עולים גויים לא עלינו

תגיות: בעז שפירא
בעז שפירא , י"ב בטבת תש"פ

בטרם אדרש למהות אקדים ואומר שאמירותיו של הרב יצחק יוסף נחשפו באופן הגורם נזק לעניין עצמו שכן גם בהיות דבריו צודקים, אינני בטוח שזו הדרך לפעול.

כבר נאמר "בתחבולות תעשה לך מלחמה" ומאד ייתכן שברירת המילים והמקום לא הייתה המיטבית. מה גם שיש להביא בחשבון שהתקשורת העוינת ופוליטיקאים נפסדים יעשו מהדברים מטעמים אותם יגישו בשפע לכל מאן דבעי עד אשר יתפקע מוחם להאמין כי דברי הרב אינם מעידים אלא על היותו איש חשוך ורע מעללים, נבער, מסית ומדיח שכל פועלו זריעת הרס ושמד במרקם החברה הישראלית.

וברי שלא כך הם פני הדברים.

מציאות חיינו במדינת היהודים מורכבת ובתוכנו יש הפועלים ללא לאות על מנת לאיין את המאפיינים היהודים של מדינתנו כשלב בדרכם לחולל כאן את מדינת כל אזרחיה. הפועלים לעשות כן מתחלקים לכמה קבוצות. בכללם הגיס החמישי הערבי, פוליטיקאים המזדהים עם האתוס הערבי, יהודים מתבוללים ומתייוונים שיהדות הייתה להם לזרא, גורמי שמאל שהתרחקו מכל זיקה לעברם, מורשתם וזהותם היהודית, אנשים ליברליים "אנשי העולם הגדול" שכל תפישת עולמם אנטי דתית ואנטי לאומית וכמובן כל "הנאורים" כולם, החל מ"אנשי הרוח" וכלה בחונטה המשפטית השולטת בכיפה. אם תוסיפו לחבורה הזו את התקשורת "הישראלית" והרי לכם מערכת מתוזמרת הפועלת כאיש אחד נגד קדשי ישראל נגד תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל.

לא מקרה הוא שאלה המנויים לעיל תומכים ברבבות הסודנים, האריתראים והאוקראינים המציפים את ערינו. כמו כן אין כל תמיהה בכך שהם מרוצים מעליית מי שאינם יהודים לארצנו ואף מעודדים זאת בבחינת כל המרבה הרי זה משובח. מבחינתם הטיית הספינה באופן שמדינת היהודים תטבע חלילה וזו של כל אזרחיה תהיה  תחליף לה הוא תהליך מבורך עליו הם עמלים מזה שנים הרבה תוך השקעת משאבים רבים.

אלא שרוב מכריע של העם בישראל הוא מסורתי וחלק נכבד ממנו הוא ירא שמים. עמך בית ישראל רואה בארץ הקודש מכורה, מורשת ונחלת אבות שעליה יש לשמור מכל משמר עבור נצח ישראל תוך עשייה והתקדמות לקבלת פני הגאולה השלימה.

גם דאגה כנה לגורלו של העם היהודי כולו, בארץ ומחוצה לה משותפת לרוב אזרחי המדינה היהודים. בימים עברו, עם הקמת המדינה ובשנים שלאחר מכן, שררה תמימות דעים כמעט מקיר לקיר באשר לזהות המדינה, באשר להיותה בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ובאשר לחיותה על פי חזון הנביאים ובדרך להגשמתו. שנים הרבה חלפו מאז ולדאבון הלב גבר כוחם של שוחרי "הקדמה"  וה"ליברלים" שקולם נשמע היום ברמה יותר מאי פעם.

אין זה סוד שמקרב העולים מרוסיה (לימים חבר המדינות) הגיעו לכאן רבבות רבות של גויים. הבעיה נוצרה במידה רבה בעטיו של חוק השבות סביבו מתקיים וויכוח תמידי בשאלת "מיהו יהודי". בעוד שברור ששמירה על נצח ישראל דורשת (ובמפגיע) הימנעות מהתבוללות, טיפוח של ערכי היהדות כולם ושמירה עליהם, הרי שחוק השבות הרחיב את היריעה באופן שגם מי שבוודאות איננו יהודי על פי ההלכה יכול לעלות לארץ על כל המשתמע מכך.

וכך אנו מוצאים בקרבנו מאות אלפי עולים שבינם לבין היהדות אין ולא כלום. חלקם מתגיירים, חלקם משרתים בצבא, רובם משתלבים בחברה עד כי כמעט שלא ניתן להבחין בשונות הבסיסית ובכך שאינם בני עמנו העם היהודי. למתגיירים כהלכה נאמר ברוכים הבאים לחיקנו (בוודאי אם אינם בגדר "גרי אריות".....או כיוצא בזה מתגיירים מתוך מניעים תועלתיים ולא מתוך כוונה כנה). מה נעשה עם כל השאר?

ואלה, המונים ככל הנראה רבבות רבות מאד, אינם מוותרים בקלות על מה שהם תופשים כזכויותיהם הבסיסיות. הם אוכלים טריפות, כשרות אינה מעניינם, שבת קודש מהווה עבורם התרסה וכפייה, חגיהם אינם חגינו והם חוגגים את חגי הנוכרים ולא את מועדי וחגי ישראל ועוד הדוגמאות רבות. במצב הדברים שהזהות שלהם לא כתובה על מצחם ובחברה החיה חיים שוקקים בערבוביה  גוברת מאד סכנת ההתבוללות. כך אנו מוצאים בנות ובני ישראל כשרים כולם הנופלים בפח וקושרים את גורלם עם מי שאינם בני עמנו, גויים למהדרין.

על פי חוק ואף מבחינות נוספות הגויים האלה הם ישראלים לכל דבר ועניין. לא נעים לומר אבל גם אחמד טיבי, עזמי בשארה, חנין זועבי ושאר הערבים מדינה גם הם "ישראלים לכל דבר", על פי החוק היבש כמובן. הנכון הוא  שאין מה להשוות שכן רבים מאזרחיה הערבים של ישראל מזדהים עם אויבינו ולא כך המצב אצל העולים שאינם יהודים. יחד עם זה הבעיות הן אמתיות.

לסיום אבקש להידרש למחלת הצביעות לה טרם הומצא מזור, אפילו חיסון יעיל אין. למשמע דברי הרב יוסף נזעקו  ותקפו רוב אלה שנמנו לעיל. כרגיל, הזדרזו אל "המצווה" כל "הנאורים" כולם בצירוף פוליטיקאים שזה לחם חוקם. לאלה הסתפחו מתקרנפים מקצועיים חלושי דעה ודעת המרבים ללהג את איוולתם מעל במות תקשורתיות רבות המסופקות להם בנדיבות ע"י התקשורת "הישראלית". כמדומני שהכי קולניים והכי תקיפים  היו אביגדור ליברמן ושות' שנעמדו כאיש אחד נגד דברי הרב תוך שהם מאשימים אותו בין היתר בהסתה! שמעתם נכון - אלה שהצליחו להתעלות מעל ליאיר לפיד בשיסוי והסתה כמעט חסרי תקדים נגד יהודים ויהדות (אחינו החרדים) הם המאשימים את הרב בהסתה. 

יאומן כי יסופר.