תשובה אחת מיני ים

אוהד דהן , ט"ו באלול תשע"ט

תמיד יש לי הרגשה שענייני תשובה צריכים חידוד. בטח בתקופה הזו של השנה. סוג של מים שאין להם סוף.

האם נדרש מהאדם לעשות שינוי רוחבי בחייו או שמא שינוי קטן יביא את זה שלאחריו? ובכלל, באיזה אופן אנו צריכים להסתכל על מאזן המעשים שלנו? 

ים של תשובות המתפזרות לכל עבר כמו אותו שעיר המשתלח ביום הכיפורים, יכולות לעלות כאן בקלות על שולחן מזבח הדיונים.

ואז נתחיל לנתח. 

מה המשמעות של שינוי? האם גם שינוי זמני נחשב שינוי? האם ישנם דברים שבנקודת זמן מסוימת בחייו של האדם אינם ניתנים לשינוי, ואל לו לאדם להתאכזב יותר מדי ?

הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ג', הלכה א') כותב: "כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו - צדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו - רשע. מחצה למחצה - בינוני".

כבר אמר שלמה המלך ש"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז',ב'), אבל הרמב"ם מתאר כאן מציאות של משוואה אחרת, הפותחת בכך שהמצב הטבעי הוא שלכל אדם יש זכויות ועבירות.

ע"פ החשבון של הרמב"ם, אדם יכול להיות עם מספר לא מבוטל בכלל של עבירות, ועדיין, אם זכויותיו יתרות מהן, נחשב 'צדיק'. לא אדם מן המניין. לא 'לייט'. לא 'פרווה'. אלא 'צדיק', עם כל המשתמע מכך.

יש כאן חידוש תודעתי, שבכוחו לשפוך אור אחר על על האדם בהתמודדויותיו השונות.

כמובן שהוא מסביר בהמשך (הלכה ה'), שזה תלוי באיכות של המצוות מול העבירות ולהיפך, "ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, היודע היאך עורכין הזכויות כנגד העבירות".

הרמב"ם אומר במילים אחרות לאדם, דע את עצמך. דע את טבעך. מצוות ועבירות ישמשו בך בערבוביה לאורך שנות חייך, ואל לך להיבהל. אם תצליח להגביר את כוחות הטוב שבך, תזכה להיקרא צדיק.

בנוסף, אולי ניתן לפרש בדעת הרמב"ם שכאשר אדם מגביר את כוחות הטוב שבו על הרע, במילא מובטח לו שכוחות הרע יתפוגגו, ובסוף הוא יגיע להיות צדיק, ובעצם הגדרתו 'צדיק' - בא לפרש את שעתיד להיות.

על כל פנים ופנים של התשובה, ניתן להבחין שהאדם הוא לא דיכוטומיה אנושית שיכול להיות רק טוב או רק רע. הוא הרבה יותר מורכב מזה.

המאזן של הרמב"ם הוא בעצם בבועה למורכבות של הכוחות שיש באדם, המושכים פעם לכאן ופעם לכאן.

צריכה להיות לאדם שאיפה לשלמות, אבל בואו נזכור שהדרישה הבסיסית מאיתנו קודם לכן היא שהמאזן שלנו יהיה תקין. הכנסות מול הוצאות, אם תרצו.

נזכור שהנפש שלו צריכה להיות רגועה ושלימה, עת היא באה לעשות תשובה מאהבה. 

זוהי תשובה אחת מיני ים, ומה התשובה שלך?