לא הלך בכח, נסה ביותר כוח!

הרב נתנאל יוסיפון , ז' בתשרי תש"פ

חיה סיימה לשטוף את הכלים. היא סגרה את הברז, וגילתה שהוא עדיין מטפטף מעט. היא סגרה אותו בחזקה, ב"ה הטפטוף פסק.

עובר שבוע. חיים הבעל של חיה, סיים לשטוף ידיים. הוא סגר את הברז, וגילה שהוא מטפטף. הוא סגר בכל כוחו, אך הוא עדיין טפטף, אבל ממש טיפה. לא נורא, אפשר להסתדר. כנראה אבן קטנה חדרה לגומייה שאוטמת את הברז. אין לו כח לפרק ולפתור את הבעיה. אולי בפעם אחרת...

עוברים שבועיים. יחיאל, הבן שלהם. מסיים לשתות. ברור שהברז יטפטף מעט, אבל בכל זאת חשוב לסגור חזק, כדי שלא יטפטף הרבה. הוא סוגר, והופס, העסק הלך, המים זורמים חופשי. חייבים לסגור את השיבר, ועכשיו כבר חייבים להחליף גומייה וכו', סיפור. חבל, אם הם היו מנסים לפתור מיד בהתחלה את הבעיה, היא הייתה נפתרת בקלות.

הם הולכים לחנות המתאימה. למוכר נותר חלק חילוף אחרון מעט פגום. לא נורא, אומר המוכר, יטפטף מעט, הרי הסתדרתם כך כמה שבועות...

אבל הם מסרבים, אם כבר מתקנים ומחליפים, צריך שיהיה הטוב ביותר...

כך היא גם עולמה של התשובה מהחטא. לעיתים, אנו מושכים ומושכים, והולכים חלילה ונופלים, אך כשאנו מתעוררים לתשובה, היכולת לשוב בשלמות תלויה בכך שנעלה למקום נעלה וטוב יותר מהמקום בו היינו בתחילה. אם ברצוננו שהזדונות יהפכו לנו לזכויות, הרי שעלינו להפוך את הזדונות למנוף שיעורר אותנו לזכויות, ולא רק ישאיר אותנו במקום, ובשביל זה עלינו לטפס למקום גבוה יותר מהמקום שבו היינו בתחילה.

וכך מצאנו, בפרשת אחרי מות, העוסקת בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים – אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני ה'... בזאת יבוא אהרון אל הקודש". האבן עזרא לומד מכאן, שבני אהרון ניסו להקטיר קטורת בקודש הקודשים, ולכן בעקבות מותם, נצטווה אהרון על סדר שלם של עבודה בכניסה לפני ולפנים. ההוכחה שלו היא מכך, שאם הם ניסו להקטיר במזבח הקטורת שנמצא בחוץ, הרי אין קשר בין העבודה העוסקת בכניסה לקודש הקודשים לניסיון הקטרתם.

אולם, הרמב"ן חולק עליו ואומר שלא יתכן שהם ניסו להקטיר בקודש הקודשים, כשאפילו אהרון עצמו הצטווה רק להקטיר על מזבח הקטורת, "ולמה יכניסו הם, הקטורת שלהם, לפנים משלו".

לכן מבאר, שהפרשה באה ללמד שלא הקטורת היא הממיתה, אלא ההקשבה לדבר ה'. ובאמת נדב ואביהוא ניסו להקטיר במזבח הקטורת, שלא על פי צו ה', ואילו אהרון מצטווה כאן להיכנס יותר פנימה עד לקודש הקודשים, ובכל זאת הוא ישאר בחיים, (ואף יכפר ויביא חיים), כי זה לפי צו ה'.

נמצאנו למדים, שעד החטא היה אפשר להיכנס רק עד מזבח הקטורת, אולם דווקא בעקבות החטא, נכנס השליח של עם ישראל לקודש הקודשים. התשובה מביאה אותנו לפסגות עליונות יותר מהמקומות שהיינו בהם קודם החטא.

ויהי רצון, שנזכה לשוב אל ה' באמת בימים אלה, להעפיל לפסגות חדשות, ולהיטהר ממקור עליון!