לאבד את הזהות בעוצמה ובנעם

הבחירות האחרונות הן הסקר החשוב ביותר שנעשה כאן בשנה האחרונה. עלינו לשמור על כל קול ולהחזיר רבע מיליון קולות הביתה.

אסף פאסי , כ"ח בתמוז תשע"ט

דעות פתקי הבחירות
פתקי הבחירות
צילום: אודי זיטיאת

בימים שלפני החורבן, בוחר רבי זכריה בן אבקולס, להיות צדיק תמים. בצדקותו הוא מכונס כל כולו בפרטים היבשים של ההלכה ולא נושא פנים אל מצב העם האומה ואל מעשיו.

מעשיו אלה גרמו למימרא החמורה כ"כ שנאמרה עליו "אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו". באופן מעשי הוא נמחק לחלוטין מהתלמוד.

לבד מסוגיה העוסקת בזריקת עצמות משולחן השבת. גם שם בחר זכריה לזרוק את העצמות על הרצפה כדי לא ליפול הלכתית. גם שם מואשם זכריה באותה האשמה בדיוק "ענותנותו של רבי זכריה בן אבקולס שרפה את ההיכל". האשמה זהה בשל העובדה שאין הבדל כאשר פסיקת ההלכה וקבלת ההחלטות מגיעה ממקום מנותק ומתנשא.

האיחוד שקרה בימים האחרונים בימין מעורר תמיהות מסוימות אצל חלקים מאיתנו. חלק מהתמיהות הללו צודקות וחלקן פחות. אבל במצב שנוצר, "הענשה" של הגורמים הפוליטיים שהחליטו להתאחד טכנית כדי לעבור את אחוז החסימה עלולה לגרום למעשה להחרבת ביתנו.

די לשמוע את דבריו של הסופר גרוסמן בוועידת מרץ השבוע, שדיבר על הזדמנות אחרונה לשמאל בבחירות אלה לבצע את מדיניותו. די לשמוע את דבריו של ברק שמדבר על התנתקות מה"גדה" ומתורת ישראל תוך שנתיים בלבד, ומתכנן גזירות שונות שמטרתן לגרום לכך שגם ברוב ימני שיהיה כאן בשנים הבאות לא נצליח למנוע גזירות אלה.

מנהיגי הימין עשו טעויות. חלק מהטעויות הן אפילו קשות. בעצמי יצאתי כנגד נטישתם של נפתלי ואיילת את הבית היהודי על אף העובדה שהייתי קרוב אליהם מאוד.

כעת, מנסים לאחד את השורות ולתקן. דווקא בשל כך חשוב לי להדגיש שמשמעות מחאה שתבוא לידי ביטוי בקלפי היא כפעולת הענשה של עקירת לב בעקבות עקירת עין. כל קול שייזרק לעוצמה משמעותו עוד קול לערביי ישראל. כל קול שייזרק לנעם משמעותו עוד קול למתנגדי תורת ישראל. כל קול שייזרק לזהות משמעותו מדיניות כלכלית של שמאל. כל קול שלא ילך למפלגות בטוחות עלול לגרום לכולנו לתפוס את הראש ביום שאחרי ולבכות את המצב שנוצר כאן בימי בין המצרים.

הבחירות האחרונות הן הסקר החשוב ביותר שנעשה כאן בשנה האחרונה, ההיסטוריה והמציאות מראות כי המצב לא משתנה ללא סיבה והוא גם לא ישתנה בצורה דרמטית לקראת בחירות אלה. דווקא בשל כך עלינו לשמור על כל קול ולהחזיר רבע מיליון קולות הביתה.

אחיי מזהות מעוצמה ומנעם, למרות העלבון ותחושת השנאה ורצון הנקם, עשו למענכם, אל תזרקו שוב את הקול לפח.