להחריב את עולמי יצאתם?

בלוני התבערה בעוטף עזה הם כסף קטן לעומת בלוני התבערה שרבנים מסוימים מקפידים להפריח כאן כל יום מחדש.

מרדכי קרפל , ב' בתמוז תשע"ט

דעות מוטי קרפל
מוטי קרפל
צילום: עצמי

צודק לגמרי הרב אבינר. אין מקום לנשים בפוליטיקה ויש צורך רק ב"אנשים שכל חייהם הם תורה". אין ספק שזה האידיאל הישראלי ולעתיד לבוא כולנו נבין אותו נשמח בו. אמת שלמה ועליונה.

אבל אם כבר מדברים מהמקום האידאלי הזה, אם אנחנו כבר שם, אז כדאי להזכיר לרב אבינר שמהמקום הזה גם אין לנו שום צורך ברבנים, גם לא ברב שלמה אבינר עצמו. כי מהמקום הזה גם ברור ש"ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה'" כדברי הנביא ירמיהו.

פלא גדול הוא בעיני כיצד רבנים כמו הרב אבינר ואחרים מהמעגל הקרוב לו, שמבחינתי תורתם היא באמת היותר עמוקה בעת הזו, מתעקשים לשרוף שוב ושוב את העולם. ידידי יואב שורק קרא עליהם פעם את הסיפור הידוע מהגמרא על רבי שמעון בר יוחאי ובנו שיצאו מן המערה, ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: "האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה – חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.

יצאה בת קול מן השמים ואמרה: "להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!.

אני עוקב אחרי ההתנהלות הזו כבר כמה שנים, ומתקשה להבין מהיכן היא באה. הנחת היסוד שלי היא שאני לא מבין משהו, שהבעיה היא בי, ואת סימן השאלה שלי אני שם קודם כל על עצמי, לא על אחרים; אבל ככול שעובר הזמן אני מתחיל לחשוד שלא אצלי הבעיה, אלא במקום אחר. סה"כ אם לרבי שמעון בר יוחאי זה יכול היה לקרות, גם לגדולים אחרים זה עלול לקרות.

בלוני התבערה בעוטף עזה הם כסף קטן לעומת בלוני התבערה שרבנים מסוימים מקפידים להפריח כאן כל יום מחדש.

מהיכן באות "הקפיידות" האלו?! מהיכן הדינים הקשים?! מהיכן חרון האף הנורא הזה?! היכן הקמעא קמעא המפורסם?!

"להחריב את עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם"!.