אור גן עדן אשר במערת המכפלה

לכבוד שבת חברון הרב נעם ולדמן, ראש ישיבת ניר קריית ארבע, בדבר תורה על סגולת מערת המכפלה.

הרב נעם ולדמן , כ"ג בחשון תש"פ

יהדות מערת המכפלה ב עיר חברון
מערת המכפלה ב עיר חברון
צילום: איתמר סגל

בשבת הקרובה נקרא את סיפור קבורתה של שרה אימנו. יש לבאר מדוע טרחה התורה להרחיב כל כך על סיפור קבורתה של שרה וקניין מקום קבורתה. ומה יש לנו ללמוד מכך.

אלא שמקום קבורתה של שרה הוא אינו מקום כשאר המקומות. חז"ל אומרים שכאשר בא אברהם לקבור את שרה הוא ראה את אורו של גן עדן, אותו האור שגנז הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא, ואף הריח את ריחו של גן עדן יוצא ומתפשט, מיד הבין אברהם שכאן הוא פתח גן עדן.

הגעתו של אברהם למקום פתח גן עדן היא אינה מקרית. מחטא אדם הראשון ועד לאברהם העולם יורד ממדרגתו מדרגה אחר מדרגה, ותפקידו של אברהם הוא להחזיר את העולם למדרגתו ולחזור ולתקן את אותו החטא.

אחרי שאברהם מתנסה בעשרה נסיונות, מ'לך לך מארצך' ועד לעקדת יצחק, נסיונות אשר העלו את אברהם מדרגה אחר מדרגה זוכה אברהם להגיע לפתח גן עדן, לחזור לתיקון חטא אדם הראשון ולמצוא את המקום הקדוש זה.

התורה מגלה לנו כאן שמקום קבורת שרה, פתח גן עדן, הוא המקום היחיד בעולם שנשאר במדרגת גן עדן, מקום אחד שלא ירד מקדושתו בחטא אדם הראשון. מערת המכפלה היא המקום שבו אנחנו יכולים לבוא ולחוות את הקדושה העליונה כפי שהיתה בעולם קודם חטא אדם הראשון.

חז"ל דורשים את הפסוק: "ויקם השדה והמערה אשר-בו לאברהם לאחזת-קבר מאת בני חת" - תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט לידיו של צדיק. השדה כשהיה בידיו של עפרון היה נתון לכוחות הטומאה, והיה צריך אברהם אבינו לברר את המקח הזה יפה יפה ולקנות אותו ב400 שקל כסף על מנת לגאול אותו מידיו של חת הרשע וכך לגלות את הקדושה שבו.

לאחר שאברהם קונה את השדה מתגלה בו קדושת גן עדן, ומאז ועד היום אנחנו זוכים כל פעם שאנו מגיעים למערת המכפלה להיפגש עם קדושת גן עדן המופיעה במקום זה.