הקומה הראשונה

אפשר להסכים עם דרכה של איילת שקד ואפשר להתווכח איתה. אי אפשר לקחת ממנה את הזכות הערכית האדירה שלה

הרב עמיחי גורדין , כ"ב באלול תשע"ט

"דרך ארץ קדמה לתורה, המוסר הטבעי מוכרח להתקבע בנפש כדי שיהיה תשתית להשפעות הגדולות הבאות אחר כך מהתורה. כשם שיראת ה' קודמת לתורה, כן המוסר הטבעי קודם ליראת ה'... החיים מבוססים על הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות עליו את התורה והיראה העליונה..." (הרב קוק – אורות התורה יב:ב – מעובד)

הרב קוק מלמד אותנו על שלושת הקומות של האישיותהאנושית. הקומה הראשונה והבסיסית היא המוסר הטבעי וההתנהגות האנושית הערכית (דרך ארץ), אחריה מגיעה הקומה השנייה של יראת שמים, ומעליהן תיבנה הקומה שלישית של לימוד התורה. 

לימוד תורה ויראת השמים יתקיימו בצורה בריאה רק אם קדם להן המוסר הטבעי וההתנהגות הערכית האנושית הבסיסית. כשם שתורה (קומה Ⅲ) ללא יראת שמים (קומה Ⅱ) לא תחזיק מעמד, כך גם תורה ויראת שמים, שמגיעות בלי מוסר טבעי ודרך ארץ (קומה Ⅰ) לא יחזיקו מעמד.

​לפני תורה ויראת שמים, החברה הישראלית זקוקה בדחיפות לקומה הבסיסית של דרך ארץ ומוסר. מערכת הבחירות האחרונה התבססה על שיח של שנאה והטחת האשמות. מרבית הקמפיינים המפלגתיים היו דוגמה חינוכית רעה מאוד לילדינו כיצד יש להתנהג בין אדם לחבירו.

בנושא זה בלטה לחיוב מפלגת 'ימינה' והעומדת בראשה, איילת שקד. איילת שקד ראויה לכל שבח על ניהול קמפיין ערכי המכבד את הזולת ואת המתנגדים לה. אפשר להסכים עם דרכה של איילת שקד ואפשר להתווכח איתה. אי אפשר לקחת ממנה את הזכות הערכית האדירה שלה. בתוך ביצת האשמות וטינופת שהמערכת הפוליטית שקעה לתוכה, הצליחה שקד להוביל את מפלגתה בדרך ארץ ובצורה ערכית המכבדת את הזולת וממעיטה שנאת חינם. תודה רבה איילת.