ימי הרחמים והסליחות של האומה

עו"ד יסכה בינה , י"ח בתמוז תשע"ט

דעות  יסכה בינה
יסכה בינה
צילום: אבשלום לוי

היום חל צום יז' תמוז.

היום הזה מקפל בתוכו היסטוריה משמעותית, חלקה ביום זה ממש חלקה בימים הסמוכים אליו.

עלעול מהיר בדפי ההיסטוריה מעלה שביום זה (כאמור, או בסמוך לו) אירעו שש פורעניות לעם ישראל:

נשתברו הלוחות הראשונות על ידי משה לנוכח עגל הזהב והמחולות סביבו. בוטל קורבן התמיד בבית המקדש, מכיון שלא מצאו הכהנים ולו כבש אחד להקרבה לנוכח המצור הכבד. הובקעה העיר ירושלים על ידי טיטוס וצבאו האכזרי בחורבן בית שני. שרף אפוסטמוס הרשע את התורה בשרפה גדולה, במקום ששורפים בו ספרים ישרפו בו גם בני אדם. הועמד צלם בהיכל- זהו למעשה הביטוי לאבדן המוחלט של הריבונות הישראלית בבית המקדש עד לשרפתו. החל גירוש היהודים בפועל מחבלי ארצנו, גוש קטיף וצפון השומרון.

בכל הפורענויות הללו שזור כחוט השני מבחן לאומי, מבחן לנו כעם. תוצאות הכישלון הזה, הביאו לתוצאות הרות אסון לאומה כולה, ומשעומעם זיוה גם לעולם כולו.

אנו רגילים להסתכל על הימים הללו שבין יז' בתמוז לט' באב כאל ימי אבל על בית המקדש ועל הגלות שגלינו מארצנו, אולם לא די בכך. ישנו רובד נוסף, עמוק, שורשי ומהותי יותר לימים הללו.

ימי חודש אלול עד יום הכיפורים, הינם ימי חשבון נפש, סליחה וכפרה אינדבידואליים. איש איש לעצמו, מפשפש במעשיו מתבונן פנימה אל עצמו, על בחירותיו בשנה החולפת ועל המרחק בין עצמיותו לייעודו באמצעות בחירותיו.

ימי התשובה, הרחמים והסליחות האישיים, האינדבדואליים והעצמיים מגיעים כמעט מייד אחרי שלושת השבועות, שהם ימי חשבון הנפש של האומה. הימים בהם על עם ישראל לערוך חשבון נפש לאומי, להתבונן על בחירותיו הלאומיות ההיסטוריות ותוצאותיהן ולשוב בתשובה. לשוב אל עצמיות העם הזה, האומה הזו, מתוך הבנת ייעודה להיות ," ממלכת כהנים וגוי קדוש" ומתוך כך "ונברכו בך כל משפחות האדמה".

כשהוכרזו הבחירות מועד ב' מועקה גדולה אחזה בי, לא מהחשש איזה וכמה כסאות יאוישו בידי מפלגה זו או אחרת בכנסת ובממשלה, אלא בגלל הימים האלה, שלושת השבועות. בתוך סערת הבחירות המביאות איתן ביתר שאת -פילוג, שיסוי, לשון הרע, שנאת החינם וכל דאלים גבר.

לצד קדושת הפרט המצויה בעם ישראל על ידי תיקון האישי, חזרה בתשובה ותיקון המידות באופן אינדבדואלי בחודש הרחמים והסליחות, אלול, בעם ישראל מצויה הקדושה הייחודית, קדושת כלל האומה.

תיקון קדושה זו מתחיל היום ומגיע לשיאו ביום צום ט' באב עת גלתה האומה מצור קיומה כאומה.

לא במקרה קדמו ימי התשובה של האומה לימי התשובה האישיים, עוצמה גדולה הרבה יותר טמונה בקדושת הכלל והמסר האלוקי לעם ישראל הוא חד וברור - בלא קדושת האומה, איחודה, תיקונה ושיבה אל עצמיותה לא יוכל לעשות לו ה' דירה בתחתונים, וצער השכינה יישמע מתחילת העולם ועד סופו.

הימים הללו הם נסיון למתקדמים, וסיכון עצום לאומה, תקופת בחירות בימי שלושת השבועות. כגודל הנסיון, המבחן והקושי, כך גודל הסיכוי לתיקון.

תיקון לאומי. חזרה אל הזהות שלנו כעם. אל הייעוד.

תיקון היסטורי.

צאו וראו אתם הציבור הישראלי, מי בוחר בשיסוי, מי בוחר בפילוג ובשנאה ובחרו במי שבוחר לאחד, לאחות את הקרעים להביא לתיקון עולם במלכות שדי.

צום לאומי מועיל.