סליחה של פוליטיקאים

סליחה שלעיתים לא עסקנו בצרכי ציבור מספיק באמונה, אמונה בקב"ה, אמונה בבני אדם, אמונה בדרך.

יהודה ולד , ח' בתשרי תש"פ

סליחה שלא התאחדנו וחיברנו חיבורים, שהתאחדנו ולפעמים התפשרנו על דברים חשובים בשביל זה,

סליחה שהתעסקנו בדברים גדולים ולא שמנו לב לפעמים לדברים הקטנים, שלעיתים התעסקנו יותר מידי בדברים הקטנים ולא התעלינו לפעול בדברים הגדולים.

סליחה שלפעמים חשבנו יותר מידי מה יאמרו ואיך זה ייראה בתקשורת ופחות מה באמת צריך להיות, ולעיתים הלכנו עם האמת עד הסוף ולא חשבנו איך זה ייתפס כלפי חוץ.
 
סליחה שלא הצלחנו למנוע פינוי ישובים, שלא בנינו מספיק ישובים חדשים, שלא שמרנו כראוי על קדושת השבת הציבורית, הרבנות הממלכתית, הגיור והכשרות, סליחה שכשנאבקנו בשביל לשמור על זהותה היהודית של המדינה שנמצאת תחת מתקפה לעיתים לא הצלחנו להסביר מספיק בבהירות לעם ישראל כמה זה חשוב ולמה זה הכי נכון שיש.

סליחה שלא פעלנו מספיק נגד מי שמנסים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, שנאבקנו לעיתים חזק מידי ובתקיפות ושכחנו שהם אחים אהובים שלנו שטועים.

סליחה שלא הצלחנו תמיד לממש את האידיאלים הגדולים של בית המדרש במציאות, סליחה שלא היינו זמינים לכל טלפון של איש או אישה שהיו צריכים עזרה, וגם כשענינו לא תמיד הצלחנו לעזור,

סליחה שלעיתים לא עסקנו בצרכי ציבור מספיק באמונה, אמונה בקב"ה, אמונה בבני אדם, אמונה בדרך.

מתפללים שנזכה שנה הבאה נהיה ראויים יותר להיות שליחי ציבור של עם קדוש ואהוב, לעשות באהבה ואמונה את שליחותינו, לפעול למען מדינה יהודית בארץ ישראל, לכינון ממלכת כהנים וגוי קדוש, למען השראת שכינה בתוכנו.