תאוריות קוויריות - מילים גבוהות(?) ואמיתות פשוטות 

מקום שאמור ל לכבד את היהדות, איך הוא עושה כנס שהוא ממש התרסה כנגד היהדות? הרי הכנס מנוגד ליסודות הכי בסיסיים של המשפחה בישראל.

הרב יהודה מלמד , כ"ח בכסלו תש"פ

דברים שנאמרו ביחס לכנס המתקיים בימים אלו בבר אילן 

א. דבר ראשון ופשוט אנו רוצים לומר. מקום שאמור היה לכבד את היהדות, איך הוא עושה כנס שהוא ממש התרסה כנגד היהדות?! הרי הכנס מנוגד ליסודות הכי בסיסיים של אבן העזר - הלכות המשפחה בישראל.

החשמונאים וודאי לא היו מרוצים בכנס כזה, הם בעצם נלחמו בניסיון לעקור את הברית את המסורת. אבל אני מרשה לעצמי לומר שאפילו היוונים מסופקני אם היו מרוצים מכנס כזה, הרי מה שמדובר פה זה לא רק מה שהוא מנוגד לתרי"ג מצוות, אלא אפילו שבע מצוות בני נוח שמשקפות את המוסר הבסיסי ששייך לכל בני האדם ולכל העולם, אפילו לשבע מצוות בני נוח זה מנוגד.

ב. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו אנחנו אומרים כל יום, והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. ביום זה אני מבין על מה אנחנו מודים. הנה יש כאן בכנס אנשים משכילים מוסריים, וודאי בתודעה שלהם. והנה בשם מה שנראה להם מוסרי ומתקדם, מגיעים לדברים ולבלבולים שלא היית מאמין, דברים שכל אדם בפשטות מרגיש שהם לא מתחילים.

דברים שבעוד חמישים שנה וגם לפני זמן כזה נחשבו ויחשבו מגוחכים, אנחנו נחזיק באמונתנו גם אם ייקח זמן עד שהדברים יובנו ויתבררו, אבל נראה לא מופרך שבטווח של חמישים עד מאה שנה זה ייחשב מגוחך. כמו האידיאולוגיה הקומוניסטית ששבתה ליבם של רבים ודווקא מקרב המשכילים גם בעולם גם כאן. חשבו שזה יתקן את העולם.

פילוסופים מכובדים במערב העריצו את הקומוניזם, את סטאלין את פול פוט, מי שרצחו המונים בברית המועצות ובקמבודיה בשם האידיאולוגיה הקומוניסטית. אחר כך התברר כמה הייתה מופרכת ובלתי מוסרית ההערצה של אותם אינטלקטואלים גם לשיטה וגם למוביליה. כל זה מראה לנו כמה זה משמעותי שיש לך את המצפן את המגדלור של התורה, כמה אפשר להתבלבל ולשגות ולתעות בלי זה. כמה שתהיה חכם לא יעזור לך, אדרבא החכמה אולי תתעה אותך עוד יותר. שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.

ג. לאדם מן השורה המילים שבהן מוכתרות ההרצאות בכנס נראים גבוהות מפוצצות, אבל לשם מה הנוסח המעורפל הזה? רש"י היה חכם וגאון ודיבר בשפה בהירה, הרמב"ם גם כן מחכמי הדורות מוכר ומכובד גם בעמים, כתב בשפה בהירה.

מאיפה הערפול הזה? חלק מצמדי המילים לא נמצאו בחיפוש ברשת. חשבתי - אולי יפורשו באיזה מקום, אבל גוגל שולח לכנס הזה. נדמה שהשפה המעורפלת זה לא משהו מקרי, כידוע השפה היא חלק מעצם העניין. הערפול וחוסר הבהירות מבטאים התרחקות מהדברים הפשוטים הבהירים והישרים שיש באופן בסיסי לכל אדם. יש כאן התרחקות מהתום מהמסורת הפשוטה שהייתה לנו עם ישראל, אבל גם לכלל בני אדם במשך דורות.

זה לא חכמה אלא התחכמות. שיווקית במקרה הטוב ואולי יותר מזה במקרה הגרוע, התחכמות שכל כולה נטישה והתנתקות מהדברים הכי פשוטים הדברים שמשמחים אלוקים ואנשים -משפחה המשכיות אבא אמא סבא סבתא המשך דורות נכדים נינים. ר נחמן ביטא את בעיית ההתחכמות בפשטות גאונית בסיפורו על החכם ותם. נראה שמישהו החליט לשחק פה את החכם של רבי נחמן בצורה קיצונית. ר' נחמן הרחיק ראות ותאר אותו כאדם תלוש, שאין לו אמונה, אין לו משפחה, אין לו בית, אין לו ירושה ומורשת אבות, ואין מושגים של טוב ורע הכול נזיל. 

אז הנה באנו להשמיע את הקול של התום, של הפשטות, של היושר הבסיסי. הקול שאומר האדם הוא לא בורא אלא נברא. הוא לא ממציא את המציאות בעזרת משחקי שפה, שפה שמאפשרת להתנכר למעשה בראשית, להתנכר להיותך איש או אישה עד כדי התנכרות לגוף שאדם נברא בו, ורצון לפעמים להטיל בו מום.

זוהי גאווה ויומרה שלא תביא לשום מקום. האדם שיודע שיש בורא מכבד את הבריאה. הוא מתקן אותה אבל לא מסרס אותה לא סירוס גשמי ולא רוחני. אדם כזה יכול להיות שותף לקדוש ברוך במעשה בראשית. שלושה שותפים באדם הקדוש ברוך הוא אביו ואמו. ברכה לכולם, הערפל יתפזר בעזרת השם, והאור של הבהירות והפשטות יחזור לבקוע מבעד לעננים.

חנוכה מאיר ושמח