של דעת קהל. האם הרב חיים דרוקמן שליט"א, זה שנפתלי בנט שם בצד שלו במסמך 'הגיור המקרב', מסכים לקריטריונים החדשים שחבר הכנסת לשעבר מציע עבור גיור? דומני שלא.

אגב, רוב דייני הגיור הנוכחיים, אלו שנפתלי בנט מבזה ומכנה בשם 'מיעוט קיצוני', 'מחמיר ונוקשה', הינם תלמידי חכמים בוגרי הציונות הדתית. זאת ועוד – גם כשהרב דרוקמן שליט"א ניהל את מערך הגיור, מספר המתגיירים בשנה לא היה גבוה ממספרם כיום.

6. אבל הם שרתו בצבא! נכון. אבל על פי הטענה הזו ראוי היה לגייר גם את כל הדרוזים ואולי אפילו להפוך את סמיר שוּקְרי ללוי ואת ראסן עליאן (מח"ט גולני לשעבר) לכהן גדול.

7. קצת ביחס לעובדות במסמך הנ"ל: אין בישראל חצי מיליון ישראלים שרוצים להתגייר ולא יכולים רק בגלל הדרישות המחמירות של הרבנות הראשית. המספר נמוך בכמה מאות אלפים. זאת ועוד – חצי מכלל המעוניינים בגיור הינם גברים, כאלו שגם אם יתחתנו עם נשים יהודיות, על אף הצער שבדבר, ילדיהם יהיו יהודים בין כה וכה. גם הטענה שבכל שנה נולדים 5000 ילדים כאלה, נועדה רק להגדיל את האימה, אך עיון מדוקדק במספרים מלמד שהאוכלוסייה הזו איננה בתהליך של צמיחה, כי אם בדעיכה. מומלץ לקרוא את ניתוחיו של דוד בס בנושא.

9. אם חבר הכנסת לשעבר, נפתלי בנט, כל כך חושש מזינוק במספרי ההתבוללות, יש לו בהחלט כיצד לפעול. ישנו חוק, ישן נושן, 'חוק השבות' שמו. תחת חסותו עולים לישראל בכל שנה כ-6000 גויים! כלומר, גם אם נגייר מחר בבוקר את כל חצי מיליון הגויים, שנפתלי בנט טוען שישנם, בעוד כעשרים שנה יהיו לנו כאן שוב מאות אלפי גויים. אם רצונך למנוע התבוללות, טפל באותו חוק שיש עמו קלון ומאיים על יהדותנו. רוצה לתקן – תקן את מה שבידך ובסמכותך וחדל לך מלהטיל רפש באופן קבוע על הרבנות הראשית.