פגיעה בתלמיד חכם

קשה להבין איך מי שממונה על מערכת בתי הדין מפקפק בגיורים שנעשו על ידי הרבנות הראשית בעצמה

הרב אמנון בזק , י' בטבת תש"פ

דעות הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: אישי

בין הדברים שאמר הראשון לציון הרב יצחק יוסף שעוררו סערה, הייתה למרבה הצער גם פגיעה חמורה בכבודו של הרב דוד בס שליט"א, אב בית דין לגיור מטעם הרבנות הראשית (!), שעליו הרב יוסף אמר: "יש אחד שהוא מגייר, הוא היה מרצה באוניברסיטה החילונית והיה עוזר משפטי של אליקים רובינשטיין, הוא היה מנסח לו את כל החוקים.

''הרי מה זה הבג"ץ? בג"ץ על פי הרוב זה נגד הדת... ובחרו אותו שהוא נהיה דיין של גיור, השם ירחם. הגיורים שלו צריכים בדיקה, מי שהתגייר אצלו צריך לבדוק אותו, כי הדיינים צריכים להיות יראי שמים. אם אין להם יראת שמים, אנשים לא דתיים, אנשים שיש להם דעות אפיקורסים - איך הגיור שלהם יכול לתפוס?", עד כאן דברי הרב יוסף.

הדברים חמורים מכמה בחינות: ראשית, קשה להבין איך מי שממונה על מערכת בתי הדין מפקפק בגיורים שנעשו על ידי הרבנות הראשית בעצמה. יש בכך פגיעה לא רק בדיינים, אלא גם הונאת הגר כלפי מאות רבות של מתגיירים, שעל פי דברי הרב יוסף ייתכן שגיורם פסול.

שנית, צורת החשיבה שעל פיה אם אדם מרצה באוניברסיטה, או עוזרו המשפטי של אליקים רובינשטיין, יהודי יקר וירא שמים בעצמו, הרי שהוא פסול וחשוד בגלל קורות החיים הללו, היא בלתי-נתפסת. כיצד מהווים קורות החיים הללו אינדיקציה ליראת שמים?

ולבסוף, הרב דוד בס מוכר וידוע ברבים כתלמיד חכם גדול, ירא שמים, ושלא כרב יוסף עצמו, הוא גם בעל הסמכה לדיינות. הוא פועל במסירות נפש למען עם ישראל בכלל, ולמען פתרון האתגר הקשה של העולים בפרט. אפשר להסכים עם עמדותיו בנושאי הגיור ואפשר לחלוק, כדרכה של תורה, אך מה ההצדקה להתייחס אליו כאדם שאין לו יראת שמים, שאיננו דתי וכאפיקורוס?

קשה להתעלם מכך שהדברים פורסמו בדיוק ביום עשרה בטבת, היום שבו אנו מתענים על התחלת המצור על ירושלים שהביא בסופו של דבר לחורבנה ולחורבן המקדש. מאליו שבים ועולים דברי הנצי"ב בהקדמתו לספר בראשית, על כך שהבית נחרב "מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס".

יש לקוות, שהרב יוסף יתנצל על פגיעתו בתלמיד חכם, ובכך יתרום לאהבת ישראל, במיוחד ביום הזה.