על צביון של מדינה יהודית – עקב מסע השיסוי כנגד הרב פרץ

הרב אלחנן בן נון , י"ד בתמוז תשע"ט

א. חונכנו לאהבת כל אדם במיוחד אהבת ישראל כמו שבטא הרב פרץ בראיון אתו. אין בנו שמץ טינה לאנשים שיש להם קושי בקיום דרך של תורה בנושאים רבים. מחנכים אינם מדברים על גנוי או נדוי חלילה, וכך זה עשרות שנים בלי שום קשר להסתערות התקשרתית של השנים האחרונות.

ב. גם הבנה והכלה של קשיים לא תביא אותנו למחוק אות מהתורה, ולהתכחש למסורת ההלכה לדורותיה. נטיה הומוסכסואלית עם הקושי הגדול והמכאיב שלה, איננה הקושי היחיד בקיום התורה. כל אחד וההתמודדות שלו. בכלל קשיים אישיים של אנשים פרטיים, אינם סיבה לפגוע במושג המשפחה המקודש מזה דורות על הצבור ועל העם. גם אם יש עמים שבהם זה מקובל, אין כך הדבר בעם ישראל.

ג. מצות 'פרו ורבו' היא המצוה הראשונה בתורה. ברכת הקדושין בין איש לאשה היא 'מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקדושין'. אנחנו חיים לא רק בשביל הנאות. התורה מחנכת אותנו לכוון את הכחות הטבעיים שלנו לטוב, למוסר, להיות אנשי קדש. הפעלת לחץ למניעת טפול פסיכולוגי מאדם המעונין בו כדי לסייע לו להקים משפחה הוא מעשה מנוול. טפול פסיכולוגי אינו 'המרה'. זה דבר מקובל מזה שנים רבות גם בעמים אחרים. יש בהחלט עובדות ומספרים על כאלה שמצליחים בו. אין בזה שום רמז לגנאי על מישהו אחר.

ד. השמוש בבטוי 'המרה' הוא מניפולטיבי. הוא מתאים הרבה יותר לאלה הפונים לנתוחים כדי לשנות את מינם. הצביעות זועקת. אין מי שפוצה פה, על הסכון הנפשי הנוסף שהם לוקחים על עצמם, שהרי המספרים מדברים בעד עצמם. (ממה ששמעתי הרב פרץ לא השתמש בבטוי 'המרה'. המראיינת השתמשה בבטוי הזה, והוא השיב ודבר על 'טיפול'. מלכודת אפינית?)

ה. אין לנו שום מאבק בבעלי נטיות שונות, אלא כנגד אלה הרוצים לפגוע בקדושת המשפחה בישראל. אנשים המרימים יד נגד תורת ישראל במאבקם לתת כותרת חוקית לדבר המנוגד למסורת ישראל. הפלא על אנשי צבור המגנים ותוקפים בצורה ארסית בלי שהם יודעים עובדות פשוטות אלה. בעיני זה מטיל ספק גדול על יכלתם של כל אלה להיות מנהיגי צבור, אם כי שמעתי את נוסח דבריהם רק מהתקשרת.

ו. הנכון לעודד תופעות של בלבול בזהות המינית בגילאי הנעורים? אולי זה יגדיל את התופעה של בחורים ובחורות שאינם מתחתנים? האם נכון להנהיג בישראל מנהגי עמים אחרים? אירופה כבר נלחמת על חייה מול עבודת זרים והגירה בין השאר בגלל העדר ילודה. 'המבינים' כמובן יודעים ש'זה לא קשור בכלל'.

ז. מו"ר הרב דרוקמן דבר על התופעה המוזרה המזרה אימה, שכל בטוי שאינו מקובל על האגף הליברלי הקיצוני סופג מבול של גינויים. הנסחפים בתעמולה הארסית הזאת, אינם מפנימים שיש מנגנון מאורגן ומתוכנן שמלבה זאת, כשמאחוריו מגמות פוליטיות ואנטי דתיות שמטרתם לפרק את מדינת ישראל מנכסיה היהודיים. המושגים של חופש הבטוי הן סיסמאות ריקות, אין מקום לשום דיון אמיתי ועניני בשום נושא. בשפת הנביא יחזקאל המטרה היא למנוע את החבור בין עץ יוסף לעץ יהודה בכל מחיר.

ח. נס תחיתה של האומה, שאין לו אח ורע בכל תולדות העמים, מחייב אותנו לחשוב לשם מה הפיח רבש"ע רוח חיים באומה הזאת. האם רק בשביל שיהיה עם אחד נוסף? או שמא יש מגמה א-לקית התובעת מאתנו להיות אנושיים, מוסריים ולשאוף להיות אנשי קדש דוגמא לעמים בחיים הטבעיים שלנו. הרב קוק זצ"ל מסביר ב'אורות התחיה' שכאשר האומה מרגישה שפוגעים בנפשה פנימה, היא מתעוררת ודוחה את התופעה בעז פנימי. אנחנו בטוחים שהעמידה על המשמר תעשה את שלה, והגורמים ההרסניים לא יצליחו במלאכתם. אשרי אנשינו העומדים בגבורה מול השטף המלולי המסוכן הזה.