על הדרת נשים, פטרונות ופלורליזם אקדמי

תגיות: נעמה זרביב
נעמה זרביב , ג' בטבת תש"פ

ביום ראשון השבוע התקיים באוניברסיטת בר אילן הכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה. במסגרת הכנס התקיים מושב שעסק בנושא "הדרת נשים", בחסות מרכז רקמן לקידום מעמד האישה. 

יו"ר המושב היתה פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראש מרכז רקמן, מי שסבורה שמתן אפשרות להפרדה בין המינים שקולה "להפליית נשים ולדחיקתן החוצה". 

עוד השתתפו במושב ד"ר יופי תירוש, ממובילות המאבק במתן אפשרות להפרדה, שמאמינה כי  ההפרדה משמרת "סדר היררכי שמשרת את השארת הנשים במקום שהוקצה להן";

ד"ר רונית עיר שי מהמחלקה למגדר באוניברסיטת בר אילן, שרואה בהפרדה ובכללי צניעות "השפלה" של נשים, ואשר בעיניה נשים שמבקשות לשמור על כללי צניעות, בדיוק כמו נשים שמשתתפות בפרסומות מבזות, "משתפות פעולה עם הפטריארכיה"; ואסתי רידר-אינדורסקי, דוקטורנטית למגדר באוניברסיטת תל אביב, שרואה במתן אפשרות ללימודים בהפרדה "מחיקה" של נשים למען גברים. 

בפרסום לכנס בלטה בהיעדרה נציגות לקול אחר, קולן של נשים הבוחרות בהפרדה ובערכים העומדים בבסיסה. על אף שהדיון נסב עליהן, על ארחות חייהן ועל חירותן הבסיסית – הן לא הוזמנו לדיון. 

על כן פנינו לנשיא האגודה למשפט וחברה, פרופ' בנימין שמואלי, וביקשנו שילוב של נציגות כזו בכנס. כתבנו שהמושב מייצג באופן בלעדי דעה אחת בשיח, וכי "למען ההגינות וגיוון הדעות - לחם חוקה של האקדמיה - מן הראוי לשלב בכנס גם מי שתומך במתן אפשרות להפרדה". הצענו לקשר בינו לבין נשים העוסקות בנושא, אשר ישמחו להשתתף בדיון ולהשמיע קול שונה.

פרופ' שמואלי השיב, כי המושב המדובר הוא בחסות מרכז רקמן. פנינו אפוא לפרופ' הלפרין קדרי, ראש מרכז רקמן, אך היא סירבה לבקשתנו. הלפרין-קדרי טענה, שהדוברות במושב מציגות "מגוון דעות וניואנסים"; וכי הן "על הרצף שבין חילוניות לחרדיות".

בתגובה כתבנו: "כידוע לך היטב, הדוברות במושב – כולן – יוצאות מנקודת הנחה שהפרדה בין המינים היא בעייתית, בלשון עדינה. זה לב העניין. הבדלי ניואנסים כאלה ואחרים, או מיקומן של הדוברות על הציר הדתי, אינם העיקר.

אף לא אחת מן הדוברות במושב מאמינה שמקורה של דרישת ההפרדה בחברה הדתית לגווניה הוא בערכים נעלים – ערכי הצניעות והמשפחה – וכי אין לה דבר עם 'נחיתות' נשית ו'עליונות' גברית. אף לא אחת מן הדוברות במושב תייצג את העמדה, שההפרדה כשלעצמה לא פוגעת בשוויון וכי לטענה כזו אין דבר עם המשפט". 

לדברים אלה כבר לא קיבלנו תשובה, וביום ראשון, כאמור, התקיים הכנס במעמד צד אחד. אין לנו אלא להצטער על השתקת נשים ועל הדרתן ממושב שעוסק בהן, והכול בידי מרכז רקמן לקידום מעמד האישה. עוד יותר מכך אנו מצרות על העובדה שהאוניברסיטה – מי שאמורה לקדש את הפולמוס ואת מגוון הדעות – נתנה לכך יד.