הכל אתה יכול לפעול בעולם הגדול

הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה על מנת שנהפוך אותו לקדוש יותר, נרומם אותו בכדי להיות ראוי לשמש כבית ה'.

הרב שמואל רסקין , כ"ד בסיון תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

אחד משלוחי הרבי מליובאוויטש באוסטרליה היה הרב יצחק דוד גרונר. פעם כשנכנס לרבי לפני שחזר לאוסטרליה, שאל אותו הרבי: "מה תעשה בזמן הנסיעה באונייה?".

הוא לא ידע מה לענות, והרבי אמר לו: "כשאתה חוזר באונייה דרך כל האוקיינוס עד לאוסטרליה, קח בבקשה את כל המחשבות שלך על כך שאתה לא יכול, לא מסוגל ולא מצליח, את כל המחשבות שמכניסות לך עצבות ואי הצלחה, תעטוף אותן בשקית וזרוק אותה לאוקיינוס! זאת העבודה שלך לנסיעה הזו".

השבוע אנו קוראים בחו"ל את פרשת שלח, בה מסופר על חטא המרגלים. כאשר חזרו והבהילו את בני ישראל בספרם על בני הענק והערים הבצורות שבארץ ישראל, החל העם לבכות. אמר להם ה': "אתם בכיתם בכיה של חינם, ואני אתן לכם בכייה לדורות". היה זה יום תשעה באב, שכפי שאנו יודעים אכן נהפך ליום של אבל וצער עד עצם היום הזה. אך מדוע דווקא החטא שלהם נחשב כל כך חמור?

במדרש מופיע כי על כך שרצו לחזור למצרים ועל כך שלא רצו להכנס לארץ אפשר היה לסלוח, אך לא על כך שאמרו "ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם". זה שהם פחדו, מילא. אבל כשהם הסתכלו על עצמם כחגבים ולא ידעו אילו כוחות יש בהם, אילו כוחות נתן להם ה' יתברך, על כך אי אפשר לסלוח.

הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה על מנת שנהפוך אותו לקדוש יותר, נרומם אותו בכדי להיות ראוי לשמש כבית ה'. נכון, יש בהחלט אתגרים בדרך, אל לנו להתעלם ולעצום את העיניים אלא להתמודד איתם בכל הכח. זאת נוכל לעשות רק אם נכיר בכוחות שיש לנו, ביכולות הנפש א-לוקית אותה נטע בנו הקדוש ברוך הוא, ואיתם - גם ברגעים הקשים אין דבר שהוא בלתי אפשרי.

שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט