גלגל הצלה

ארבעה נימוקים מדוע להצביע -ימינה, גם מתוך הנחה שהדבר החשוב ביותר כעת הוא חיזוק הזהות היהודית.

הרב יהודה מלמד , י"ז באלול תשע"ט

ברצוני להתייחס לטענה שכעת הנושא של הבחירות הוא יחסי דת ומדינה וממילא הדבר הכי חשוב הוא חיזוק הזהות היהודית במישור הציבורי. זה שהנושא הוא יחסי דת ומדינה ברור ללא ספק. הרי הסיבה שלא קמה ממשלה בבחירות של ניסן הייתה הוויכוח על גיוס חרדים, כמו כן כל התעמולה של ישראל ביתנו היא כנגד מה שמייצגים החרדים והחרדלים.

ראינו גם את ההתנפלות על הרב פרץ שהיא חלק מוויכוח נוקב על נושא המשפחה. אפילו במישור העירוני כמו בעירנו רמת גן או בטבריה יש שמנסים להרים דגל מתריס מול השבת הציבורית, ובעד אירועים שאינם הולמים את ערכי היהדות. ואם כן דווקא במצב זה אולי היה חשוב לחדד עמדות ולהקים מפלגה של איחוד לאומי ועוצמה יהודית למשל, שתרים על נס את דגל התורה והשמירה על הסטטוס קוו ועל מקומה של היהדות במישור הציבורי. 

לכן אציג כמה שיקולים מדוע בכל אופן יש טעם להצביע -ימינה.

א. בתוך מפלגת ימינה נמצאים החברים של האיחוד הלאומי והבית היהודי ואם יהיו עשרה מושבים אז גם אורית סטרוק!. אצל כל אלה הנושא הזה נמצא באופן מובהק וחלקם גם ידעו להילחם עליו. אצל האחרים אולי הדברים פחות נחרצים, אבל מצד שני כאשר הם ינסו להסביר את הרעיונות של הזהות היהודית, יש סיכוי שישמעו לאוזניים במעגלים רחבים. [ראה להלן ג]

ב. בסופו של דבר המפלגה הזו היא חלק טבעי מקואליציה השמרנית, של ליכוד ימין וחרדים, כאשר קואליציה זו באופן מובהק הרבה יותר קרובה למה שחשוב ויקר לנו בענייני יהדות. אמת שלפי שיקול זה גם הצבעה לליכוד או לחרדים משרתת את המטרה, אבל הצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה בוודאי שאינה משרתת את המטרה.

ג. אין אדם יודע חללה של מלכות ולפעמים בפוליטיקה ובמדיניות יש היפוכים מפתיעים. דווקא מפלגה, שבראשה עומדת אשה משכילה חובבת מסורת, ויש בה קצינים בצה"ל שכל חייהם שדרו תחושת אחריות ושותפות כלפי כל הציבור, יכולה לעשות דברים חיוביים בתחום היקר הזה בלא לעורר אנטי. והרי סוף סוף המטרה היא שדברינו ישמעו לציבורים רחבים והדרך להגיע אליהם היא אומנות גדולה, ובין השאר קשורה היא לנראות ולגישה שמשדרת אמון ושותפות ביחס להרבה דברים טובים שנמצאים בציבורים אחרים.  

ד. הדבר הכי חשוב הוא הנימוק שאציג עכשיו. אכן החשש מפרוק ערכי המשפחה הוא חשש גדול וכן החשש מלגיטימציה להתבוללות הוא גדול, ואכן חלק גדול מכלי התקשורת משדרים בעניין זה דברים מקוממים ומצערים, והשפעתם של רוחות אלו על בתי המשפט ידועה. אבל צריך לזכור שסכנת ההתבוללות מלווה את עם ישראל כבר קרוב למאתיים שנה מאז שנפרצו חומות הגטו ומאז שהתפרסם בעולם הרעיון של שוויון זכויות, ובאמת יחד עם הטוב שביציאה מהדוחק והשעבוד שקדמו להופעת הרעיונות הללו, בא איתם נזק כבד ולצערנו יהודים רבים התבוללו בהשפעת רוחות אלו.

אבל לסכנה הזו הקדוש ברוך נתן לנו תרופה ונפתחה האפשרות והרשות לשוב לארץ ישראל ולהוויה ולתודעה של עם. דרך זו - הקשר לארץ ישראל ולעם ישראל הצילה ומצילה המונים רבים מעם ישראל מלהתרחק לגמרי מכור מחצבתם.  וחלק לא קטן מהם חזר ונאחז במסורת אבותיו בזכות המציאות וההוויה הישראלית, ולולא השם שהיה לנו כמעט שכנה דומה נפשנו. 

לאור זאת מפלגה שאוחזת בצורה ברורה את הדגל של ארץ ישראל ושל הגאווה הלאומית,- וזה הרי המשותף העמוק שמאחד כאן את הכוחות למרות הפערים המסוימים ביניהם בנושאי יהדות – מפלגה זו יש בה ברכה רבה.

הקשר לארץ ישראל מחזק את הזהות היהודית גם אצל מצביעי המפלגה, וגם בהמונים רחבים. [שהרי באמת מה שמשתף כאן את כל הקבוצות השונות המגוונות של עם ישראל כולו, הוא הקשר לארץ ולמדינה והצורך לשמור עליה] זו היא התרופה היקרה והנפלאה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בדורות אלו. האם נוכל להתעלם ממנה, האם זו לא כפיות טובה. 

בהקשר הזה אומר עוד, ישנה טענה שסכנת ההתבוללות התרבותית והמעשית גדולה יותר מהאיום האירני. אבל ההתמודדות מול האיום האיראני היא היא גופא חלק מהפתרון. העמידה הגאה של עם ישראל מול האיום האירני היא עצמה מחזקת אותו שומרת על זהותו ומזכירה לו את אלוקיו. הלאומיות, הפטריוטיות, והקשר לארץ ישראל אינם הסחת דעת כאשר בינתיים ניקב חור בספינה,- החור הלא הוא סכנת ההתבוללות - כפי שטוענים חלק מהדוברים, אלא הם גלגל ההצלה ששלח לנו הקדוש ברוך הוא בדורות אלו.  

הביטוי גלגל הצלה שנקטתי זה בלשון המעטה, זה הרבה יותר מזה. בארץ ישראל אפשר לבקש ולמצוא את הדרך הסלולה איך לחבר בין חדש לישן בין מסורת לקדמה בלי לפחד מאף צד מהם. פה בארץ חמדת אבות יש את התקווה שאפשר בעבודה בעמל ובעזרת שמים לחבר הכול, כל הוד הקדומים הישן והעתיק וכל הטוב שיש ואפשר לברר מכל הרוחות שבעולם.