גלות בתוך מדינת ישראל

רינה אריאל , י' באב תשע"ט

דעות הר הבית
הר הבית
צילום: עצמי

מה רצינו היום? בתשעה באב..

מה רצינו.

לבכות ולהתאבל ויחד עם זאת לפעול.

לבחור ולא רק לברוח.

רצינו לעלות להר הבית.

לבכות במקום.

לזעוק.

על חורבן כללי ופרטי.

לבקש רחמים..

אבל גם זה נמנע.

ההר סגור..

מאות עומדים בפתח.

ההר סגור.

מאות ואלפים ממתינים לאות.

וההר סגור..

גלות בתוך מדינת ישראל.

ההר סגור.

איך יתכן..

ואנו איך נשתוק..

ולכן- תנועת נשים למען המקדש מביעה צער ותדהמה לנוכח העדר הריבונות בהר הבית דווקא בעיצומו של תשעה באב בגלל סגירתו הפתאומית של הר הבית ליהודים.

לא יעלה על הדעת מכל סיבה שהר הבית לא יהיה פתוח מהבקר לעליית יהודים ביום  בו אנו מציינים את החורבן.

אם אכן ההר יפתח במשך היום  יש להאריך את שעות השהיה ליהודים.

כעת נראה שיש חוסר אונים והפקרות על ההר.

אנו חברות התנועה קוראות לכלל הנשים להצטרף לעליות בטהרה ולחזק את מקום המקדש.