להאיר את הנשמה

הרבי לימד אותנו לחכות לבוקר הגדול של העולם כולו - הגאולה העתידה, אז אורו של הקב״ה יאיר בכל העולם ותתגלה המשמעות האמיתית של כל דבר ודבר

הרב שמואל רסקין , ב' בתמוז תשע"ט

יהדות הרב שמואל רסקין
הרב שמואל רסקין
צילום: חב"ד קרן אור

היה הייתה בת למשפחה אמידה באוסטרליה, תלמידה מצטיינת ודבר לא חסר לה. היא גרה בלארט, ובאחד הימים מצאה בספריה המקומית ספר שעל כריכתו אנשים כחושים על רקע שחור. היא התחילה לקרוא בספר, ונחשפה אל סיפורי הזוועה אותם עבר העם היהודי בשואה.

מדי יום יום קראה בספר, ובכל פרק הזדעזעה יותר ויותר, מה שהשפיע על נפשה העדינה והיא שקעה בעצבות, אותה לא הצליחו לרפא מיטב הרופאים אליהם לקחו אותה הוריה.

באחד הימים קראה הנערה בעיתון על הרבי מליובאוויטש. נאמר שם שהוא נשיא ישראל ואוזניו קשובות לכל הפניות. הנערה כתבה מכתב ארוך לרבי, סיפרה שהיא נוצריה אך לאחרונה תקפו אותה רגשות זיקה לעם היהודי, הטורדים את מנוחת נפשה, ורוצה לדעת לפשר הדבר. כעבור זמן קצר קיבלה מענה: "תפנה לרב גוטניק".

כשפגשה את הרב גוטניק סיפרה לו את השתלשלות העניינים ובקשה את עזרתו. הרב גוטניק תחקר אותה על הוריה ועל מוצאה, אך העלה חרס. הנערה יצאה מהשיחה מתוסכלת משהייתה. כעבור מספר שבועות קיבל הרב גוטניק מכתב מהרבי: "מה עם היהודיה מבלארט?". הרב גוטניק היה המום - הרבי כותב בפירוש שהיא יהודיה...

מיד נסע הרב גוטניק אל ביתם וניסה לדבר על ליבם. "על מה אתה מדבר, אנחנו נוצרים קתולים, נקודה. לבת שלנו נכנס איזה 'ג'וק' לראש". הרב חזר לביתו, אך כעבור מספר ימים התבשר כי הנערה במצב קריטי בבית הרפואה. הוא ביקש מידידיו ר' זלמן סרעבאנסקי להתלוות אליו, ויצא לדרך. הפעם התפתחה שיחה ידידותית ביניהם, במהלכה בקשה האם לדבר עם הרב ביחידות.

"אם בתי לא הייתה במצב הזה לא הייתי מדברת על כך לעולם" פתחה האם, "אני... יהודיה. בצעירותי הגעתי מאנגליה לאוסטרליה וכאן בבלארט נפגשתי עם בעלי הגוי ונישאנו". "בתך במצב קריטי" אמר לה הרב גוטניק "ספרי לה מהר ואולי תחיי את נפשה". האישה הביעה את חששה לומר זאת לבתה ליד בעלה, אז הרב הציע שיקרא לו החוצה וישוחח עמו ביחידות בזמן שהיא תספר לבתה. כשחזרו האב והרב לחדר, מצאו את הנערה מתארגנת לחזרה הביתה, כשעיניה מאירות: "בואו נצא הביתה, אני מרגישה מצויין". כיום אותה הנערה היא אישה יהודיה שומרת תורה ומצות והידור, ובניה מתחנכים בישיבות חב"ד.

בפרשת קורח, אותה אנו קוראים השבוע בחו"ל, קורח ועדתו מגיעים אל משה בשעות אחר הצהריים ופותחים בטענותיהם והשגותיהם על מנהיגותו. משה רבינו יכול היה לגמור את הסיפור בזמן קצר מאוד, אבל במקום זה החליט לדחות את הנושא למחרת בבוקר: "בוקר ויודע ה' את אשר לו, ואת הקדוש והקריב אליו". מדוע דחה זאת לבוקר? רש"י מפרש: משה רבינו רצה לתת להם זמן נוסף לחזור בתשובה, וכן לומר להם - כשם שאינכם יכולים לבטל את החלוקה שה' עשה בעולם ולהפוך בוקר לערב, כך לא תוכלו לבטל את החלוקה שה' עשה בעם ישראל בין הכהנים ושאר העם".

טענתם הייתה - כולם קדושים, אז מדוע צריכים לדבוק בצדיק ובכהן גדול? באה תגובתו של משה - הביטו על הבוקר, הרי גם בלילה המציאות הייתה זהה, כל החפצים היו באותו מקום, אך כשמגיע הבוקר, הוא מאיר על הכל, פתאום ניתן לראות את מה שכבר היה כאן עוד קודם. כך תפקידו של הצדיק והכהן הגדול - נכון, כולם קדושים, "ועמך כולם צדיקים", אבל לעיתים הנשמה של היהודי היא במצב לילה, מוחשכת ולא באה לביטוי. תפקידו של הצדיק הוא לעשות "בוקר", להאיר את נשמתו של היהודי ולגלות את הטוב הצפון בו, ולכן על כולם להיות דבוקים בצדיק.

בשבת הקרובה אנו מציינים את יום ההילולא ה-25 של הרבי מליובאוויטש, בתאריך ג' בתמוז. כאשר מתבוננים בדרכו של הרבי רואים כי עבד כל הזמן בכדי להביא את ה"בוקר", להאיר את דרכנו. בכל הזדמנות שפגש יהודי, תמיד מצא הרבי דרך לגלות את הנשמה שבקרבו, והראה לו אהבה עצומה. כך כתב הרבי למשורר אברהם (דוד) שלונסקי ז"ל, שהיה קרוב משפחת, ולא נמנה על קהל שומרי המצוות אלא היה אחד מ"אנשי הרוח" של תקופת הקמת המדינה: "אני מאמין, אשר הוא מאמין, ששנינו מאמינים".

הרבי לימד אותנו לחכות לבוקר הגדול של העולם כולו - הגאולה העתידה, אז אורו של הקדוש ברוך הוא יאיר בכל העולם, ותתגלה המשמעות האמיתית של כל דבר ודבר בעולם. ביום ההילולא, אתם מוזמנים להצטרף להתוועדות חסידית בבית חב"ד קרן אור ובכל בתי חב"ד ברחבי העולם. גם ביום ראשון נערוך סעודת מצווה בשעה 20:30 בבית חב"ד קרן אור, יחד נלמד מתורתו ונקבל על עצמנו קיום עוד מעשים טובים, על מנת לקרב את העולם לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו.

שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט