הנהגת הגלות והנהגת בארץ ישראל

הרב נעם ולדמן , ז' בכסלו תש"פ

יהדות הרב נעם ולדמן
הרב נעם ולדמן
צילום: איתמר סגל

בפרשת השבוע שלנו אנחנו למדים על יציאת יעקב אבינו מבית יצחק אביו לבית לבן דודו, יציאה מא"י לגלות. מהתנהגותו של יעקב אנחנו לומדים על ההבדל הגדול שיש בין ההנהגה שעם ישראל מתנהג בארץ ישראל לבין ההנהגה בגלות.

ההנהגה בגלות היא הנהגה סבילה, ציפיה לישועה, והמתנה לניהול הדברים על ידי הקב"ה. עומת זאת, הנהגת א"י היא הנהגה פועלת ויוזמת וניתן לראות זאת בבירור במעשי יעקב אבינו.

כשיעקב מגיע לחרן הוא עדיין פועל. הוא מגולל את האבן מעל פי הבאר ומבקש מלבן שייתן לו את רחל ביתו לאישה. ברגע שלבן מסדר אותו ונותן לו את לאה, מבין יעקב שהוא נמצא בגלות ומכאן והלאה הוא מתחיל להיות נפעל.

את שמות השבטים נשותיו נותנות. כשרחל באה ותובעת יעקב "הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי" ומסביר רש"י שבקשת רחל היתה שיעקב רק יתפלל, משיב לה יעקב שהוא אפילו לא יתפלל "התחת א-לוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן?" וכך הוא בעצם אומר - אני נמצא עכשיו בגלות ואני אפילו לא מתפלל, אני מחכה שהקב"ה יאותת לי שהגיע זמן הגאולה.

יעקב גם אינו שותף בהחלטה באיזה בית הוא ישן, עם רחל או עם לאה. לאה שוכרת את יעקב בעד דודאי בנה מרחל בלי לעדכן את יעקב מבעוד מועד. יעקב גם אינו קובע את משכורתו, ולבן מחליפה עשרת מונים. בכל אותה תקופה יעקב נפעל ואינו פעיל.

התנהגות זו של יעקב משתנה ברגע שיעקב צריך לשוב לארץ. כשנולד יוסף נולד שטנו של עשיו ואז נגלה ליעקב המלאך אומר לו: הגיע הזמן לשוב לארץ הקודש. מאותו הרגע מתחיל יעקב לפעול ולנהל את מה שקורה.

אז תובע יעקב את משכורתו מלבן, ולאחר קביעת המשכורת הוא שם את המקלות בשקתות המים לדאוג שיוולדו עיזים שיגיעו אליו. הוא קורא לרחל וללאה אליו לשדה ויוזם ומארגן את החזרה לארץ ישראל.

מכאן והלאה אנחנו פוגשים ביעקב אבינו אחר, יעקב של גאולה, יעקב שפועל ועושה הכל כדי לחזור ולהיגאל.

מהפרשה הזאת אנחנו לומדים יסוד חשוב. כשעם ישראל נמצא בגלות הוא נפעל עד רמה שלפעמים הוא אפילו לא מתפלל ורק מחכה שהקב"ה יגאל אותו. אבל כאשר הקב"ה מעורר אותנו לגאולה אנחנו פועלים, יוזמים ועושים הכל בעזרת ה' ובסיעתא דשמיא לקדם ולהעצים את הגאולה.