ברירת כוכבי

בשעה שאתגרים כבירים עומדים לפתחה של מדינת ישראל ולפתחו של צה"ל, נדרש הרמטכ"ל "לבחור את מלחמותיו".

אל"מ במיל' טל בראון , י' בטבת תש"פ

הרמטכ"ל אביב כוכבי הודיע ביום ראשון על הארכת ניסוי שילוב נשים בתפקידי לוחמה בחיל השריון, זאת למגינת לבם של מי מהקוראים, או לשמחתם של אחרים (הכתוב מתייחסת לשני המינים).

הרמטכ"ל הודיע שהחלטה סופית בעניין תתקבל בתום פרק ניסוי נוסף, ככל הנראה לא לפני שנת 2022. 

בפרק ניסוי זה ישולבו הפעם בין 30-40 נשים בהכשרת הלוחמים בחיל השריון, להבדיל מבמערך הגנת הגבולות כפי שהיה בעבר. כן נקבע שהלוחמות יבחרו למסלול על פי אמות מידה מוגדרות וידרשו לעמוד בדרישות המקצועיות, בהתאם לצרכים המבצעיים של הצבא ובהתאם לשלושה פרמטרים, אותם הגדיר הרמטכ"ל: אפקטיביות לצבא, שוויון הזדמנות ודאגה לבריאות המשרתות. 

בתום ההכשרה יבצעו הלוחמות המוסמכות תעסוקה מבצעית ממושכת מכפי שבוצע עד כה בגבול מצריים, על מנת לעמוד על כושרן וכשירותן לשירות מלא ותובעני כלוחמות בשריון, ולא רק כ"טנקיסטיות" כדברי קשנ"ר היוצא. 

בצה"ל הודו למעשה כי למרות הפוטנציאל הטמון בשילוב נשים בשריון, התגלו פערים משמעותיים ולכן הבחינה תורחב והניסוי יעמיק, בכדי לקבל החלטה מושכלת בעתיד.

המסר מאחרי מילים עדינות אלו להבנתי הצנועה, הינו כי הניסוי האחרון היה בלתי מספק בעליל, תוכנן באופן חובבני ובוצע באופן כושל, לכאורה.

מי שחשב כי ניסוי משמעותי יכול להיעשות עם מדגם קטן, במשך זמן קצר, "בחצר האחורית" כביכול של חיל השריון- קריא במערך הגנת הגבולות, תוך התעלמות מחוות דעת מומחים ומחקרים מקצועיים, מניסויים קודמים שבוצעו בצה"ל ובצבאות זרים, קיבל את התשובה במלוא תפארתה במגרש הביתי של "אנשי הפלדה".

החלטתו של רב אלוף אביב כוכבי בנדון נובעת בסופו של יום משיקולים פרגמטיים לחלוטין של רמטכ"ל צה"ל בעת הזו בפרט.

בשעה שאתגרים כבירים עומדים לפתחה של מדינת ישראל ולפתחו של צה"ל, נדרש הרמטכ"ל "לבחור את מלחמותיו". כמי שעומד בראש הפירמידה ונושא באחריות המלאה, על הרמטכ"ל כעת להשקיע את זמנו, מרצו ומשאביו המרכזיים בעיסוק הביטחוני שלשמו קיים צה"ל- שמירה על בטחון מדינת ישראל וניצחון על אויבינו.
בעת הזו, משאביו של הרמטכ"ל וצבא הגנה לישראל צריכים להיות מופנים רובם ככולם כלפי חוץ! כלפי איראן ושלוחותיה במזרח התיכון המאיימות על עצם קיומה של המדינה ובטחון אזרחיה.

מבין הרמטכ"ל כי החלטה חד משמעית כנגד שילוב הלוחמות בעת הזו הייתה גוררת אותו, את מפקדי הצבא ועמם את השיח הציבורי, למחול שדים בבג"ץ ובתקשורת. קרבות בבג"ץ ובתקשורת הינם קרבות תודעתיים פנימיים, שניתנים להכרעה במועד אחר, שניתן לדחותם ולמזער את נזקיהם עם הכלתם ותיחומם באופן מושכל, כפי שלהערכתי עשה הרמטכ"ל בתבונתו ובכישרונו.

הרמטכ"ל בחר לדחות את ההתגוששות הבלתי נמנעת בבג"ץ בעת המורכבת הזו בפרט, בה עליו להתגושש בזירות משמעותיות יותר במזרח התיכון עם אויבי ישראל, בנושאים מהותיים שבעתיים כמו ניצחון, על פני העיסוק בשוויון. 

הרמטכ"ל בחר בעת הזו לפעול בשיקול דעת ובקור רוח, לעסוק בעיקר ולא בטפל, להגדיר אמות מידה מקצועיות ומחמירות יותר, שיהוו יותר אתגר ויתנו פחות הנחות ללוחמות בפרק הניסוי הבא.

יתכן והרמטכ"ל בחר "לתת לטבע לעשות את שלו" במבחן הזמן מול הלוחמות, על פני מתן האפשרות לבג"ץ להכריע  כבר עתה כרצונו ול"סנדל" את הצבא, כפי שהוכח במבחן ההיסטוריה. 

החלטתו של הרמטכ"ל מובנת לי בהקשר הזמן והמרחב הגיאו-אסטרטגי והגיאו-פוליטי המורכב בו נמצאת עתה מדינת ישראל.

כולי תקווה שבפרק הניסוי הבא יהיה דין אישה כדין גבר, לא רק במשך השירות כי אם גם בדרישות ההכשרה, במדדי הביצוע ובנורמות המבצעיות המחמירות, בכדי להופכן ללוחמות מן המניין, שיפעלו כנדרש ביום פקודה וינצחו בכל מפגש וזירה. מקווה אני שלא יהיו "התאמות" או "הנחות" ללוחמות, גם אם ישמעו אנחות מצידן או מצד פטרוניותיהן, שהפתרון לתסכולן אינו על חשבון בריאותן הן. 

כאבא וכמפקד, מייחל אני כי בשם הניסוי החוזר או המתמשך, לא תיפגע חו"ח אף חיילת על מזבח השוויון ה"נושך". כמי שנושא בקרבו "גן פולני", לדאבונו הרב, תקוותי שלא אזדקק לצמד המילים "אמרתי לכם" בבוא היום. 

לסיום- הרמטכ"ל אמר את דברו וקיבל את החלטתו, כפי שמצופה ממפקד ומנהיג לקבל בארגון צבאי.
עד לתום תקופת הניסוי ובמיוחד בעת הזו, אמליץ לכל הגורמים בעלי הדעות השונות, לצד כל הארגונים בעלי האג'נדות המשונות, לאפשר לרמטכ"ל ולמטכ"ל כולו, להתמקד במשימתם העיקרית בהגנה על מדינת ישראל ותושביה, ולהוביל את צה"ל לניצחון על כל אויביה. 

אייחל כי בבוא היום והשעה, ינצחו הלוחמות בכל קרב ומבחן דמים, שהרי אין מדובר כאן בטנקי צעצוע, משחק מחשב או משחק ילדים, בו לכל היותר רק מזיעים.