מתי ה' שומע בקולנו?

הרב יעקב נמן , כ"ח בסיון תשע"ט

בפרשת השבוע שלנו ישנו רצף של ארבעה פסוקים מדהימים ממש למי שקצת מתבונן במה שכתוב בהם.

כשאהרן הכהן מת בוכים אותו כל בית ישראל, גברים נשים וטף במשך שלושים יום! 
אצל משה רבינו כתוב "ויבכו כל ישראל" ואצל אהרן כתוב כל בית ישראל, מסביר רש"י שאת אהרן בכו האנשים וגם הנשים! מדוע? "לפי שהיה אהרן רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו"

תארו לכם את הסיטואציה, עם שלם, גברים נשים וטף, בוכה במשך שלושים יום על אדם שהיה משכין שלום ביניהם!

איזו אחדות ואיזו כמיהה לאחדות!

מייד לאחר מכן, מה קורה? "וישמע הכנעני מלך ערד…" אומרים חז"ל שהכנעני זה עמלק שהתחפש לכנען ושמע שאחרי שמת אהרן הסתלקו ענני הכבוד שהגנו על עם ישראל בזכות אהרן הכהן. ואז הוא בא ונלחם עם עם ישראל 

המשך הפסוק: "וישב ממנו שבי" חז"ל אומרים שהם שבו מישראל שפחה אחת.

וכאן מגיע המשפט המדהים: "וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם" איפה משה? נעלם מהתמונה… עם ישראל נודר נדר! מי נודר? מי החליט שנודרים? אין מי... כולם ביחד... שבו מאיתנו שפחה אחת! אנחנו כאיש אחד יוצאים להשיב אותה! רק אחרי האחדות העצומה של האבל על אהרן הכהן אפשר לתפוס דבר כזה.

ומה התגובה של ה'? בפסוק הבא: "וישמע ה' בקול ישראל" זה כמו לומר 'וישמע המורה בקול התלמיד...', איפה עוד יש פסוק כזה? מילא היה כתוב וישמע ישראל בקול ה'.. אבל ה' שומע בקול ישראל?! כנראה שכן. כשיש אחדות אז אנחנו יכולים להציב דרישות לאלוקים וה' שומע בקולנו…

שנזכה בעזרת ה' לאחדות אמיתית ושה' ישמע בקולינו וימלא לטובה את כל משאלותינו!

לדברי תורה נוספים של הרב נמן לחצו כאן