ממה אתה מפחד?

הרב יעקב נמן , ד' באלול תשע"ט

לפני יציאה למלחמה נדרשים שוטרי בני ישראל להכריז: "מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו"

הירא ורך הלבב נדרש שלא לצאת למלחמה עם אחיו בני ישראל. אבל מיהו אותו "ירא ורך הלבב" וממה הוא מפחד? נחלקו בכך גדולי ישראל. ר' עקיבא אומר: כמשמעו, מי שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה.

לעומתו ר' יוסי הגלילי סובר: זה הירא מעבירות שבידו.

אנחנו מבינים שלדעת רבי יוסי הגלילי הירא מעבירות שבידו, חושש שבגלל העבירות שעשה הוא לא ישוב בשלום מהמלחמה ולכן הוא פטור מלצאת אליה. לפי דבריו רק צדיק גמור יכול לצאת למלחמה.

אבל האדמו"ר מפיאסצ'נה כותב בשם אביו הסבר אחר לדבריו של ר' יוסי הגלילי: מי שעובד את ה' רק לצרכו האישי, מיראת העונש או כדי לקבל פרס. אז הוא מתיירא רק מעברות שבידו שלו, ולא מעבירות של חברו, מהן הוא לא מודאג. אבל מי שעובד את ה' כדי למלא את רצונו של ה', אז גם מעבירות חבירו הוא מתיירא! כיוון שגם עבירות חבירו הן נגד רצונו של הבורא! והוא הרי משתוקק למלא את רצונו של ה'. 

וזהו "הירא מעבירות שבידו". מי שירא רק מעבירות שבידו ולא מעבירות של חבירו - הוא זה שחוזר מעורכי המלחמה.

מי שירא רק מהעבירות שלו מוכיח בכך שעבודת ה' שלו היא אנוכית, וכיצד אם כן יוכל לצאת למלחמה ולמסור את נפשו למען כלל ישראל? לכן - "ילך וישוב לביתו". ישוב לביתו הפרטי, עד שילמד ויבין שהבית שלו באמת גדול יותר מביתו הפרטי - הבית שלו הוא הבית של עם ישראל!

שבת שלום!

לדברי תורה נוספים של הרב נמן לחצו כאן