הרב גוגל

לקראת ראש השנה מציע הרב אלי שיינפלד, ממרכז רבני ברקאי, לעשות חשבון נפש בעניין התקשורת שלנו עם הרב שלנו. על חשיבותה של תקשורת ישירה ועל תפקיד הרב בעידן גלובלי

הרב אלי שיינפלד , ז' בתשרי תש"פ

יהדות גוגל ופייסבוק
גוגל ופייסבוק
באדיבות המצולם

לאחרונה פנה אלי חבר קהילה ואמר לי בכנות כי הוא כבר לא רואה צורך לגשת לרב הקהילה שלו (במקרה הזה- מדובר בעבדכם הנאמן), שכן הוא מוצא את כל מבוקשו באינטרנט. שמחתי שהוא פנה אליי עם אמירה זו ולא חיפש תשובה גם לכך באינטרנט...

במקרה הזה הוא 'הרים לי להנחתה' שכן זה בדיוק מה שצריך להיות רב קהילה- המקור הזמין והנגיש ביותר שיכול להיות, כפי שאנחנו פונים לגוגל עם כל שאלונת ולו הקטנה ביותר.

ובהחלט, יש לשמוח על כך שישנם מקורות רבים של מידע הלכתי ואתרי אינטרנט רבים משופעים בשיעורי תורה לרוב. זוהי בשורה של ממש ולעיתים נכון וגם כדאי להיעזר בהם. 

ואף על פי כן, בלי להמעיט בגדל הבשורה, נראה לי שלא נכון 'להחליף' את הפניה לרב במאגרי מידע אינטרנטיים וזאת מפאת שלש סיבות מרכזיות:

1. 'לא ראי זה כראי זה' – הרבה שאלות הלכתיות תלויות בנסיבות משתנות ובפרטים רבים. לדוגמה אדם שרוצה לקנות בתשעת הימים מוצרי חשמל לביתו והוא מתלבט בגדרי 'דבר האבד', או אדם שמתלבט מה נחשב 'הפסד מרובה' לצורך מכירת חמצו לגוי בפסח וכן על זה הדרך. במקרים הללו ואחרים, התשובה משתנית מאדם לאדם. המענה ההלכתי משתנה על פי היכולות הכלכליות והמצב הפיננסי של המשפחה המדוברת. לכן לא תמיד אפשר לקחת תשובה הלכתית עקרונית שנכתבה לכלל הציבור ולהשליך אותה על מקרים ספציפיים.

2. 'להרגיש' את השאלה – פעמים רבות שאלה הלכתית מעידה על עולם שלם נסתר שעומד בבסיס השאלה הנשאלת. שאלות שנשאלות בתחומים שונים כדוגמת כשרות, טהרת המשפחה, חינוך ילדים, ועוד, מלמדות על מצב אישי ומשפחתי ייחודי, שייתכן והרב או סובביו יוכלו לתת מענה מתאים, חשוב כל כך. 

לדוגמה, פעם אחת הגיעה אל הרב שמואל מסלנט זצ"ל אשה עניה עם שאלה בתרנגולת שחוטה ,האם התרנגולת כשרה או טרפה. בדק ר 'שמואל את התרנגולת וראה שקשה מאד להכשירה . נכנס הרב שמואל למטבח, הוציא תרנגולת אחרת שהיתה לו שם, נתן לאשה ואמר לה: תרנגולת זו כשרה ללא חשש. זוהי דוגמא יפה כיצד רב צריך ויכול 'להרגיש' את השואל ולא רק להתייחס לשאלה לכשעצמה.

3. קשר חי – הסיבה השלישית והלא פחות חשובה שיש בחשיבות הפניית שאלות לרבנים ולא למאגרי מידע היא הקשר שנוצר בין הרב לאנשי קהילתו. באמצעות שאלות הלכתיות והתייעצויות בני הקהילה מרוויחים לא רק מענה הלכתי אלא גם חיבור לרב, חיבור שייתכן ויסייע בידיהם בטווח הקצר או הארוך. פעמים ושכלול העולם הרוחני של בני הקהילה יכול להתרם מהקשר עם הרב, וככזה, ראוי להשקיע בו, בדרכים רבות ומגוונות כהגעה לשיעורי תורה, וכן כאמור לעיל, בשאילת שאלות הלכתיות.

על אף התרומה הגדולה שיש באתרי האינטרנט השונים בהפצת תורה ובהבאת הדרכות הלכתיות, נראה שאין הם מהווים תחליף אמיתי לשאילת שאלות באופן אישי ופרטני עם הרב המקומי הקרוב, ואולי תש"ף תהיה הזדמנות לרבים מאיתנו לקיים את המצוה החשובה 'עשה לך רב'.